موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب پرایمر المان محدود برای مبتدی ها: مبانی
A Finite Element Primer for Beginners: The Basics
نام کتاب:

دانلود کتاب پرایمر المان محدود برای مبتدی ها: مبانی

A Finite Element Primer for Beginners: The Basics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Tarek I. Zohdi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش اجزاء محدود
A First Course in the Finite Element Method
نام کتاب:

دانلود کتاب روش اجزاء محدود

A First Course in the Finite Element Method
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Daryl L. Logan
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 24.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جریان لوله ها: یک راهنمای عملی و جامع
Pipe Flow: A Practical and Comprehensive Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب جریان لوله ها: یک راهنمای عملی و جامع

Pipe Flow: A Practical and Comprehensive Guide
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Donald C. Rennels , Hobart M. Hudson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلال: مفاهیم، کنترل و استفاده سازنده
Chaos: Concepts, Control and Constructive Use
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلال: مفاهیم، کنترل و استفاده سازنده

Chaos: Concepts, Control and Constructive Use
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Yurii Bolotin , Vladimir Yanovsky and Anatoli Tur
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک کلاسیک: دینامیک
Classical Mechanics: Dynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک کلاسیک: دینامیک

Classical Mechanics: Dynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Jan Awrejcewicz
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرهنگ لغت مهندسی: راهنمای زبان مهندسی
Concise Dictionary of Engineering: A Guide to the Language of Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب فرهنگ لغت مهندسی: راهنمای زبان مهندسی

Concise Dictionary of Engineering: A Guide to the Language of Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Ron Hanifan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک کلاسیک
Classical Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک کلاسیک

Classical Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Peter Dourmashkin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 143.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی سیستم های کنترل
Control Systems Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی سیستم های کنترل

Control Systems Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Norman S. Nise
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 110.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت موتور دیزل: سیستم ها و قطعات
Diesel Engine Management: Systems and Components
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت موتور دیزل: سیستم ها و قطعات

Diesel Engine Management: Systems and Components
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Konrad Reif
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترمزها، کنترل ترمز و سیستمهای کمک راننده: عملکرد مقررات و اجزاء
Brakes, Brake Control and Driver Assistance Systems: Function, Regulation and Components
نام کتاب:

دانلود کتاب ترمزها، کنترل ترمز و سیستمهای کمک راننده: عملکرد مقررات و اجزاء

Brakes, Brake Control and Driver Assistance Systems: Function, Regulation and Components
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Konrad Reif
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت موتور گازولین: سیستم ها و قطعات
Gasoline Engine Management: Systems and Components
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت موتور گازولین: سیستم ها و قطعات

Gasoline Engine Management: Systems and Components
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Konrad Reif
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موتورهای دیزلی دوگانه سوز
Dual-Fuel Diesel Engines
نام کتاب:

دانلود کتاب موتورهای دیزلی دوگانه سوز

Dual-Fuel Diesel Engines
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Ghazi A. Karim
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک گسسته
Discrete Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک گسسته

Discrete Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Jean-Paul Caltagirone
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رشد کلاسیک و تصادفی لاپلاس
Classical and Stochastic Laplacian Growth
نام کتاب:

دانلود کتاب رشد کلاسیک و تصادفی لاپلاس

Classical and Stochastic Laplacian Growth
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Bjorn Gustafsson , Razvan Teodorescu and Alexander Vasil'ev
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول طراحی سیستم های هیدرولیک
Principles of Hydraulic Systems Design
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول طراحی سیستم های هیدرولیک

Principles of Hydraulic Systems Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Peter Chapple
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربرد آسپن پلاس در آموزش ترمودینامیک: راهنمای گام به گام
Using Aspen Plus in Thermodynamics Instruction: A Step-by-Step Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربرد آسپن پلاس در آموزش ترمودینامیک: راهنمای گام به گام

Using Aspen Plus in Thermodynamics Instruction: A Step-by-Step Guide
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Stanley I. Sandler
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 41.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباط مکانیک و اجرای اصل ماخ با نیروی گرانشی وبر
Relational Mechanics and Implementation of Mach's Principle with Weber's Gravitational Force
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباط مکانیک و اجرای اصل ماخ با نیروی گرانشی وبر

Relational Mechanics and Implementation of Mach's Principle with Weber's Gravitational Force
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Andre Koch Torres Assis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روزنه صفحات و  لوله ونتوری
Orifice Plates and Venturi Tubes
نام کتاب:

دانلود کتاب روزنه صفحات و لوله ونتوری

Orifice Plates and Venturi Tubes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Michael Reader-Harris
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و کنترل سیستم های پیچیده دینامیکی
Analysis and Control of Complex Dynamical Systems: Robust Bifurcation, Dynamic Attractors, and Network Complexity
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و کنترل سیستم های پیچیده دینامیکی

Analysis and Control of Complex Dynamical Systems: Robust Bifurcation, Dynamic Attractors, and Network Complexity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Kazuyuki Aihara , Jun-ichi Imura and Tetsushi Ueta
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرایندهای کارگاه، شیوه ها و مواد
Workshop Processes, Practices and Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب فرایندهای کارگاه، شیوه ها و مواد

Workshop Processes, Practices and Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Bruce J. Black
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر