موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مدل ها و الگوریتم ها برای مولکولهای زیستی و شبکه های مولکولی
Models and Algorithms for Biomolecules and Molecular Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل ها و الگوریتم ها برای مولکولهای زیستی و شبکه های مولکولی

Models and Algorithms for Biomolecules and Molecular Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Bhaskar DasGupta and Jie Liang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پوشش های بیوسرامیک برای ایمپلنت های پزشکی: روند ها و تکنیک ها
Bioceramic Coatings for Medical Implants: Trends and Techniques 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پوشش های بیوسرامیک برای ایمپلنت های پزشکی: روند ها و تکنیک ها

Bioceramic Coatings for Medical Implants: Trends and Techniques 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Robert B. Heimann , Hans D. Lehmann
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول  ارزیابی سونوگرافی غیر مخرب: کاربرد مدل
Fundamentals of Ultrasonic Nondestructive Evaluation: A Modeling Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول ارزیابی سونوگرافی غیر مخرب: کاربرد مدل

Fundamentals of Ultrasonic Nondestructive Evaluation: A Modeling Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Lester W. Schmerr Jr.
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی کارآمد و ایمن تحریک کننده های عصبی  
Design of Efficient and Safe Neural Stimulators: A Multidisciplinary Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی کارآمد و ایمن تحریک کننده های عصبی  

Design of Efficient and Safe Neural Stimulators: A Multidisciplinary Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Marijn van Dongen and Wouter Serdijn
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فعل و انفعالات اسپین الکترون در شیمی و زیست شناسی: اصول، روش ها، واکنش مکانیسم، پدیده های مغناطیسی، بررسی ساختار
Electron Spin Interactions in Chemistry and Biology: Fundamentals, Methods, Reactions Mechanisms, Magnetic Phenomena, Structure Investigation
نام کتاب:

دانلود کتاب فعل و انفعالات اسپین الکترون در شیمی و زیست شناسی: اصول، روش ها، واکنش مکانیسم، پدیده های مغناطیسی، بررسی ساختار

Electron Spin Interactions in Chemistry and Biology: Fundamentals, Methods, Reactions Mechanisms, Magnetic Phenomena, Structure Investigation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Gertz Likhtenshtein
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر سنجش فلورسانس
Introduction to Fluorescence Sensing
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر سنجش فلورسانس

Introduction to Fluorescence Sensing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Alexander P. Demchenko
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرامیک دندانی: ساختار، خواص و تخریب
Dental Ceramics: Microstructure, Properties and Degradation
نام کتاب:

دانلود کتاب سرامیک دندانی: ساختار، خواص و تخریب

Dental Ceramics: Microstructure, Properties and Degradation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Carlos P. Bergmann , Aisha Stumpf
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول بازسازی استخوان
Principles of Bone Regeneration
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول بازسازی استخوان

Principles of Bone Regeneration
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Jona J. Sela and Itai A. Bab
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی محاسباتی و آموزش دوگانه: محاسبه، رباتیک و تصویربرداری
Computational Surgery and Dual Training: Computing, Robotics and Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی محاسباتی و آموزش دوگانه: محاسبه، رباتیک و تصویربرداری

Computational Surgery and Dual Training: Computing, Robotics and Imaging
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Marc Garbey , Barbara Lee Bass , Scott Berceli , Christophe Collet and Pietro Cerveri
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های هوش محاسباتی در بهداشت و درمان
Computational Intelligence Techniques in Health Care
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های هوش محاسباتی در بهداشت و درمان

Computational Intelligence Techniques in Health Care
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: P.V. Lakshmi , Wengang Zhou and P Satheesh
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معماری زیستی شناختی برای دانشمندان جوان
Biologically Inspired Cognitive Architectures (BICA) for Young Scientists
نام کتاب:

دانلود کتاب معماری زیستی شناختی برای دانشمندان جوان

Biologically Inspired Cognitive Architectures (BICA) for Young Scientists
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Alexei V. Samsonovich , Valentin V. Klimov , Galina V. Rybina
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اسپکتروسکوپی و تصویربرداری فلورسانس مادام العمر: اصول و کاربرد ها در تشخیص زیست پزشکی
Fluorescence Lifetime Spectroscopy and Imaging: Principles and Applications in Biomedical Diagnostics
نام کتاب:

دانلود کتاب اسپکتروسکوپی و تصویربرداری فلورسانس مادام العمر: اصول و کاربرد ها در تشخیص زیست پزشکی

Fluorescence Lifetime Spectroscopy and Imaging: Principles and Applications in Biomedical Diagnostics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Laura Marcu , Paul M. W. French and Daniel S. Elson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 54.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش تجزیه و تحلیل خطوط PDE در علوم و مهندسی پزشکی
Method of Lines PDE Analysis in Biomedical Science and Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب روش تجزیه و تحلیل خطوط PDE در علوم و مهندسی پزشکی

Method of Lines PDE Analysis in Biomedical Science and Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: William E. Schiesser
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم تقلید حیاتی
Biomimetics: Bioinspired Hierarchical-Structured Surfaces for Green Science and Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب علم تقلید حیاتی

Biomimetics: Bioinspired Hierarchical-Structured Surfaces for Green Science and Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Bharat Bhushan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 22.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  الکترونیک پزشکی قابل کاشت: پروتز، تحویل دارو، و نظارت بر سلامت
Implantable Medical Electronics: Prosthetics, Drug Delivery, and Health Monitoring
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترونیک پزشکی قابل کاشت: پروتز، تحویل دارو، و نظارت بر سلامت

Implantable Medical Electronics: Prosthetics, Drug Delivery, and Health Monitoring
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Vinod Kumar Khanna
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های مهندسی  پزشکی و فن آوری
Biomedical Engineering Systems and Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های مهندسی پزشکی و فن آوری

Biomedical Engineering Systems and Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Ana Fred , Hugo Gamboa and Dirk Elias
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 58 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلیمرها در بازسازی پزشکی
Polymers in Regenerative Medicine: Biomedical Applications from Nano- to Macro-Structures
نام کتاب:

دانلود کتاب پلیمرها در بازسازی پزشکی

Polymers in Regenerative Medicine: Biomedical Applications from Nano- to Macro-Structures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Manuel Monleon Pradas and Maria J. Vicent
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی پلاسما
Plasma Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی پلاسما

Plasma Medicine
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Alexander Fridman and Gary Friedman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نسل دوم تصویربرداری هارمونیک
Second Harmonic Generation Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب نسل دوم تصویربرداری هارمونیک

Second Harmonic Generation Imaging
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Francesco S. Pavone and Paul J. Campagnola
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزمایش‌ الکتروفیزیولوژیک
Electrophysiologic Testing
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمایش‌ الکتروفیزیولوژیک

Electrophysiologic Testing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Richard N. Fogoros
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر