موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب بازسازی بافت و اندام در بزرگسالان: گسترش پارادایم برای چندین ارگان
Tissue and Organ Regeneration in Adults: Extension of the Paradigm to Several Organs
نام کتاب:

دانلود کتاب بازسازی بافت و اندام در بزرگسالان: گسترش پارادایم برای چندین ارگان

Tissue and Organ Regeneration in Adults: Extension of the Paradigm to Several Organs
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Ioannis V. Yannas
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حساسیت در سیستم های عصبی
Criticality in Neural Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب حساسیت در سیستم های عصبی

Criticality in Neural Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Dietmar Plenz , Ernst Niebur and Heinz Georg Schuster
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسگر های زیستی و مانیتورینگ تهاجمی در کاربرد های بالینی
Biosensors and Invasive Monitoring in Clinical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب حسگر های زیستی و مانیتورینگ تهاجمی در کاربرد های بالینی

Biosensors and Invasive Monitoring in Clinical Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Emma P. Córcoles and Martyn G. Boutelle
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی و فناوری
Biomedical Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی و فناوری

Biomedical Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Thomas Lenarz and Peter Wriggers
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پوشش های سرامیکی بیولوژیکی برای ایمپلنتهای پزشکی: روندها و تکنیک ها
Bioceramic Coatings for Medical Implants: Trends and Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب پوشش های سرامیکی بیولوژیکی برای ایمپلنتهای پزشکی: روندها و تکنیک ها

Bioceramic Coatings for Medical Implants: Trends and Techniques
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Robert B. Heimann and Hans D. Lehmann
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میدانهای الکترومغناطیسی در زیست شناسی و پزشکی
Electromagnetic Fields in Biology and Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب میدانهای الکترومغناطیسی در زیست شناسی و پزشکی

Electromagnetic Fields in Biology and Medicine
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Marko S. Markov
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  فن آوری عصبی در امنیت ملی و دفاع
Neurotechnology in National Security and Defense: Practical Considerations, Neuroethical Concerns
نام کتاب:

دانلود کتاب فن آوری عصبی در امنیت ملی و دفاع

Neurotechnology in National Security and Defense: Practical Considerations, Neuroethical Concerns
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: James Giordano
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد پیشرفته برای ایمپلنت های مفصلی
Advanced Materials for Joint Implants
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد پیشرفته برای ایمپلنت های مفصلی

Advanced Materials for Joint Implants
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Giuseppe Pezzotti
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 60.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  حساس كننده هاي پرتويي  و  رادیوشیمی درمانی  در درمان سرطان
Radiosensitizers and Radiochemotherapy in the Treatment of Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب حساس كننده هاي پرتويي و رادیوشیمی درمانی در درمان سرطان

Radiosensitizers and Radiochemotherapy in the Treatment of Cancer
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Shirley Lehnert
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیومتریال
Biomaterials
نام کتاب:

دانلود کتاب بیومتریال

Biomaterials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Véronique Migonney
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  فناوری نانو دربیوسنسورها
Biosensors Nanotechnology
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری نانو دربیوسنسورها

Biosensors Nanotechnology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Ashutosh Tiwari and Anthony P. F. Turne
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تست آزمایشگاهی بافت سلولی: روش ها و پروتکل
Cellular In Vitro Testing: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب تست آزمایشگاهی بافت سلولی: روش ها و پروتکل

Cellular In Vitro Testing: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: John Haycock, Arti Ahluwalia and J. Malcolm Wilkinson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربردهای پزشکی هوش مصنوعی
Medical Applications of Artificial Intelligence
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربردهای پزشکی هوش مصنوعی

Medical Applications of Artificial Intelligence
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Arvin Agah
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 29.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرامیکها با مقاومت بالا : همکاری علم، صنعت، بالینی، و تخصص آزمایشگاه
High-Strength Ceramics: A Collaboration of Science, Industry, Clinical, and Laboratory Expertise
نام کتاب:

دانلود کتاب سرامیکها با مقاومت بالا : همکاری علم، صنعت، بالینی، و تخصص آزمایشگاه

High-Strength Ceramics: A Collaboration of Science, Industry, Clinical, and Laboratory Expertise
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Jonathan Ferencz , José Navarro, Nelson R.F.A. Silva
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 71 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی ابزار پزشکی و توسعه
Medical Instrument Design and Development: From Requirements to Market Placements
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی ابزار پزشکی و توسعه

Medical Instrument Design and Development: From Requirements to Market Placements
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Claudio Becchetti and Alessandro Neri
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 31.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجهیزات پزشکی: فن آوری های جراحی و هدایت تصاویر
Medical Devices: Surgical and Image-Guided Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب تجهیزات پزشکی: فن آوری های جراحی و هدایت تصاویر

Medical Devices: Surgical and Image-Guided Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Martin Culjat , Rahul Singh and Hua Lee
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانوسکوپی نوری و تکنیک های جدید میکروسکوپی
Optical Nanoscopy and Novel Microscopy Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوسکوپی نوری و تکنیک های جدید میکروسکوپی

Optical Nanoscopy and Novel Microscopy Techniques
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Peng Xi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قابلیت استفاده از تست تجهیزات پزشکی
Usability Testing of Medical Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب قابلیت استفاده از تست تجهیزات پزشکی

Usability Testing of Medical Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Michael E. Wiklund P.E. , Jonathan Kendler , Allison Y. Strochlic
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تابش، یونیزاسیون و تشخیص در پزشکی هسته ای
Radiation, Ionization, and Detection in Nuclear Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب تابش، یونیزاسیون و تشخیص در پزشکی هسته ای

Radiation, Ionization, and Detection in Nuclear Medicine
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Tapan K. Gupta
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل پیوسته از سیستم های بیولوژیکی
Continuum Analysis of Biological Systems: Conserved Quantities, Fluxes and Forces
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل پیوسته از سیستم های بیولوژیکی

Continuum Analysis of Biological Systems: Conserved Quantities, Fluxes and Forces
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: G.K. Suraishkumar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر