موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب هیدرودینامیک عددی کشتی: ارزیابی کارگاه آموزشی گوتنبرگ 2010
Numerical Ship Hydrodynamics: An assessment of the Gothenburg 2010 Workshop
نام کتاب:

دانلود کتاب هیدرودینامیک عددی کشتی: ارزیابی کارگاه آموزشی گوتنبرگ 2010

Numerical Ship Hydrodynamics: An assessment of the Gothenburg 2010 Workshop
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی کشتی
نویسنده: Lars Larsson , Frederick Stern and Michel Visonneau
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تدارکات حمل و نقل کانتینر اقیانوس: ساخت موثر زنجیره جهانی عرضه
Handbook of Ocean Container Transport Logistics: Making Global Supply Chains Effective
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تدارکات حمل و نقل کانتینر اقیانوس: ساخت موثر زنجیره جهانی عرضه

Handbook of Ocean Container Transport Logistics: Making Global Supply Chains Effective
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی کشتی
نویسنده: Chung-Yee Lee and Qiang Meng
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عوامل حمل و نقل دریایی
Branch's Elements of Shipping
نام کتاب:

دانلود کتاب عوامل حمل و نقل دریایی

Branch's Elements of Shipping
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی کشتی
نویسنده: Alan Edward Branch and Michael Robarts
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساخت قایق: راهنمای گام به گام
Lofting a Boat: A step-by-step manual
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت قایق: راهنمای گام به گام

Lofting a Boat: A step-by-step manual
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی کشتی
نویسنده: Roger Kopanycia
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قانون دریایی
Maritime Law
نام کتاب:

دانلود کتاب قانون دریایی

Maritime Law
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی کشتی
نویسنده: Yvonne Baatz
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر