موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب افزودنی ها برای کاربرد های با کارایی بالا - شیمی و برنامه های کاربرد ها
Additives for High Performance Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب افزودنی ها برای کاربرد های با کارایی بالا - شیمی و برنامه های کاربرد ها

Additives for High Performance Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Johannes Karl Fink
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک جمعی از باکتری ها تا توده ها: گردش از طریق مدلسازی، تجزیه و تحلیل و شبیه سازی
Collective Dynamics from Bacteria to Crowds: An Excursion Through Modeling, Analysis and Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک جمعی از باکتری ها تا توده ها: گردش از طریق مدلسازی، تجزیه و تحلیل و شبیه سازی

Collective Dynamics from Bacteria to Crowds: An Excursion Through Modeling, Analysis and Simulation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Adrian Muntean and Federico Toschi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پوشش های بیوسرامیک برای ایمپلنت های پزشکی: روند ها و تکنیک ها
Bioceramic Coatings for Medical Implants: Trends and Techniques 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پوشش های بیوسرامیک برای ایمپلنت های پزشکی: روند ها و تکنیک ها

Bioceramic Coatings for Medical Implants: Trends and Techniques 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Robert B. Heimann , Hans D. Lehmann
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری منطقه قابل دستیابی: مقدمه ای بر انتخاب بهینه راکتور
Attainable Region Theory: An Introduction to Choosing an Optimal Reactor 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری منطقه قابل دستیابی: مقدمه ای بر انتخاب بهینه راکتور

Attainable Region Theory: An Introduction to Choosing an Optimal Reactor 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: David Ming , David Glasser , Diane Hildebrandt , Benjamin Glasser and Matthew Metgzer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 37.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت حرارتی برای کاربردهای LED
Thermal Management for LED Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت حرارتی برای کاربردهای LED

Thermal Management for LED Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Clemens J.M. Lasance and András Poppe
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک و ریاضی سیالات از نوع دیفرانسیل
Mechanics and Mathematics of Fluids of the Differential Type
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک و ریاضی سیالات از نوع دیفرانسیل

Mechanics and Mathematics of Fluids of the Differential Type
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: D. Cioranescu , V. Girault and K.R. Rajagopal
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر ترمومكانيك غیر خطی   جامدات
Introduction to Nonlinear Thermomechanics of Solids
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر ترمومكانيك غیر خطی جامدات

Introduction to Nonlinear Thermomechanics of Solids
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Michal Kleiber and Piotr Kowalczyk
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرآیندهای احتراق داخلی موتورهای موشک مایع: مدلسازی و شبیه سازی عددی
Internal Combustion Processes of Liquid Rocket Engines: Modeling and Numerical Simulations 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فرآیندهای احتراق داخلی موتورهای موشک مایع: مدلسازی و شبیه سازی عددی

Internal Combustion Processes of Liquid Rocket Engines: Modeling and Numerical Simulations 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Zhen-Guo Wang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبدل های منبع تغذیه امپدانس الکتریکی
Impedance Source Power Electronic Converters
نام کتاب:

دانلود کتاب مبدل های منبع تغذیه امپدانس الکتریکی

Impedance Source Power Electronic Converters
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Yushan Liu , Haitham Abu-Rub , Baoming Ge , Frede Blaabjerg , Omar Ellabban and Poh Chiang Loh
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های فضایی ناهمگن
Heterogeneous Vehicular Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های فضایی ناهمگن

Heterogeneous Vehicular Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Kan Zheng , Lin Zhang , Wei Xiang and Wenbo Wang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تعادل هارمونیک روش المان محدود:  کاربردها در الکترومغناطیس غیر خطی و سیستم های قدرت
Harmonic Balance Finite Element Method: Applications in Nonlinear Electromagnetics and Power Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب تعادل هارمونیک روش المان محدود: کاربردها در الکترومغناطیس غیر خطی و سیستم های قدرت

Harmonic Balance Finite Element Method: Applications in Nonlinear Electromagnetics and Power Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Junwei Lu , Xiaojun Zhao and Sotoshi Yamada
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب GPS:، نظریه الگوریتمها و  کاربرد ها
GPS: Theory, Algorithms and Applications 3rd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب GPS:، نظریه الگوریتمها و کاربرد ها

GPS: Theory, Algorithms and Applications 3rd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » GIS سنجش از راه دور
نویسنده: Guochang Xu and Yan Xu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پمپ حرارتی زمین گرمایی و سیستم های حرارتی موتور
Geothermal Heat Pump and Heat Engine Systems: Theory And Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب پمپ حرارتی زمین گرمایی و سیستم های حرارتی موتور

Geothermal Heat Pump and Heat Engine Systems: Theory And Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Andrew D. Chiasson
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول  ارزیابی سونوگرافی غیر مخرب: کاربرد مدل
Fundamentals of Ultrasonic Nondestructive Evaluation: A Modeling Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول ارزیابی سونوگرافی غیر مخرب: کاربرد مدل

Fundamentals of Ultrasonic Nondestructive Evaluation: A Modeling Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Lester W. Schmerr Jr.
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول ترمودینامیک کلاسیک آماری
Fundamentals of Classical Statistical Thermodynamics: Dissipation, Relaxation, and Fluctuation Theorems
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول ترمودینامیک کلاسیک آماری

Fundamentals of Classical Statistical Thermodynamics: Dissipation, Relaxation, and Fluctuation Theorems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Denis James Evans , Debra Joy Searles and Stephen Rodney Williams
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک شکست
Fracture Mechanics 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک شکست

Fracture Mechanics 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Nestor Perez
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرمولاسیون سیستم های پراکنده: علم و فناوریه
Formulation of Disperse Systems: Science and Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب فرمولاسیون سیستم های پراکنده: علم و فناوریه

Formulation of Disperse Systems: Science and Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Tharwat F. Tadros
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی کارآمد و ایمن تحریک کننده های عصبی  
Design of Efficient and Safe Neural Stimulators: A Multidisciplinary Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی کارآمد و ایمن تحریک کننده های عصبی  

Design of Efficient and Safe Neural Stimulators: A Multidisciplinary Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Marijn van Dongen and Wouter Serdijn
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک ساختاری غیر محلی
Non-local Structural Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک ساختاری غیر محلی

Non-local Structural Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Danilo Karlicic , Tony Murmu , Sondipon Adhikari and Michael McCarthy
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 31.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتعاش مکانیکی  و تجزیه و تحلیل شوک ، لرزش سینوسی (جلد 1)
Mechanical Vibration and Shock Analysis, Sinusoidal Vibration
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتعاش مکانیکی  و تجزیه و تحلیل شوک ، لرزش سینوسی (جلد 1)

Mechanical Vibration and Shock Analysis, Sinusoidal Vibration
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Christian Lalanne
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر