موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب احتراق: اصول (جلد 1)
The John Zink Hamworthy Combustion Handbook, Fundamentals
نام کتاب:

دانلود کتاب احتراق: اصول (جلد 1)

The John Zink Hamworthy Combustion Handbook, Fundamentals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Charles E. Baukal Jr.
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 40.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار کاربردی و احتمالات برای مهندسین
Applied Statistics and Probability for Engineers
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار کاربردی و احتمالات برای مهندسین

Applied Statistics and Probability for Engineers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی
نویسنده: Douglas C. Montgomery
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای صنعت جاده
Handbook of Road Technology, Fourth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای صنعت جاده

Handbook of Road Technology, Fourth Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: by Maxwell G. Lay
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی ترافیک
Traffic Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی ترافیک

Traffic Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی نقلیه
نویسنده: Roger P. Roess , Elena S. Prassas , William R. McShane
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 44.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انرژی های تجدید پذیر و توزیع شده برای جوامع
Distributed Renewable Energies for Off-Grid Communities
نام کتاب:

دانلود کتاب انرژی های تجدید پذیر و توزیع شده برای جوامع

Distributed Renewable Energies for Off-Grid Communities
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Nasir El Bassam , Preben Maegaard , Marcia Schlichting
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 28.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی مهندسی، برنامه ریزی و مدیریت
Engineering Design, Planning, and Management
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی مهندسی، برنامه ریزی و مدیریت

Engineering Design, Planning, and Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Hugh Jack
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محاسبات ساختمانی و بنایی
Construction Calculations Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب محاسبات ساختمانی و بنایی

Construction Calculations Manual
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Sidney M Levy
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استاندارد دلمار نیروی برق
Delmar's Standard Textbook of Electricity
نام کتاب:

دانلود کتاب استاندارد دلمار نیروی برق

Delmar's Standard Textbook of Electricity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Stephen Herman
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 49.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل و مکاترونیک
Control and Mechatronics
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل و مکاترونیک

Control and Mechatronics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Bodgan Wilamowski, J. David Irwin
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 23.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای کامل خود آموز الکترونیک با پروژه ها
Complete Electronics Self-Teaching Guide with Projects
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای کامل خود آموز الکترونیک با پروژه ها

Complete Electronics Self-Teaching Guide with Projects
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Earl Boysen , Harry Kybett
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شهرهای پر از نمادها: نظریه فضای شهری و فرهنگ
Cities Full of Symbols: A Theory of Urban Space and Culture
نام کتاب:

دانلود کتاب شهرهای پر از نمادها: نظریه فضای شهری و فرهنگ

Cities Full of Symbols: A Theory of Urban Space and Culture
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Peter J. M. Nas
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بیومکانیک سلول ها و بافت ها: آزمایشات، مدل ها و شبیه سازی ها
Biomechanics of Cells and Tissues: Experiments, Models and Simulations
نام کتاب:

دانلود کتاب بیومکانیک سلول ها و بافت ها: آزمایشات، مدل ها و شبیه سازی ها

Biomechanics of Cells and Tissues: Experiments, Models and Simulations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Paola Lecca
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری کنترل برای مهندسین
Control Theory for Engineers
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری کنترل برای مهندسین

Control Theory for Engineers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Brigitte d'Andréa-Novel, Michel De Lara
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دوربین های تصویربرداری محدوده TOF
TOF Range-Imaging Cameras
نام کتاب:

دانلود کتاب دوربین های تصویربرداری محدوده TOF

TOF Range-Imaging Cameras
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » GIS سنجش از راه دور و
نویسنده: Fabio Remondino, David Stoppa
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سنجش کمی التراسونیک مایع در کاربرد های فضایی دینامیک: رویکرد پشتیبان ماشین بردار
Ultrasonic Fluid Quantity Measurement in Dynamic Vehicular Applications: A Support Vector Machine Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب سنجش کمی التراسونیک مایع در کاربرد های فضایی دینامیک: رویکرد پشتیبان ماشین بردار

Ultrasonic Fluid Quantity Measurement in Dynamic Vehicular Applications: A Support Vector Machine Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Jenny Terzic , Edin Terzic , Romesh Nagarajah , Muhammad Alamgir
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت درکنترل حرکت با عملکرد بالا درسیستم های مکاترونیک
Advances in High-Performance Motion Control of Mechatronic Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت درکنترل حرکت با عملکرد بالا درسیستم های مکاترونیک

Advances in High-Performance Motion Control of Mechatronic Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Takashi Yamaguchi , Mitsuo Hirata , Chee Khiang Pang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرمت و توسعه فلات تخریب شده ی لس در چین
Restoration and Development of the Degraded Loess Plateau, China
نام کتاب:

دانلود کتاب مرمت و توسعه فلات تخریب شده ی لس در چین

Restoration and Development of the Degraded Loess Plateau, China
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Atsushi Tsunekawa , Guobin Liu , Norikazu Yamanaka , Sheng DU
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی و کنترل فیلترهای ترکیبی فعال
Design and Control of Hybrid Active Power Filters
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی و کنترل فیلترهای ترکیبی فعال

Design and Control of Hybrid Active Power Filters
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Chi-Seng Lam , Man-Chung Wong
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سینماتیک موازی: نوع، سینماتیک و طراحی بهینه
Parallel Kinematics: Type, Kinematics, and Optimal Design
نام کتاب:

دانلود کتاب سینماتیک موازی: نوع، سینماتیک و طراحی بهینه

Parallel Kinematics: Type, Kinematics, and Optimal Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Xin-Jun Liu , Jinsong Wang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مکانیک و خواص مواد و سازه های مرکب
Mechanics and Properties of Composed Materials and Structures
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک و خواص مواد و سازه های مرکب

Mechanics and Properties of Composed Materials and Structures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Andreas Oechsner , Lucas F. M. da Silva , Holm Altenbach
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر