موضوعات کتاب ها

نیروگاه هسته ای – کنترل، قابلیت اطمینان و عوامل انسانی
Nuclear Power - Control, Reliability and Human Factors
نام کتاب:

نیروگاه هسته ای – کنترل، قابلیت اطمینان و عوامل انسانی

Nuclear Power - Control, Reliability and Human Factors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Pavel Tsvetkov, Texas A&M University, USA
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 19 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


انرژی هسته ای
Nuclear Power
نام کتاب:

انرژی هسته ای

Nuclear Power
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Pavel Tsvetkov
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 21.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


گاز طبیعی – استخراج تا کاربرد نهایی
Natural Gas - Extraction to End Use
نام کتاب:

گاز طبیعی – استخراج تا کاربرد نهایی

Natural Gas - Extraction to End Use
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Sreenath Borra Gupta
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 19 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدلسازی و بهینه سازی از سیستم های انرژی تجدید پذیر
Modeling and Optimization of Renewable Energy Systems
نام کتاب:

مدلسازی و بهینه سازی از سیستم های انرژی تجدید پذیر

Modeling and Optimization of Renewable Energy Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Arzu Sencan Sahin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدلسازی و کنترل جنبه هایی  از سیستم های قدرت باد
Modeling and Control Aspects of Wind Power Systems
نام کتاب:

مدلسازی و کنترل جنبه هایی از سیستم های قدرت باد

Modeling and Control Aspects of Wind Power Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: S. M. Muyeen, Ahmed Al-Durra and Hany M. Hasanien
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سوخت های زیستی مایع، گاز و جامد  - تکنیک های تبدیل
Liquid, Gaseous and Solid Biofuels - Conversion Techniques
نام کتاب:

سوخت های زیستی مایع، گاز و جامد - تکنیک های تبدیل

Liquid, Gaseous and Solid Biofuels - Conversion Techniques
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Zhen Fang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


موتور های القایی – مدلسازی و کنترل
Induction Motors - Modelling and Control
نام کتاب:

موتور های القایی – مدلسازی و کنترل

Induction Motors - Modelling and Control
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Prof. Rui Esteves Araújo
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 22 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


برق آبی – عمل و کاربرد
Hydropower - Practice and Application
نام کتاب:

برق آبی – عمل و کاربرد

Hydropower - Practice and Application
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Hossein Samadi-Boroujeni
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


گازیفیکاسیون (تبدیل کردن به گاز) برای کاربرد های عملی
Gasification for Practical Applications
نام کتاب:

گازیفیکاسیون (تبدیل کردن به گاز) برای کاربرد های عملی

Gasification for Practical Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Yongseung Yun
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مباحث اساسی و پیشرفته در قدرت باد
Fundamental and Advanced Topics in Wind Power
نام کتاب:

مباحث اساسی و پیشرفته در قدرت باد

Fundamental and Advanced Topics in Wind Power
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Rupp Carriveau
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 19.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


از توربین تا مزارع بادی - الزامات فنی و اسپین آف محصولات
From Turbine to Wind Farms - Technical Requirements and Spin-Off Products
نام کتاب:

از توربین تا مزارع بادی - الزامات فنی و اسپین آف محصولات

From Turbine to Wind Farms - Technical Requirements and Spin-Off Products
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Gesche Krause
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


انتقال انرژی و شبکه ادغام AC مزارع بادی دریایی
Energy Transmission and Grid Integration of AC Offshore Wind Farms
نام کتاب:

انتقال انرژی و شبکه ادغام AC مزارع بادی دریایی

Energy Transmission and Grid Integration of AC Offshore Wind Farms
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: M. Zubiaga, G. Abad, J. A. Barrena, S. Aurtenetxea and A. Carcar
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 18.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فناوری و مدیریت انرژی
Energy Technology and Management
نام کتاب:

فناوری و مدیریت انرژی

Energy Technology and Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Tauseef Aized
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ذخیره انرژی – فناوری ها و کاربرد ها
Energy Storage - Technologies and Applications
نام کتاب:

ذخیره انرژی – فناوری ها و کاربرد ها

Energy Storage - Technologies and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Ahmed Faheem Zobaa
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سیستم های مدیریت انرژی
Energy Management Systems
نام کتاب:

سیستم های مدیریت انرژی

Energy Management Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: P. Giridhar Kini
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 15.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بهره وری انرژی – راه های نوآورانه برای انرژی هوشمند، به سمت کاربرد های مدرن آینده
Energy Efficiency - The Innovative Ways for Smart Energy, the Future Towards Modern Utilities
نام کتاب:

بهره وری انرژی – راه های نوآورانه برای انرژی هوشمند، به سمت کاربرد های مدرن آینده

Energy Efficiency - The Innovative Ways for Smart Energy, the Future Towards Modern Utilities
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Moustafa Eissa
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 19.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بهره وری انرژی
Energy Efficiency
نام کتاب:

بهره وری انرژی

Energy Efficiency
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Jenny Palm
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدیریت انرژی
Energy Management
نام کتاب:

مدیریت انرژی

Energy Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Francisco Macia Perez
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 16.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


نیروی الکتروموتیو و اندازه گیری در سیستم های مختلف
Electromotive Force and Measurement in Several Systems
نام کتاب:

نیروی الکتروموتیو و اندازه گیری در سیستم های مختلف

Electromotive Force and Measurement in Several Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Sadik Kara
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تولید نیروی برق و سیستم های توزیع و اختلالات کیفیت قدرت برق
Electrical Generation and Distribution Systems and Power Quality Disturbances
نام کتاب:

تولید نیروی برق و سیستم های توزیع و اختلالات کیفیت قدرت برق

Electrical Generation and Distribution Systems and Power Quality Disturbances
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Gregorio Romero Rey and Luisa Martinez Muneta
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر