موضوعات کتاب ها

انتقال انرژی و شبکه ادغام AC مزارع بادی دریایی
Energy Transmission and Grid Integration of AC Offshore Wind Farms
نام کتاب:

انتقال انرژی و شبکه ادغام AC مزارع بادی دریایی

Energy Transmission and Grid Integration of AC Offshore Wind Farms
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: M. Zubiaga, G. Abad, J. A. Barrena, S. Aurtenetxea and A. Carcar
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 18.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فناوری و مدیریت انرژی
Energy Technology and Management
نام کتاب:

فناوری و مدیریت انرژی

Energy Technology and Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Tauseef Aized
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ذخیره انرژی – فناوری ها و کاربرد ها
Energy Storage - Technologies and Applications
نام کتاب:

ذخیره انرژی – فناوری ها و کاربرد ها

Energy Storage - Technologies and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Ahmed Faheem Zobaa
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سیستم های مدیریت انرژی
Energy Management Systems
نام کتاب:

سیستم های مدیریت انرژی

Energy Management Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: P. Giridhar Kini
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 15.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بهره وری انرژی – راه های نوآورانه برای انرژی هوشمند، به سمت کاربرد های مدرن آینده
Energy Efficiency - The Innovative Ways for Smart Energy, the Future Towards Modern Utilities
نام کتاب:

بهره وری انرژی – راه های نوآورانه برای انرژی هوشمند، به سمت کاربرد های مدرن آینده

Energy Efficiency - The Innovative Ways for Smart Energy, the Future Towards Modern Utilities
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Moustafa Eissa
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 19.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بهره وری انرژی
Energy Efficiency
نام کتاب:

بهره وری انرژی

Energy Efficiency
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Jenny Palm
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدیریت انرژی
Energy Management
نام کتاب:

مدیریت انرژی

Energy Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Francisco Macia Perez
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 16.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


نیروی الکتروموتیو و اندازه گیری در سیستم های مختلف
Electromotive Force and Measurement in Several Systems
نام کتاب:

نیروی الکتروموتیو و اندازه گیری در سیستم های مختلف

Electromotive Force and Measurement in Several Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Sadik Kara
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تولید نیروی برق و سیستم های توزیع و اختلالات کیفیت قدرت برق
Electrical Generation and Distribution Systems and Power Quality Disturbances
نام کتاب:

تولید نیروی برق و سیستم های توزیع و اختلالات کیفیت قدرت برق

Electrical Generation and Distribution Systems and Power Quality Disturbances
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Gregorio Romero Rey and Luisa Martinez Muneta
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تحقیقات کنونی در فناوری راکتور هسته ای در برزیل و در سراسر جهان
Current Research in Nuclear Reactor Technology in Brazil and Worldwide
نام کتاب:

تحقیقات کنونی در فناوری راکتور هسته ای در برزیل و در سراسر جهان

Current Research in Nuclear Reactor Technology in Brazil and Worldwide
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Amir Zacarias Mesquita
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 25.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سیستم ها و تجارب انرژی پاک
Clean Energy Systems and Experiences
نام کتاب:

سیستم ها و تجارب انرژی پاک

Clean Energy Systems and Experiences
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Kei Eguchi
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


زیست توده و سنجش از راه دور زیست توده
Biomass and Remote Sensing of Biomass
نام کتاب:

زیست توده و سنجش از راه دور زیست توده

Biomass and Remote Sensing of Biomass
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Islam Atazadeh
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 بیوگاز
Biogas
نام کتاب:

بیوگاز

Biogas
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Sunil Kumar
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سوخت زیستی - مواد اولیه و تکنولوژی پردازش
Biodiesel - Feedstocks and Processing Technologies
نام کتاب:

سوخت زیستی - مواد اولیه و تکنولوژی پردازش

Biodiesel - Feedstocks and Processing Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Margarita Stoytcheva and Gisela Montero
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بیودیزل – مواد اولیه، تولید و کاربرد ها
Biodiesel - Feedstocks, Production and Applications
نام کتاب:

بیودیزل – مواد اولیه، تولید و کاربرد ها

Biodiesel - Feedstocks, Production and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Zhen Fang
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 27 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کاربرد انرژی خورشیدی
Application of Solar Energy
نام کتاب:

کاربرد انرژی خورشیدی

Application of Solar Energy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Radu Rugescu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کتاب آخرین اطلاعات درباره کیفیت نیرو (برق)
An Update on Power Quality
نام کتاب:

کتاب آخرین اطلاعات درباره کیفیت نیرو (برق)

An Update on Power Quality
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Dylan Dah-Chuan Lu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت ها در نیروگاه بادی
Advances in Wind Power
نام کتاب:

پیشرفت ها در نیروگاه بادی

Advances in Wind Power
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Rupp Carriveau
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 18.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


آنالیز سیستم تأمین آب – مباحث منتخب
Water Supply System Analysis - Selected Topics
نام کتاب:

آنالیز سیستم تأمین آب – مباحث منتخب

Water Supply System Analysis - Selected Topics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Avi Ostfeld
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


منابع آب – برنامه ریزی، توسعه و مدیریت
Water Resources Planning, Development and Management
نام کتاب:

منابع آب – برنامه ریزی، توسعه و مدیریت

Water Resources Planning, Development and Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Ralph Wurbs
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر