موضوعات کتاب ها

مدیریت منابع آب و مدلسازی
Water Resources Management and Modeling
نام کتاب:

مدیریت منابع آب و مدلسازی

Water Resources Management and Modeling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Purna Nayak
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 20.5مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تصفیه آب
Water Treatment
نام کتاب:

تصفیه آب

Water Treatment
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Walid Elshorbagy and Rezaul Kabir Chowdhury
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 آلودگی آب
Water Pollution
نام کتاب:

آلودگی آب

Water Pollution
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Nuray Balkis
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


حفاظت از منابع آب
Water Conservation
نام کتاب:

حفاظت از منابع آب

Water Conservation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Manoj K. Jha
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فاضلاب - ارزیابی و مدیریت
Waste Water - Evaluation and Management
نام کتاب:

فاضلاب - ارزیابی و مدیریت

Waste Water - Evaluation and Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Fernando Sebastián García Einschlag
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 25.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فاضلاب - فن آوری های تیمار و آخرین تحولات تجزیه ای
Waste Water - Treatment Technologies and Recent Analytical Developments
نام کتاب:

فاضلاب - فن آوری های تیمار و آخرین تحولات تجزیه ای

Waste Water - Treatment Technologies and Recent Analytical Developments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Fernando Sebastian García Einschlag and Luciano Carlos
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فاضلاب - تیمار و استفاده مجدد
Waste Water - Treatment and Reutilization
نام کتاب:

دانلود کتاب فاضلاب - تیمار و استفاده مجدد

Waste Water - Treatment and Reutilization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Fernando Sebastián García Einschlag
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 21.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدیریت پسماند (مواد زائد)
Waste Management
نام کتاب:

مدیریت پسماند (مواد زائد)

Waste Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Er Sunil Kumar
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 19.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


توسعه پایدار - انرژی، مهندسی و فن آوری - تولید و محیط زیست
Sustainable Development - Energy, Engineering and Technologies - Manufacturing and Environment
نام کتاب:

توسعه پایدار - انرژی، مهندسی و فن آوری - تولید و محیط زیست

Sustainable Development - Energy, Engineering and Technologies - Manufacturing and Environment
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Chaouki Ghenai
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مطالعات در مسائل مربوط به مدیریت آب
Studies on Water Management Issues
نام کتاب:

مطالعات در مسائل مربوط به مدیریت آب

Studies on Water Management Issues
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Muthukrishnavellaisamy Kumarasamy
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سیستم خانه های هوشمند
Smart Home Systems
نام کتاب:

سیستم خانه های هوشمند

Smart Home Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Mahmoud A. Al-Qutayri
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 10.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تحولات جدید در انرژی تجدید پذیر
New Developments in Renewable Energy
نام کتاب:

تحولات جدید در انرژی تجدید پذیر

New Developments in Renewable Energy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Hasan Arman and Ibrahim Yuksel
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 21.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سیاره زمین 2011 - چالش گرمایش جهانی و فرصت ها برپایه اصول و اجرا
Planet Earth 2011 - Global Warming Challenges and Opportunities for Policy and Practice
نام کتاب:

سیاره زمین 2011 - چالش گرمایش جهانی و فرصت ها برپایه اصول و اجرا

Planet Earth 2011 - Global Warming Challenges and Opportunities for Policy and Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Dr. Elias G. Carayannis, George Washington University
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 50.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دیدگاه ها در آلودگی آب
Perspectives in Water Pollution
نام کتاب:

دیدگاه ها در آلودگی آب

Perspectives in Water Pollution
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Imran Ahmad and Mithas Ahmad Dar
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


روشهای جدید، و کاربردهای آن در ارزیابی ریسک
Novel Approaches and Their Applications in Risk Assessment
نام کتاب:

روشهای جدید، و کاربردهای آن در ارزیابی ریسک

Novel Approaches and Their Applications in Risk Assessment
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Yuzhou Luo
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 19.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


گاز طبیعی
Natural Gas
نام کتاب:

گاز طبیعی

Natural Gas
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Primoz Potocnik
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 29.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دفع زباله شهری و صنعتی
Municipal and Industrial Waste Disposal
نام کتاب:

دفع زباله شهری و صنعتی

Municipal and Industrial Waste Disposal
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Xiao-Ying Yu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مانیتورینگ، کنترل و اثرات آلودگی هوا
Monitoring, Control and Effects of Air Pollution
نام کتاب:

مانیتورینگ، کنترل و اثرات آلودگی هوا

Monitoring, Control and Effects of Air Pollution
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Andrzej G. Chmielewski
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 32.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


روش ها و تکنیک ها در مهندسی شهری
Methods and Techniques in Urban Engineering
نام کتاب:

روش ها و تکنیک ها در مهندسی شهری

Methods and Techniques in Urban Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Armando Carlos de Pina Filho and Aloisio Carlos de Pina
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بازیافت مواد – روند ها و چشم انداز ها
Material Recycling - Trends and Perspectives
نام کتاب:

بازیافت مواد – روند ها و چشم انداز ها

Material Recycling - Trends and Perspectives
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Dimitris S. Achilias
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر