موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب الکترونیک برای گیتاریست ها (نوازندگان گیتار) نسخه 2
Electronics for Guitarists 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترونیک برای گیتاریست ها (نوازندگان گیتار) نسخه 2

Electronics for Guitarists 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Denton J. Dailey
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکترونیک برای گیتاریست ها (نوازندگان گیتار)
Electronics for Guitarists
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترونیک برای گیتاریست ها (نوازندگان گیتار)

Electronics for Guitarists
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Denton J. Dailey
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی سیستم های الکترونیکی برای سازگاری الکترومغناطیسی
Designing Electronic Systems for EMC
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی سیستم های الکترونیکی برای سازگاری الکترومغناطیسی

Designing Electronic Systems for EMC
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: William G. Duff
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 21.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جداسازی CO2، سوخت های زیستی و آلودگی
CO2 Sequestration, Biofuels and Depollution
نام کتاب:

دانلود کتاب جداسازی CO2، سوخت های زیستی و آلودگی

CO2 Sequestration, Biofuels and Depollution
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Eric Lichtfouse , Jan Schwarzbauer and Didier Robert
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مدارات CMOS برای مبدل های الکترومغناطیسی ارتعاش: رابط ها برای برداشت انرژی ولتاژ فوق العاده کم
CMOS Circuits for Electromagnetic Vibration Transducers: Interfaces for Ultra-Low Voltage Energy Harvesting
نام کتاب:

دانلود کتاب مدارات CMOS برای مبدل های الکترومغناطیسی ارتعاش: رابط ها برای برداشت انرژی ولتاژ فوق العاده کم

CMOS Circuits for Electromagnetic Vibration Transducers: Interfaces for Ultra-Low Voltage Energy Harvesting
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Dominic Maurath and Yiannos Manoli
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد رسی برای بازسازی محیط زیست
Clay Materials for Environmental Remediation
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد رسی برای بازسازی محیط زیست

Clay Materials for Environmental Remediation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Suryadi Ismadji , Felycia Edi Soetaredjo and Aning Ayucitra
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنالیز مدار به زبان ساده
Circuit Analysis For Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب آنالیز مدار به زبان ساده

Circuit Analysis For Dummies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: John Santiago
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک
Mechanics: Cambridge International As and a Level Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک

Mechanics: Cambridge International As and a Level Mathematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Sophie Goldie and Roger Porkess
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سیستم گذرا های کابل: تئوری، مدل سازی و شبیه سازی
Cable System Transients: Theory, Modeling and Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم گذرا های کابل: تئوری، مدل سازی و شبیه سازی

Cable System Transients: Theory, Modeling and Simulation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Akihiro Ametani , Teruo Ohno and Naoto Nagaoka
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 27.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بافت شناسی استخوان
Bone Histology: An Anthropological Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب بافت شناسی استخوان

Bone Histology: An Anthropological Perspective
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Christian Crowder and Sam Stout
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 12.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل استخوان
Bone Resorption
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل استخوان

Bone Resorption
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Felix Bronner , Mary C. Farach-Carson and Janet Rubin
سال انتشار: 2005
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیوند استخوان جایگزین و  مهندسی بازسازی کننده استخوان ، 2 نسخه MONO 6-2ND
Bone Graft Substitutes and Bone Regenerative Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب پیوند استخوان جایگزین و مهندسی بازسازی کننده استخوان ، 2 نسخه MONO 6-2ND

Bone Graft Substitutes and Bone Regenerative Engineering
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Cato Laurencin and Tao Jiang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی الکترودینامیک کوانتومی
Basics of Quantum Electrodynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی الکترودینامیک کوانتومی

Basics of Quantum Electrodynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Ioan Merches , Dorian Tatomir and Roxana E. Lupu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یک رویکرد تجربی به CDMA و کاهش تداخل: از معماری سیستم تا تست سخت افزار از طریق طراحی VLSI
An Experimental Approach to CDMA and Interference Mitigation: From System Architecture to Hardware Testing through VLSI Design
نام کتاب:

دانلود کتاب یک رویکرد تجربی به CDMA و کاهش تداخل: از معماری سیستم تا تست سخت افزار از طریق طراحی VLSI

An Experimental Approach to CDMA and Interference Mitigation: From System Architecture to Hardware Testing through VLSI Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Luca Fanucci , Marco Luise , Filippo Giannetti and Massimo Rovini
سال انتشار: 2004
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پرایمر کم قدرت ASIC: تجزیه و تحلیل، تکنیک ها و مشخصات
An ASIC Low Power Primer: Analysis, Techniques and Specification
نام کتاب:

دانلود کتاب پرایمر کم قدرت ASIC: تجزیه و تحلیل، تکنیک ها و مشخصات

An ASIC Low Power Primer: Analysis, Techniques and Specification
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Rakesh Chadha an J. Bhasker
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در کنترل و ارتباطات
Advances in Control and Communication
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در کنترل و ارتباطات

Advances in Control and Communication
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Dehuai Zeng
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شکاف وسیع باند نیمه هادی نانو سیم ها برای دستگاه های نوری
Wide Band Gap Semiconductor Nanowires for Optical Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب شکاف وسیع باند نیمه هادی نانو سیم ها برای دستگاه های نوری

Wide Band Gap Semiconductor Nanowires for Optical Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Vincent Consonni and Guy Feuillet
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قطعات تنظیم پذیرRF و مدارها: کاربردها در گوشی های تلفن همراه
Tunable RF Components and Circuits: Applications in Mobile Handsets
نام کتاب:

دانلود کتاب قطعات تنظیم پذیرRF و مدارها: کاربردها در گوشی های تلفن همراه

Tunable RF Components and Circuits: Applications in Mobile Handsets
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Jeffrey L. Hilbert
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 21.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترانسفورماتور: سفر بیش از جنبه های مختلف ترانسفورماتورها، اینداکتورها و  ترانسداکتورها
Transformer's Book: A travel over different aspects of transformers, inductors and transductors
نام کتاب:

دانلود کتاب ترانسفورماتور: سفر بیش از جنبه های مختلف ترانسفورماتورها، اینداکتورها و ترانسداکتورها

Transformer's Book: A travel over different aspects of transformers, inductors and transductors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Humberto de Souza
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برنامه نویسی آسان ساخت منبع فرکانس رادیو
Radio Frequency Source Coding Made Easy
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه نویسی آسان ساخت منبع فرکانس رادیو

Radio Frequency Source Coding Made Easy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Saleh Faruque
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر