موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب روندهای اخیر در شکستگی و آسیب مکانیکی
Recent Trends in Fracture and Damage Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب روندهای اخیر در شکستگی و آسیب مکانیکی

Recent Trends in Fracture and Damage Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Geralf Hütter and Lutz Zybell
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تهویه مکانیکی
Mechanical Ventilation
نام کتاب:

دانلود کتاب تهویه مکانیکی

Mechanical Ventilation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Sachdeva Anupam, Chugh Krishan, Gambhir Ajay, Aneja Satinder, Dubey AP, Kukreja Shyam
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسپکترومتری جرمی مقدماتی
Introductory Mass Spectrometry, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اسپکترومتری جرمی مقدماتی

Introductory Mass Spectrometry, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Stephen Shrader
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهبود ارزیابی ریسک گسترش چرخه سوختهای هسته ای
Improving the Assessment of the Proliferation Risk of Nuclear Fuel Cycles
نام کتاب:

دانلود کتاب بهبود ارزیابی ریسک گسترش چرخه سوختهای هسته ای

Improving the Assessment of the Proliferation Risk of Nuclear Fuel Cycles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Committee on Improving the Assessment of the Proliferation Risk of Nuclear Fuel Cycles , Nuclear and Radiation Studies Board , Division on Earth and Life Studies
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای کاربری برای کنترلر های قابل برنامه ریزی منطقی
Activities Manual for Programmable Logic Controllers
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای کاربری برای کنترلر های قابل برنامه ریزی منطقی

Activities Manual for Programmable Logic Controllers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Frank Petruzella
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در بیوانرژی: چالش توسعه پایدار
Advances in Bioenergy: The Sustainability Challenge
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در بیوانرژی: چالش توسعه پایدار

Advances in Bioenergy: The Sustainability Challenge
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Peter Lund , John A. Byrne , Goeran Berndes and Iacovos Vasalos
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک قابل انعطاف فضاپیما، کنترل و هدایت - فن آوری ها توسط جیووانی کامپولو
Flexible Spacecraft Dynamics, Control and Guidance: Technologies by Giovanni Campolo
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک قابل انعطاف فضاپیما، کنترل و هدایت - فن آوری ها توسط جیووانی کامپولو

Flexible Spacecraft Dynamics, Control and Guidance: Technologies by Giovanni Campolo
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Leonardo Mazzini
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای رنگهای فلورسنت و پروب
Handbook of Fluorescent Dyes and Probes
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای رنگهای فلورسنت و پروب

Handbook of Fluorescent Dyes and Probes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: R. W. Sabnis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از فرکانس تا زمان متوسط فرکانس: یک تغییر پارادایم در طراحی سیستم های الکترونیکی
From Frequency to Time-Average-Frequency: A Paradigm Shift in the Design of Electronic System
نام کتاب:

دانلود کتاب از فرکانس تا زمان متوسط فرکانس: یک تغییر پارادایم در طراحی سیستم های الکترونیکی

From Frequency to Time-Average-Frequency: A Paradigm Shift in the Design of Electronic System
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Liming Xiu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییر آب و هوا، محیط زیست، انرژی : شیمی  آلاینده ها و ضایعات محیط زیست
Environment, Energy and Climate Change I: Environmental Chemistry of Pollutants and Wastes (The Handbook of Environmental Chemistry)
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییر آب و هوا، محیط زیست، انرژی : شیمی آلاینده ها و ضایعات محیط زیست

Environment, Energy and Climate Change I: Environmental Chemistry of Pollutants and Wastes (The Handbook of Environmental Chemistry)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Elena Jiménez , Beatriz Cabañas and Gilles Lefebvre
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب امولسیون ها، فوم ها، سوسپانسیون ها، و آئروسل ها: علم میکرو و کاربرد ها
Emulsions, Foams, Suspensions, and Aerosols: Microscience and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب امولسیون ها، فوم ها، سوسپانسیون ها، و آئروسل ها: علم میکرو و کاربرد ها

Emulsions, Foams, Suspensions, and Aerosols: Microscience and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Laurier L. Schramm
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکترونیک برای گیتاریست ها (نوازندگان گیتار) نسخه 2
Electronics for Guitarists 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترونیک برای گیتاریست ها (نوازندگان گیتار) نسخه 2

Electronics for Guitarists 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Denton J. Dailey
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکترونیک برای گیتاریست ها (نوازندگان گیتار)
Electronics for Guitarists
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترونیک برای گیتاریست ها (نوازندگان گیتار)

Electronics for Guitarists
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Denton J. Dailey
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی سیستم های الکترونیکی برای سازگاری الکترومغناطیسی
Designing Electronic Systems for EMC
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی سیستم های الکترونیکی برای سازگاری الکترومغناطیسی

Designing Electronic Systems for EMC
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: William G. Duff
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 21.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جداسازی CO2، سوخت های زیستی و آلودگی
CO2 Sequestration, Biofuels and Depollution
نام کتاب:

دانلود کتاب جداسازی CO2، سوخت های زیستی و آلودگی

CO2 Sequestration, Biofuels and Depollution
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Eric Lichtfouse , Jan Schwarzbauer and Didier Robert
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مدارات CMOS برای مبدل های الکترومغناطیسی ارتعاش: رابط ها برای برداشت انرژی ولتاژ فوق العاده کم
CMOS Circuits for Electromagnetic Vibration Transducers: Interfaces for Ultra-Low Voltage Energy Harvesting
نام کتاب:

دانلود کتاب مدارات CMOS برای مبدل های الکترومغناطیسی ارتعاش: رابط ها برای برداشت انرژی ولتاژ فوق العاده کم

CMOS Circuits for Electromagnetic Vibration Transducers: Interfaces for Ultra-Low Voltage Energy Harvesting
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Dominic Maurath and Yiannos Manoli
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد رسی برای بازسازی محیط زیست
Clay Materials for Environmental Remediation
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد رسی برای بازسازی محیط زیست

Clay Materials for Environmental Remediation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Suryadi Ismadji , Felycia Edi Soetaredjo and Aning Ayucitra
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنالیز مدار به زبان ساده
Circuit Analysis For Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب آنالیز مدار به زبان ساده

Circuit Analysis For Dummies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: John Santiago
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک
Mechanics: Cambridge International As and a Level Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک

Mechanics: Cambridge International As and a Level Mathematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Sophie Goldie and Roger Porkess
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سیستم گذرا های کابل: تئوری، مدل سازی و شبیه سازی
Cable System Transients: Theory, Modeling and Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم گذرا های کابل: تئوری، مدل سازی و شبیه سازی

Cable System Transients: Theory, Modeling and Simulation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Akihiro Ametani , Teruo Ohno and Naoto Nagaoka
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 27.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر