موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب متدهای طیفی و با نظم بالا برای برای معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی
Spectral and High Order Methods for Partial Differential Equations ICOSAHOM 2014
نام کتاب:

دانلود کتاب متدهای طیفی و با نظم بالا برای برای معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

Spectral and High Order Methods for Partial Differential Equations ICOSAHOM 2014
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Robert M. Kirby , Martin Berzins and Jan S. Hesthaven
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستمهای کنترل شتاب سفینه فضایی
Spacecraft Momentum Control Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستمهای کنترل شتاب سفینه فضایی

Spacecraft Momentum Control Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Frederick A. Leve , Brian J. Hamilton and Mason A. Peck
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حالت جامد NMR
Solid State NMR
نام کتاب:

دانلود کتاب حالت جامد NMR

Solid State NMR
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Jerry C. C. Chan
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حالت جامد سنسور گاز - کاربرد صنعتی
Solid State Gas Sensors - Industrial Application
نام کتاب:

دانلود کتاب حالت جامد سنسور گاز - کاربرد صنعتی

Solid State Gas Sensors - Industrial Application
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Maximilian Fleischer and Mirko Lehmann
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اسیلاتور های سینوسی و ژنراتور های موج فرم با استفاده از بلوک های ساختمانی مدار مدرن الکترونیکی
Sinusoidal Oscillators and Waveform Generators using Modern Electronic Circuit Building Blocks
نام کتاب:

دانلود کتاب اسیلاتور های سینوسی و ژنراتور های موج فرم با استفاده از بلوک های ساختمانی مدار مدرن الکترونیکی

Sinusoidal Oscillators and Waveform Generators using Modern Electronic Circuit Building Blocks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Raj Senani , D. R. Bhaskar , V. K. Singh and R. K. Sharma
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روندهای اخیر در شکستگی و آسیب مکانیکی
Recent Trends in Fracture and Damage Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب روندهای اخیر در شکستگی و آسیب مکانیکی

Recent Trends in Fracture and Damage Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Geralf Hütter and Lutz Zybell
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تهویه مکانیکی
Mechanical Ventilation
نام کتاب:

دانلود کتاب تهویه مکانیکی

Mechanical Ventilation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Sachdeva Anupam, Chugh Krishan, Gambhir Ajay, Aneja Satinder, Dubey AP, Kukreja Shyam
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسپکترومتری جرمی مقدماتی
Introductory Mass Spectrometry, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اسپکترومتری جرمی مقدماتی

Introductory Mass Spectrometry, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Stephen Shrader
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهبود ارزیابی ریسک گسترش چرخه سوختهای هسته ای
Improving the Assessment of the Proliferation Risk of Nuclear Fuel Cycles
نام کتاب:

دانلود کتاب بهبود ارزیابی ریسک گسترش چرخه سوختهای هسته ای

Improving the Assessment of the Proliferation Risk of Nuclear Fuel Cycles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Committee on Improving the Assessment of the Proliferation Risk of Nuclear Fuel Cycles , Nuclear and Radiation Studies Board , Division on Earth and Life Studies
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای کاربری برای کنترلر های قابل برنامه ریزی منطقی
Activities Manual for Programmable Logic Controllers
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای کاربری برای کنترلر های قابل برنامه ریزی منطقی

Activities Manual for Programmable Logic Controllers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Frank Petruzella
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در بیوانرژی: چالش توسعه پایدار
Advances in Bioenergy: The Sustainability Challenge
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در بیوانرژی: چالش توسعه پایدار

Advances in Bioenergy: The Sustainability Challenge
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Peter Lund , John A. Byrne , Goeran Berndes and Iacovos Vasalos
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک قابل انعطاف فضاپیما، کنترل و هدایت - فن آوری ها توسط جیووانی کامپولو
Flexible Spacecraft Dynamics, Control and Guidance: Technologies by Giovanni Campolo
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک قابل انعطاف فضاپیما، کنترل و هدایت - فن آوری ها توسط جیووانی کامپولو

Flexible Spacecraft Dynamics, Control and Guidance: Technologies by Giovanni Campolo
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Leonardo Mazzini
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای رنگهای فلورسنت و پروب
Handbook of Fluorescent Dyes and Probes
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای رنگهای فلورسنت و پروب

Handbook of Fluorescent Dyes and Probes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: R. W. Sabnis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از فرکانس تا زمان متوسط فرکانس: یک تغییر پارادایم در طراحی سیستم های الکترونیکی
From Frequency to Time-Average-Frequency: A Paradigm Shift in the Design of Electronic System
نام کتاب:

دانلود کتاب از فرکانس تا زمان متوسط فرکانس: یک تغییر پارادایم در طراحی سیستم های الکترونیکی

From Frequency to Time-Average-Frequency: A Paradigm Shift in the Design of Electronic System
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Liming Xiu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییر آب و هوا، محیط زیست، انرژی : شیمی  آلاینده ها و ضایعات محیط زیست
Environment, Energy and Climate Change I: Environmental Chemistry of Pollutants and Wastes (The Handbook of Environmental Chemistry)
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییر آب و هوا، محیط زیست، انرژی : شیمی آلاینده ها و ضایعات محیط زیست

Environment, Energy and Climate Change I: Environmental Chemistry of Pollutants and Wastes (The Handbook of Environmental Chemistry)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Elena Jiménez , Beatriz Cabañas and Gilles Lefebvre
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب امولسیون ها، فوم ها، سوسپانسیون ها، و آئروسل ها: علم میکرو و کاربرد ها
Emulsions, Foams, Suspensions, and Aerosols: Microscience and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب امولسیون ها، فوم ها، سوسپانسیون ها، و آئروسل ها: علم میکرو و کاربرد ها

Emulsions, Foams, Suspensions, and Aerosols: Microscience and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Laurier L. Schramm
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکترونیک برای گیتاریست ها (نوازندگان گیتار) نسخه 2
Electronics for Guitarists 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترونیک برای گیتاریست ها (نوازندگان گیتار) نسخه 2

Electronics for Guitarists 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Denton J. Dailey
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکترونیک برای گیتاریست ها (نوازندگان گیتار)
Electronics for Guitarists
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترونیک برای گیتاریست ها (نوازندگان گیتار)

Electronics for Guitarists
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Denton J. Dailey
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی سیستم های الکترونیکی برای سازگاری الکترومغناطیسی
Designing Electronic Systems for EMC
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی سیستم های الکترونیکی برای سازگاری الکترومغناطیسی

Designing Electronic Systems for EMC
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: William G. Duff
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 21.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جداسازی CO2، سوخت های زیستی و آلودگی
CO2 Sequestration, Biofuels and Depollution
نام کتاب:

دانلود کتاب جداسازی CO2، سوخت های زیستی و آلودگی

CO2 Sequestration, Biofuels and Depollution
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Eric Lichtfouse , Jan Schwarzbauer and Didier Robert
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر