موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب کیفیت مهندسی تجربه برای ضوابط خدمات ارزش افزوده : از ارزیابی تا مانیتورینگ
Quality of Experience Engineering for Customer Added Value Services: From Evaluation to Monitoring
نام کتاب:

دانلود کتاب کیفیت مهندسی تجربه برای ضوابط خدمات ارزش افزوده : از ارزیابی تا مانیتورینگ

Quality of Experience Engineering for Customer Added Value Services: From Evaluation to Monitoring
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Abdelhamid Mellouk and Antonio Cuadra-Sanchez
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل منطقی قابل برنامه ریزی
Programmable Logic Controllers
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل منطقی قابل برنامه ریزی

Programmable Logic Controllers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Frank Petruzella
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 34.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکترونیک قدرت کاربردی
Practical Power Electronics: Applications, Experiments and Animations
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترونیک قدرت کاربردی

Practical Power Electronics: Applications, Experiments and Animations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Mustafa Husain
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک نا هموار و بهینه سازی محدب
Nonsmooth Mechanics and Convex Optimization
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک نا هموار و بهینه سازی محدب

Nonsmooth Mechanics and Convex Optimization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Yoshihiro Kanno
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری متمایز مایکروفر  و سنسورهای میلیمتر امواج برای تشخیص شی پنهان
Non-Imaging Microwave and Millimetre-Wave Sensors for Concealed Object Detection
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری متمایز مایکروفر و سنسورهای میلیمتر امواج برای تشخیص شی پنهان

Non-Imaging Microwave and Millimetre-Wave Sensors for Concealed Object Detection
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » GIS سنجش از راه دور
نویسنده: Boris Y. Kapilevich , Stuart W. Harmer and Nicholas J. Bowring
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  طراحی اتصال داخلی قدرت پایین
Low Power Interconnect Design
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی اتصال داخلی قدرت پایین

Low Power Interconnect Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Sandeep Saini
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پایین گذر و بالا گذر طراحی فیلتر
Low Pass & High Pass Filter Design
نام کتاب:

دانلود کتاب پایین گذر و بالا گذر طراحی فیلتر

Low Pass & High Pass Filter Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Yankee Bush Software LLC
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 28.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سقف های زندگی در سیستم های یکپارچه آب شهری
Living Roofs in Integrated Urban Water Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب سقف های زندگی در سیستم های یکپارچه آب شهری

Living Roofs in Integrated Urban Water Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Daniel Roehr and Elizabeth Fassman-Beck
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود تاب منابع نور، چاپ دوم: مبانی فن آوری های نورپردازی و کاربردها
Light Sources, Second Edition: Basics of Lighting Technologies and Applications
نام کتاب:

دانلود تاب منابع نور، چاپ دوم: مبانی فن آوری های نورپردازی و کاربردها

Light Sources, Second Edition: Basics of Lighting Technologies and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Spiros Kitsinelis and Spyridon Kitsinelis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های مقیاس بزرگ شبکه محور توزیع
Large Scale Network-Centric Distributed Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های مقیاس بزرگ شبکه محور توزیع

Large Scale Network-Centric Distributed Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Hamid Sarbazi-Azad , Albert Y. Zomaya
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اجزاء برای رسیدن به روش های طراحی سطوح سیستم موفق
Ingredients for Successful System Level Design Methodology
نام کتاب:

دانلود کتاب اجزاء برای رسیدن به روش های طراحی سطوح سیستم موفق

Ingredients for Successful System Level Design Methodology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Hiren D. Patel and Sandeep Kumar Shukla
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری با رادار دهانه ترکیبی
Imaging with Synthetic Aperture Radar
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری با رادار دهانه ترکیبی

Imaging with Synthetic Aperture Radar
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Didier Massonnet and Jean-Claude Souyris
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی کار ریزپردازنده ها
How Microprocessors Work
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی کار ریزپردازنده ها

How Microprocessors Work
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Steven Kaminsky
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سنجیدن سیستم های انرژی منازل
Home Energy Rating Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب سنجیدن سیستم های انرژی منازل

Home Energy Rating Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Brett Dillon
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشف های الکترونیکی و شواهد دیجیتال
Electronic Discovery and Digital Evidence in a Nutshell
نام کتاب:

دانلود کتاب کشف های الکترونیکی و شواهد دیجیتال

Electronic Discovery and Digital Evidence in a Nutshell
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Shira Scheindlin and SEDONA CONFERENCE
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای شخصی هواپیماهای بدون سرنشین - دوربین، بدنه، رادیو و قدرت
Personal Guide to Drones - Camera, Airframe, Radio & Power
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای شخصی هواپیماهای بدون سرنشین - دوربین، بدنه، رادیو و قدرت

Personal Guide to Drones - Camera, Airframe, Radio & Power
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: harry jones
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقص: علت هارمونیک و نارسایی THD
Distortion: The Cause Of Harmonics And The Lie Of THD
نام کتاب:

دانلود کتاب نقص: علت هارمونیک و نارسایی THD

Distortion: The Cause Of Harmonics And The Lie Of THD
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Dan P Bullard
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملی برای بررسی میکرو مواد سیمانی
A Practical Guide to Microstructural Analysis of Cementitious Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی برای بررسی میکرو مواد سیمانی

A Practical Guide to Microstructural Analysis of Cementitious Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Karen Scrivener , Ruben Snellings and Barbara Lothenbach
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 30.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی فیزیکی مدارات یکپارچه سه بعدی
Physical Design for 3D Integrated Circuits
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی فیزیکی مدارات یکپارچه سه بعدی

Physical Design for 3D Integrated Circuits
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Aida Todri-Sanial and Chuan Seng Tan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 30.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی سازه های فولادی: اصول و عمل
Design of Welded Steel Structures: Principles and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی سازه های فولادی: اصول و عمل

Design of Welded Steel Structures: Principles and Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Utpal K. Ghosh
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر