موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مدل سازیتحت فشار بالای برق در مدارهای مجتمع
Modeling of Electrical Overstress in Integrated Circuits
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازیتحت فشار بالای برق در مدارهای مجتمع

Modeling of Electrical Overstress in Integrated Circuits
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Carlos H. Diaz , Sung-Mo Kang and Charvaka Duvvury
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی توربین های بادی با سیستم مضاعف فد ژنراتور
Modeling of Wind Turbines with Doubly Fed Generator System
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی توربین های بادی با سیستم مضاعف فد ژنراتور

Modeling of Wind Turbines with Doubly Fed Generator System
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Jens Fortmann
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پشتیبانی مدلسازی و شبیه سازی سیستم کاربردهای سیستم های مهندسی
Modeling and Simulation Support for System of Systems Engineering Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پشتیبانی مدلسازی و شبیه سازی سیستم کاربردهای سیستم های مهندسی

Modeling and Simulation Support for System of Systems Engineering Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Larry B. Rainey and Andreas Tolk
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی و محاسبات در مهندسی
Modeling and Computation in Engineering II
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی و محاسبات در مهندسی

Modeling and Computation in Engineering II
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Liquan Xie
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  طراحی مدل محور با استفاده از IEC 61499: رویکرد همزمان برای سیستم های جاسازی شده و اتوماسیون
Model-Driven Design Using IEC 61499: A Synchronous Approach for Embedded and Automation Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی مدل محور با استفاده از IEC 61499: رویکرد همزمان برای سیستم های جاسازی شده و اتوماسیون

Model-Driven Design Using IEC 61499: A Synchronous Approach for Embedded and Automation Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Li Hsien Yoong , Partha S. Roop , Zeeshan E. Bhatti and Matthew Ming Yen Kuo
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ابزار های فلزی اسپینترونیک
Metallic Spintronic Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب ابزار های فلزی اسپینترونیک

Metallic Spintronic Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Xiaobin Wang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروژه های مبتنی بر میکروکنترلر
Microcontroller-Based Projects, 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پروژه های مبتنی بر میکروکنترلر

Microcontroller-Based Projects, 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: EFY Enterprises Pvt Ltd
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 106.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی میکرو CMOS
MicroCMOS Design
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی میکرو CMOS

MicroCMOS Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Bang-Sup Song
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکرو و نانوالکترونیک: چالش های دستگاه و راه حل ها
Micro- and Nanoelectronics: Emerging Device Challenges and Solutions
نام کتاب:

دانلود کتاب میکرو و نانوالکترونیک: چالش های دستگاه و راه حل ها

Micro- and Nanoelectronics: Emerging Device Challenges and Solutions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Tomasz Brozek
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکاترونیک ها با آزمایشات
Mechatronics with Experiments
نام کتاب:

دانلود کتاب مکاترونیک ها با آزمایشات

Mechatronics with Experiments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Sabri Cetinkunt
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چفت و بست مکانیکی، متصل کردن، و مونتاژ
Mechanical Fastening, Joining, and Assembly, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب چفت و بست مکانیکی، متصل کردن، و مونتاژ

Mechanical Fastening, Joining, and Assembly, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: James A. Speck
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد سوخت برای سلول های سوخت دما پایین
Materials for Low-Temperature Fuel Cells
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد سوخت برای سلول های سوخت دما پایین

Materials for Low-Temperature Fuel Cells
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Bradley Ladewig , San Ping Jiang and Yushan Yan , Max Lu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساخت سیستم های زمان بندی: نمایش یکپارچه در مدل، روشها و ابزار
Manufacturing Scheduling Systems: An Integrated View on Models, Methods and Tools
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت سیستم های زمان بندی: نمایش یکپارچه در مدل، روشها و ابزار

Manufacturing Scheduling Systems: An Integrated View on Models, Methods and Tools
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Jose M. Framinan , Rainer Leisten and Rubén Ruiz García
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تدارکات تجهیزات فرآیند در شیمی و صنایع وابسته
Process Equipment Procurement in the Chemical and Related Industries
نام کتاب:

دانلود کتاب تدارکات تجهیزات فرآیند در شیمی و صنایع وابسته

Process Equipment Procurement in the Chemical and Related Industries
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Kiran Golwalkar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستگاه های مدل سازی فشرده POWER / HVMOS
POWER/HVMOS Devices Compact Modeling
نام کتاب:

دانلود کتاب دستگاه های مدل سازی فشرده POWER / HVMOS

POWER/HVMOS Devices Compact Modeling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Wladyslaw Grabinski and Thomas Gneiting
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکترونیک قدرت و سیستم های انرژی های تجدید پذیر
Power Electronics and Renewable Energy Systems: Proceedings of ICPERES 2014
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترونیک قدرت و سیستم های انرژی های تجدید پذیر

Power Electronics and Renewable Energy Systems: Proceedings of ICPERES 2014
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Chinnaraj Kamalakannan , L. Padma Suresh , Subhransu Sekhar Dash and Bijaya Ketan Panigrahi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 44.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رله سیستم های قدرت
Power System Relaying
نام کتاب:

دانلود کتاب رله سیستم های قدرت

Power System Relaying
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Stanley H. Horowitz and Arun G. Phadke
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های قدرت هارمونیک و طراحی  فیلتر منفعل
Power System Harmonics and Passive Filter Designs
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های قدرت هارمونیک و طراحی فیلتر منفعل

Power System Harmonics and Passive Filter Designs
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: J. C. Das
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتابالکترونیک قدرت برای سیستم های انرژی تجدید پذیر ، حمل و نقل و کاربردهای صنعتی
Power Electronics for Renewable Energy Systems, Transportation and Industrial Applications
نام کتاب:

دانلود کتابالکترونیک قدرت برای سیستم های انرژی تجدید پذیر ، حمل و نقل و کاربردهای صنعتی

Power Electronics for Renewable Energy Systems, Transportation and Industrial Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Haitham Abu-Rub , Mariusz Malinowski and Kamal Al-Haddad
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلیمرها در بازسازی پزشکی
Polymers in Regenerative Medicine: Biomedical Applications from Nano- to Macro-Structures
نام کتاب:

دانلود کتاب پلیمرها در بازسازی پزشکی

Polymers in Regenerative Medicine: Biomedical Applications from Nano- to Macro-Structures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Manuel Monleon Pradas and Maria J. Vicent
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر