موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مواد سوخت برای سلول های سوخت دما پایین
Materials for Low-Temperature Fuel Cells
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد سوخت برای سلول های سوخت دما پایین

Materials for Low-Temperature Fuel Cells
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Bradley Ladewig , San Ping Jiang and Yushan Yan , Max Lu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساخت سیستم های زمان بندی: نمایش یکپارچه در مدل، روشها و ابزار
Manufacturing Scheduling Systems: An Integrated View on Models, Methods and Tools
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت سیستم های زمان بندی: نمایش یکپارچه در مدل، روشها و ابزار

Manufacturing Scheduling Systems: An Integrated View on Models, Methods and Tools
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Jose M. Framinan , Rainer Leisten and Rubén Ruiz García
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تدارکات تجهیزات فرآیند در شیمی و صنایع وابسته
Process Equipment Procurement in the Chemical and Related Industries
نام کتاب:

دانلود کتاب تدارکات تجهیزات فرآیند در شیمی و صنایع وابسته

Process Equipment Procurement in the Chemical and Related Industries
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Kiran Golwalkar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستگاه های مدل سازی فشرده POWER / HVMOS
POWER/HVMOS Devices Compact Modeling
نام کتاب:

دانلود کتاب دستگاه های مدل سازی فشرده POWER / HVMOS

POWER/HVMOS Devices Compact Modeling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Wladyslaw Grabinski and Thomas Gneiting
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکترونیک قدرت و سیستم های انرژی های تجدید پذیر
Power Electronics and Renewable Energy Systems: Proceedings of ICPERES 2014
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترونیک قدرت و سیستم های انرژی های تجدید پذیر

Power Electronics and Renewable Energy Systems: Proceedings of ICPERES 2014
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Chinnaraj Kamalakannan , L. Padma Suresh , Subhransu Sekhar Dash and Bijaya Ketan Panigrahi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 44.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رله سیستم های قدرت
Power System Relaying
نام کتاب:

دانلود کتاب رله سیستم های قدرت

Power System Relaying
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Stanley H. Horowitz and Arun G. Phadke
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های قدرت هارمونیک و طراحی  فیلتر منفعل
Power System Harmonics and Passive Filter Designs
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های قدرت هارمونیک و طراحی فیلتر منفعل

Power System Harmonics and Passive Filter Designs
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: J. C. Das
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتابالکترونیک قدرت برای سیستم های انرژی تجدید پذیر ، حمل و نقل و کاربردهای صنعتی
Power Electronics for Renewable Energy Systems, Transportation and Industrial Applications
نام کتاب:

دانلود کتابالکترونیک قدرت برای سیستم های انرژی تجدید پذیر ، حمل و نقل و کاربردهای صنعتی

Power Electronics for Renewable Energy Systems, Transportation and Industrial Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Haitham Abu-Rub , Mariusz Malinowski and Kamal Al-Haddad
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلیمرها در بازسازی پزشکی
Polymers in Regenerative Medicine: Biomedical Applications from Nano- to Macro-Structures
نام کتاب:

دانلود کتاب پلیمرها در بازسازی پزشکی

Polymers in Regenerative Medicine: Biomedical Applications from Nano- to Macro-Structures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Manuel Monleon Pradas and Maria J. Vicent
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی پلاسما
Plasma Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی پلاسما

Plasma Medicine
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Alexander Fridman and Gary Friedman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مهندسین و مدیران کارخانه به حفاظت از انرژی
Plant Engineers and Managers Guide to Energy Conservation, Tenth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مهندسین و مدیران کارخانه به حفاظت از انرژی

Plant Engineers and Managers Guide to Energy Conservation, Tenth Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Albert Thumann and Scott C. Dunning
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میزان سازی کنترلر PID با استفاده از معیار قدر بهینه
PID Controller Tuning Using the Magnitude Optimum Criterion
نام کتاب:

دانلود کتاب میزان سازی کنترلر PID با استفاده از معیار قدر بهینه

PID Controller Tuning Using the Magnitude Optimum Criterion
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Konstantinos Papadopoulos
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های برق پیکو-خورشیدی
Pico-solar Electric Systems: The Earthscan Expert Guide to the Technology and Emerging Market
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های برق پیکو-خورشیدی

Pico-solar Electric Systems: The Earthscan Expert Guide to the Technology and Emerging Market
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: John Keane
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اجزای فیزیکی تنسور
Physical Components of Tensors
نام کتاب:

دانلود کتاب اجزای فیزیکی تنسور

Physical Components of Tensors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Wolf Altman and Antonio Marmo De Oliveira
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی فاز در تداخلات نوری
Phase Estimation in Optical Interferometry
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی فاز در تداخلات نوری

Phase Estimation in Optical Interferometry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Pramod Rastogi and Erwin Hack
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بسته بندی لیزر های پر قدرت نیمه هادی
Packaging of High Power Semiconductor Lasers
نام کتاب:

دانلود کتاب بسته بندی لیزر های پر قدرت نیمه هادی

Packaging of High Power Semiconductor Lasers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Xingsheng Liu , Wei Zhao , Lingling Xiong and Hui Liu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 20 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول های خورشیدی آلی: مواد، دستگاه ها، واسط، و مدل سازی
Organic Solar Cells: Materials, Devices, Interfaces, and Modeling
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های خورشیدی آلی: مواد، دستگاه ها، واسط، و مدل سازی

Organic Solar Cells: Materials, Devices, Interfaces, and Modeling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Qiquan Qiao
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 24.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی سیستم های اپتومکانیکی
Optomechanical Systems Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی سیستم های اپتومکانیکی

Optomechanical Systems Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Keith J. Kasunic
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل بهینه با کاربرد های هوافضا
Optimal Control with Aerospace Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل بهینه با کاربرد های هوافضا

Optimal Control with Aerospace Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: James M. Longuski , Jose J. Guzmán and John E. Prussing
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سنسور فیبر نوری: تکنیک های پیشرفته و کاربردها
Optical Fiber Sensors: Advanced Techniques and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب سنسور فیبر نوری: تکنیک های پیشرفته و کاربردها

Optical Fiber Sensors: Advanced Techniques and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Ginu Rajan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر