موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اختلال: مفاهیم، کنترل و استفاده سازنده
Chaos: Concepts, Control and Constructive Use
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلال: مفاهیم، کنترل و استفاده سازنده

Chaos: Concepts, Control and Constructive Use
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Yurii Bolotin , Vladimir Yanovsky and Anatoli Tur
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای طراحی آسنکرون VLSI
A Designer's Guide to Asynchronous VLSI
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای طراحی آسنکرون VLSI

A Designer's Guide to Asynchronous VLSI
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Peter Beerel , Recep Ozdag and Marcos Ferretti
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک کلاسیک: دینامیک
Classical Mechanics: Dynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک کلاسیک: دینامیک

Classical Mechanics: Dynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Jan Awrejcewicz
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حساسیت در سیستم های عصبی
Criticality in Neural Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب حساسیت در سیستم های عصبی

Criticality in Neural Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Dietmar Plenz , Ernst Niebur and Heinz Georg Schuster
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فساد، توسعه و محیط زیست
Corruption, Development and the Environment
نام کتاب:

دانلود کتاب فساد، توسعه و محیط زیست

Corruption, Development and the Environment
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Lorenzo Pellegrini
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنولوژی اتصال مس
Copper Interconnect Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنولوژی اتصال مس

Copper Interconnect Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Tapan Gupta
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول‌های خورشیدی لایه نازک مبتنی‌بر سولفید مس روی قلع
Copper Zinc Tin Sulfide-Based Thin Film Solar Cells
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول‌های خورشیدی لایه نازک مبتنی‌بر سولفید مس روی قلع

Copper Zinc Tin Sulfide-Based Thin Film Solar Cells
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Kentaro Ito
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش قراردادی در صنعت ساخت و ساز
Contractual Procedures in the Construction Industry
نام کتاب:

دانلود کتاب روش قراردادی در صنعت ساخت و ساز

Contractual Procedures in the Construction Industry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Allan Ashworth
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظارت ساخت و ساز + مدیریت در عمل
Construction Supervision QC + HSE Management in Practice: Quality Control, OHS, and Environmental Performance Reference Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب نظارت ساخت و ساز + مدیریت در عمل

Construction Supervision QC + HSE Management in Practice: Quality Control, OHS, and Environmental Performance Reference Guide
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Mark Urizar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت هزینه ساخت و ساز: یادگیری از مطالعات موردی
Construction Cost Management: Learning from Case Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت هزینه ساخت و ساز: یادگیری از مطالعات موردی

Construction Cost Management: Learning from Case Studies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Keith Potts and Nii Ankrah
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرهنگ لغت مهندسی: راهنمای زبان مهندسی
Concise Dictionary of Engineering: A Guide to the Language of Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب فرهنگ لغت مهندسی: راهنمای زبان مهندسی

Concise Dictionary of Engineering: A Guide to the Language of Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Ron Hanifan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکترونیک محاسباتی
Computational Electronics: Semiclassical and Quantum Device Modeling and Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترونیک محاسباتی

Computational Electronics: Semiclassical and Quantum Device Modeling and Simulation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Dragica Vasileska , Stephen M. Goodnick and Gerhard Klimeck
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشکلات محاسباتی در مهندسی
Computational Problems in Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مشکلات محاسباتی در مهندسی

Computational Problems in Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Nikos Mastorakis and Valeri Mladenov
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل های محاسباتی برای ذرات پلی دیسپرس  (پراکنده) و سیستم های چندفازی
Computational Models for Polydisperse Particulate and Multiphase Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل های محاسباتی برای ذرات پلی دیسپرس (پراکنده) و سیستم های چندفازی

Computational Models for Polydisperse Particulate and Multiphase Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Daniele L. Marchisio and Rodney O. Fox
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل محاسباتی و طراحی سازه های پل
Computational Analysis and Design of Bridge Structures
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل محاسباتی و طراحی سازه های پل

Computational Analysis and Design of Bridge Structures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Chung C. Fu and Shuqing Wang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 38.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک کلاسیک
Classical Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک کلاسیک

Classical Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Peter Dourmashkin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 143.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی سوخت های فسیلی و سوخت های زیستی
Chemistry of Fossil Fuels and Biofuels
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی سوخت های فسیلی و سوخت های زیستی

Chemistry of Fossil Fuels and Biofuels
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Harold Schobert
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واژگان مهندسی شیمی
Chemical Engineering Vocabulary
نام کتاب:

دانلود کتاب واژگان مهندسی شیمی

Chemical Engineering Vocabulary
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Maximilian Lackner
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواص مواد لیگنوسلولزی
Characterization of Lignocellulosic Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص مواد لیگنوسلولزی

Characterization of Lignocellulosic Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Thomas Q. Hu
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 25 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسگر های زیستی و مانیتورینگ تهاجمی در کاربرد های بالینی
Biosensors and Invasive Monitoring in Clinical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب حسگر های زیستی و مانیتورینگ تهاجمی در کاربرد های بالینی

Biosensors and Invasive Monitoring in Clinical Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Emma P. Córcoles and Martyn G. Boutelle
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر