موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب Faith 7
Faith 7: L. Gordon Cooper, Jr., and the Final Mercury Mission
نام کتاب:

دانلود کتاب Faith 7

Faith 7: L. Gordon Cooper, Jr., and the Final Mercury Mission
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Colin Burgess
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 56.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سازگاری الکترومغناطیسی در برق قدرت
Electromagnetic Compatibility in Power Electronics 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب سازگاری الکترومغناطیسی در برق قدرت

Electromagnetic Compatibility in Power Electronics 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Fran?ois Costa , Eric Laboure and Bertrand Revol
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک سیستم های مکاترونیک: مدل سازی، شبیه سازی، کنترل، بهینه سازی و تحقیق تجربی
Dynamics of Mechatronics Systems: Modeling, Simulation, Control, Optimization and Experimental Investigations
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک سیستم های مکاترونیک: مدل سازی، شبیه سازی، کنترل، بهینه سازی و تحقیق تجربی

Dynamics of Mechatronics Systems: Modeling, Simulation, Control, Optimization and Experimental Investigations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Donat Lewandowski , Pawel Olejnik and Jan Awrejcewicz
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  کنترل دیجیتال مبدل های برق حالت سوئیچ شده با فرکانس بالا
Digital Control of High-Frequency Switched-Mode Power Converters
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل دیجیتال مبدل های برق حالت سوئیچ شده با فرکانس بالا

Digital Control of High-Frequency Switched-Mode Power Converters
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Luca Corradini , Dragan Maksimović , Paolo Mattavelli and Regan Zane
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی و شبیه سازی حمل و نقل سنگین لکوموتیو و قطار
Design and Simulation of Heavy Haul Locomotives and Trains
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی و شبیه سازی حمل و نقل سنگین لکوموتیو و قطار

Design and Simulation of Heavy Haul Locomotives and Trains
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی نقلیه
نویسنده: Maksym Spiryagin , Peter Wolfs , Colin Cole , Valentyn Spiryagin , Yan Quan Sun and Tim McSweeney
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 32.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانو ترمودینامیک
Mechanothermodynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانو ترمودینامیک

Mechanothermodynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Leonid Sosnovskiy and Sergei Sherbakov
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی سلول و بافت
Cell and Tissue Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی سلول و بافت

Cell and Tissue Engineering
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Bojana Obradović
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه لایه مرزی
Boundary-Layer Theory 9th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه لایه مرزی

Boundary-Layer Theory 9th Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Hermann Schlichting and Klaus Gersten
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 19.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیومکانیک: روند در مدلسازی و شبیه سازی
Biomechanics: Trends in Modeling and Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب بیومکانیک: روند در مدلسازی و شبیه سازی

Biomechanics: Trends in Modeling and Simulation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Gerhard A. Holzapfel and Ray W. Ogden
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پمواد پیشرفته الکتریکی و الکترونیکی: فرآیند ها و برنامه های کاربردی
Advanced Electrical and Electronics Materials: Processes and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پمواد پیشرفته الکتریکی و الکترونیکی: فرآیند ها و برنامه های کاربردی

Advanced Electrical and Electronics Materials: Processes and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: K. M. Gupta , Nishu Gupta and Ashutosh Tiwari
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکرو الکترونیک: از اصول تا طراحی کاربردی
Microelectronics: From Fundamentals to Applied Design
نام کتاب:

دانلود کتاب میکرو الکترونیک: از اصول تا طراحی کاربردی

Microelectronics: From Fundamentals to Applied Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Maurizio Di Paolo Emilio
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای طراحی و نمونه سازی در MEMS
A Guide to Hands-on MEMS Design and Prototyping 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای طراحی و نمونه سازی در MEMS

A Guide to Hands-on MEMS Design and Prototyping 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Joel A. Kubby
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدارهای نرم
Soft Circuits: Crafting e-Fashion with DIY Electronics
نام کتاب:

دانلود کتاب مدارهای نرم

Soft Circuits: Crafting e-Fashion with DIY Electronics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Kylie Peppler , Melissa Gresalfi , Katie Salen Tekinbas and Rafi Santo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تر و تر شوندگی
Wetting and Wettability
نام کتاب:

دانلود کتاب تر و تر شوندگی

Wetting and Wettability
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Mahmood Aliofkhazraei
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 50.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برخی از ویژگی های پیشرفته تقویت کننده های نوری
Some Advanced Functionalities of Optical Amplifiers
نام کتاب:

دانلود کتاب برخی از ویژگی های پیشرفته تقویت کننده های نوری

Some Advanced Functionalities of Optical Amplifiers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Sisir Kumar Garai
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب سخنرانی ها در مکانیک کوانتومی - با مسائل، تمرین ها و راه حل های آنها
Lectures on Quantum Mechanics: With Problems, Exercises and their Solutions
نام کتاب:

دانلود کتاب سخنرانی ها در مکانیک کوانتومی - با مسائل، تمرین ها و راه حل های آنها

Lectures on Quantum Mechanics: With Problems, Exercises and their Solutions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Jean-Louis Basdevant
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در مهندسی مکانیک
Advances in Mechanical Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در مهندسی مکانیک

Advances in Mechanical Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Alexander Evgrafov
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عملیات و ایمنی دانشگاهی و پایلوت صنعتی
Academia and Industrial Pilot Plant Operations and Safety
نام کتاب:

دانلود کتاب عملیات و ایمنی دانشگاهی و پایلوت صنعتی

Academia and Industrial Pilot Plant Operations and Safety
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Mary K. Moore and Elmer B. Ledesma
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های بی سیم و سیستم های اطلاعاتی آینده - جلد 1
Future Wireless Networks and Information Systems: Volume 1
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های بی سیم و سیستم های اطلاعاتی آینده - جلد 1

Future Wireless Networks and Information Systems: Volume 1
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Ying Zhang
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های بی سیم و سیستم های اطلاعاتی آینده - جلد 2
Future Wireless Networks and Information Systems: Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های بی سیم و سیستم های اطلاعاتی آینده - جلد 2

Future Wireless Networks and Information Systems: Volume 2
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Ying Zhang
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر