موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب فناوری نانو برای مهندسین شیمی
Nanotechnology for Chemical Engineers 1st ed. 2015 Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری نانو برای مهندسین شیمی

Nanotechnology for Chemical Engineers 1st ed. 2015 Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Said Salah Eldin Elnashaie , Firoozeh Danafar and Hassan Hashemipour
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عملکرد بالا تصویربرداری سیلیکون
High Performance Silicon Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب عملکرد بالا تصویربرداری سیلیکون

High Performance Silicon Imaging
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Daniel Durini
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربردهای تکنولوژی GIS در علوم محیط زیست و زمین
GIS Technology Applications in Environmental and Earth Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربردهای تکنولوژی GIS در علوم محیط زیست و زمین

GIS Technology Applications in Environmental and Earth Sciences
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » GIS سنجش از راه دور
نویسنده: Bai Tian
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 28.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرمول برای دینامیک، آکوستیک و ارتعاشات
Formulas for Dynamics, Acoustics and Vibration
نام کتاب:

دانلود کتاب فرمول برای دینامیک، آکوستیک و ارتعاشات

Formulas for Dynamics, Acoustics and Vibration
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Robert D. Blevins
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 34 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیدرودینامیک عددی کشتی: ارزیابی کارگاه آموزشی گوتنبرگ 2010
Numerical Ship Hydrodynamics: An assessment of the Gothenburg 2010 Workshop
نام کتاب:

دانلود کتاب هیدرودینامیک عددی کشتی: ارزیابی کارگاه آموزشی گوتنبرگ 2010

Numerical Ship Hydrodynamics: An assessment of the Gothenburg 2010 Workshop
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی کشتی
نویسنده: Lars Larsson , Frederick Stern and Michel Visonneau
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییر فاز در مکانیک
Phase Change in Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییر فاز در مکانیک

Phase Change in Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Michel Frémond
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قابلیت اطمینان پیوسته: وضعیت نظارت و نگهداری از تجهیزات
Integrated Reliability: Condition Monitoring and Maintenance of Equipment 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب قابلیت اطمینان پیوسته: وضعیت نظارت و نگهداری از تجهیزات

Integrated Reliability: Condition Monitoring and Maintenance of Equipment 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: John Osarenren
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر ابزار دقیق و اندازه گیری
Introduction to Instrumentation and Measurements
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر ابزار دقیق و اندازه گیری

Introduction to Instrumentation and Measurements
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Robert B. Northrop
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 20.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای فرآیندهای جداسازی غشایی: شیمیایی، دارویی، غذایی، و کاربرد های بیوتکنولوژی
Handbook of Membrane Separations: Chemical, Pharmaceutical, Food, and Biotechnological Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای فرآیندهای جداسازی غشایی: شیمیایی، دارویی، غذایی، و کاربرد های بیوتکنولوژی

Handbook of Membrane Separations: Chemical, Pharmaceutical, Food, and Biotechnological Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Anil K. Pabby , Syed S.H. Rizvi and Ana Maria Sastre Requena
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 40.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب همراهی با الکترونیک: دستگاه ها و مدارهای برای فیزیکدانان و مهندسان
The Electronics Companion: Devices and Circuits for Physicists and Engineers, 2nd Edition (Volume 2)
نام کتاب:

دانلود کتاب همراهی با الکترونیک: دستگاه ها و مدارهای برای فیزیکدانان و مهندسان

The Electronics Companion: Devices and Circuits for Physicists and Engineers, 2nd Edition (Volume 2)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Anthony C. Fischer-Cripps
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سازه میانفلزی و مواد مرکب ماتریس  بین فلزی
Structural Intermetallics and Intermetallic Matrix Composites
نام کتاب:

دانلود کتاب سازه میانفلزی و مواد مرکب ماتریس بین فلزی

Structural Intermetallics and Intermetallic Matrix Composites
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Rahul Mitra
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکتشاف و مهندسی: آزمایش پیشرانش جت و تلاش برای مریخ
Exploration and Engineering: The Jet Propulsion Laboratory and the Quest for Mars
نام کتاب:

دانلود کتاب اکتشاف و مهندسی: آزمایش پیشرانش جت و تلاش برای مریخ

Exploration and Engineering: The Jet Propulsion Laboratory and the Quest for Mars
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Erik M. Conway
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم تجزیه ترمودینامیکی
Thermodynamic Degradation Science: Physics of Failure, Accelerated Testing, Fatigue, and Reliability Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب علم تجزیه ترمودینامیکی

Thermodynamic Degradation Science: Physics of Failure, Accelerated Testing, Fatigue, and Reliability Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Alec Feinberg
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری الاستیسیته و  تمرکز تنش
Theory of Elasticity and Stress Concentration 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری الاستیسیته و تمرکز تنش

Theory of Elasticity and Stress Concentration 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Yukitaka Murakami
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک برای استحکام صدا  در تشخیص گفتار خودکار
Techniques for Noise Robustness in Automatic Speech Recognition
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک برای استحکام صدا در تشخیص گفتار خودکار

Techniques for Noise Robustness in Automatic Speech Recognition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Tuomas Virtanen , Rita Singh and Bhiksha Raj
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک سیالات: نظریه، محاسبات، و شبیه سازی عددی
Fluid Dynamics: Theory, Computation, and Numerical Simulation 3rd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک سیالات: نظریه، محاسبات، و شبیه سازی عددی

Fluid Dynamics: Theory, Computation, and Numerical Simulation 3rd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: C. Pozrikidis
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Faith 7
Faith 7: L. Gordon Cooper, Jr., and the Final Mercury Mission
نام کتاب:

دانلود کتاب Faith 7

Faith 7: L. Gordon Cooper, Jr., and the Final Mercury Mission
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Colin Burgess
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 56.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سازگاری الکترومغناطیسی در برق قدرت
Electromagnetic Compatibility in Power Electronics 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب سازگاری الکترومغناطیسی در برق قدرت

Electromagnetic Compatibility in Power Electronics 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Fran?ois Costa , Eric Laboure and Bertrand Revol
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک سیستم های مکاترونیک: مدل سازی، شبیه سازی، کنترل، بهینه سازی و تحقیق تجربی
Dynamics of Mechatronics Systems: Modeling, Simulation, Control, Optimization and Experimental Investigations
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک سیستم های مکاترونیک: مدل سازی، شبیه سازی، کنترل، بهینه سازی و تحقیق تجربی

Dynamics of Mechatronics Systems: Modeling, Simulation, Control, Optimization and Experimental Investigations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Donat Lewandowski , Pawel Olejnik and Jan Awrejcewicz
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  کنترل دیجیتال مبدل های برق حالت سوئیچ شده با فرکانس بالا
Digital Control of High-Frequency Switched-Mode Power Converters
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل دیجیتال مبدل های برق حالت سوئیچ شده با فرکانس بالا

Digital Control of High-Frequency Switched-Mode Power Converters
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Luca Corradini , Dragan Maksimović , Paolo Mattavelli and Regan Zane
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر