موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب فتوولتائیک: اصول، فناوری و عمل
Photovoltaics: Fundamentals, Technology and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب فتوولتائیک: اصول، فناوری و عمل

Photovoltaics: Fundamentals, Technology and Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Konrad Mertens
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول مکانیک پیوسته
Fundamentals of Continuum Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول مکانیک پیوسته

Fundamentals of Continuum Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: John W. Rudnicki
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساخت و ساز مصور ساختمان
Building Construction Illustrated
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت و ساز مصور ساختمان

Building Construction Illustrated
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Francis D. K. Ching
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 37.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شهرهای آینده: تاریخ روشنفکری برنامه ریزی شهری و طراحی از 1880
Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design Since 1880
نام کتاب:

دانلود کتاب شهرهای آینده: تاریخ روشنفکری برنامه ریزی شهری و طراحی از 1880

Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design Since 1880
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Peter Hall
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اتصال مجدد شهر:رویکرد تاریخی چشم انداز شهری  و آینده میراث شهری
Reconnecting the City: The Historic Urban Landscape Approach and the Future of Urban Heritage
نام کتاب:

دانلود کتاب اتصال مجدد شهر:رویکرد تاریخی چشم انداز شهری و آینده میراث شهری

Reconnecting the City: The Historic Urban Landscape Approach and the Future of Urban Heritage
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Francesco Bandarin and Ron van Oers
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 72.5 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدارات حرکت پنهانی مبدل های الکترونیک قدرت
Sneak Circuits of Power Electronic Converters
نام کتاب:

دانلود کتاب مدارات حرکت پنهانی مبدل های الکترونیک قدرت

Sneak Circuits of Power Electronic Converters
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Bo Zhang and Dongyuan Qiu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آیرودینامیک برای مهندسین
Aerodynamics for Engineers
نام کتاب:

دانلود کتاب آیرودینامیک برای مهندسین

Aerodynamics for Engineers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: John J. Bertin and Russell M. Cummings
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سنجش از راه دور شار انرژی و محتوای رطوبت خاک
Remote Sensing of Energy Fluxes and Soil Moisture Content
نام کتاب:

دانلود کتاب سنجش از راه دور شار انرژی و محتوای رطوبت خاک

Remote Sensing of Energy Fluxes and Soil Moisture Content
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » GIS سنجش از راه دور
نویسنده: George P. Petropoulos
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 56.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساخت: پوشیدنی الکترونیک: طراحی، نمونه اولیه، و پوشیدن لباس های تعاملی شما
Make: Wearable Electronics: Design, prototype, and wear your own interactive garments
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت: پوشیدنی الکترونیک: طراحی، نمونه اولیه، و پوشیدن لباس های تعاملی شما

Make: Wearable Electronics: Design, prototype, and wear your own interactive garments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Kate Hartman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 66.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی و فناوری لوله  حرارتی: راه حل های عملی
Heat Pipe Design and Technology: A Practical Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی و فناوری لوله حرارتی: راه حل های عملی

Heat Pipe Design and Technology: A Practical Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Bahman Zohuri
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نرم افزارهای ضروری: طراحی و ساخت و ساز
Software Essentials: Design and Construction
نام کتاب:

دانلود کتاب نرم افزارهای ضروری: طراحی و ساخت و ساز

Software Essentials: Design and Construction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Adair Dingle
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختمان های بلند: سیستم های سازه و فرم آیرودینامیک
Tall Buildings: Structural Systems and Aerodynamic Form
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختمان های بلند: سیستم های سازه و فرم آیرودینامیک

Tall Buildings: Structural Systems and Aerodynamic Form
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Mehmet Halis Günel and Hüseyin Emre Ilgin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 23.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی ابزار پزشکی و توسعه
Medical Instrument Design and Development: From Requirements to Market Placements
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی ابزار پزشکی و توسعه

Medical Instrument Design and Development: From Requirements to Market Placements
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Claudio Becchetti and Alessandro Neri
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 31.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گان ترانزیستور نیترید گالیم (GaN) برای تبدیل انرژی کارآمد
GaN Transistors for Efficient Power Conversion
نام کتاب:

دانلود کتاب گان ترانزیستور نیترید گالیم (GaN) برای تبدیل انرژی کارآمد

GaN Transistors for Efficient Power Conversion
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Alex Lidow , Johan Strydom , Michael de Rooij and David Reusch
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چرخه موتورهای استرلینگ
Stirling Cycle Engines: Inner Workings and Design
نام کتاب:

دانلود کتاب چرخه موتورهای استرلینگ

Stirling Cycle Engines: Inner Workings and Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Allan J. Organ
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکرو شبکه ها: معماری و کنترل
Microgrids: Architectures and Control
نام کتاب:

دانلود کتاب میکرو شبکه ها: معماری و کنترل

Microgrids: Architectures and Control
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Nikos Hatziargyriou
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ادغام قطعات RF فرونت اند غیر فعال در SoCs
Integration of Passive RF Front End Components in SoCs
نام کتاب:

دانلود کتاب ادغام قطعات RF فرونت اند غیر فعال در SoCs

Integration of Passive RF Front End Components in SoCs
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Hooman Darabi and Ahmad Mirzaei
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی هواپیمای آیرودینامیک: هندسه و بهینه سازی
Aircraft Aerodynamic Design: Geometry and Optimization
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی هواپیمای آیرودینامیک: هندسه و بهینه سازی

Aircraft Aerodynamic Design: Geometry and Optimization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Andr?s S?bester and Alexander I J Forres
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجهیزات پزشکی: فن آوری های جراحی و هدایت تصاویر
Medical Devices: Surgical and Image-Guided Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب تجهیزات پزشکی: فن آوری های جراحی و هدایت تصاویر

Medical Devices: Surgical and Image-Guided Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Martin Culjat , Rahul Singh and Hua Lee
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر سیستم های مهندسی عمران
Introduction to Civil Engineering Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر سیستم های مهندسی عمران

Introduction to Civil Engineering Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Samuel Labi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 41.5 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر