موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مبدل های الکترونیک قدرت برای میکروگرید ها
Power Electronic Converters for Microgrids
نام کتاب:

دانلود کتاب مبدل های الکترونیک قدرت برای میکروگرید ها

Power Electronic Converters for Microgrids
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Suleiman M. Sharkh , Mohammad A. Abu-Sara, Georgios I. Orfanoudakis, Babar Hussain
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای فنی برای کنترلر های قابل برنامه ریزی
Technician's Guide to Programmable Controllers
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای فنی برای کنترلر های قابل برنامه ریزی

Technician's Guide to Programmable Controllers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Terry Borden , Richard A. Cox
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرامیکها با مقاومت بالا : همکاری علم، صنعت، بالینی، و تخصص آزمایشگاه
High-Strength Ceramics: A Collaboration of Science, Industry, Clinical, and Laboratory Expertise
نام کتاب:

دانلود کتاب سرامیکها با مقاومت بالا : همکاری علم، صنعت، بالینی، و تخصص آزمایشگاه

High-Strength Ceramics: A Collaboration of Science, Industry, Clinical, and Laboratory Expertise
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Jonathan Ferencz , José Navarro, Nelson R.F.A. Silva
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 71 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای هولوگرافی
Field Guide to Holography
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای هولوگرافی

Field Guide to Holography
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Blanche Pierre-Alexandre
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول سلول خورشیدی: فن آوری های در حال توسعه
Solar Cell Materials: Developing Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول سلول خورشیدی: فن آوری های در حال توسعه

Solar Cell Materials: Developing Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Arthur Willoughby and Gavin J. Conibeer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیدرودینامیک قایق دریایی و کنترل حرکت
Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control
نام کتاب:

دانلود کتاب هیدرودینامیک قایق دریایی و کنترل حرکت

Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Thor I. Fossen
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 28.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جستجو برای منبع انرژی نهایی
Search for the Ultimate Energy Source: A History of the U.S. Fusion Energy Program
نام کتاب:

دانلود کتاب جستجو برای منبع انرژی نهایی

Search for the Ultimate Energy Source: A History of the U.S. Fusion Energy Program
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Stephen O. Dean
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های برآورد برق
Electrical Estimating Methods (RSMeans)
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های برآورد برق

Electrical Estimating Methods (RSMeans)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Wayne J. Del Pico
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول دستگاه های کریستال مایع
Fundamentals of Liquid Crystal Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول دستگاه های کریستال مایع

Fundamentals of Liquid Crystal Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Deng-Ke Yang and Shin-Tson Wu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معماری فضا: مرز جدید برای طراحی تحقیقات
Space Architecture: The New Frontier for Design Research
نام کتاب:

دانلود کتاب معماری فضا: مرز جدید برای طراحی تحقیقات

Space Architecture: The New Frontier for Design Research
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Neil Leach
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت نگهداری و تعمیرات پیش بینی و پیش آگهی گرا ماشین آلات
Machinery Prognostics and Prognosis Oriented Maintenance Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت نگهداری و تعمیرات پیش بینی و پیش آگهی گرا ماشین آلات

Machinery Prognostics and Prognosis Oriented Maintenance Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Jihong Yan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فتوولتائیک: اصول، فناوری و عمل
Photovoltaics: Fundamentals, Technology and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب فتوولتائیک: اصول، فناوری و عمل

Photovoltaics: Fundamentals, Technology and Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Konrad Mertens
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول مکانیک پیوسته
Fundamentals of Continuum Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول مکانیک پیوسته

Fundamentals of Continuum Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: John W. Rudnicki
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساخت و ساز مصور ساختمان
Building Construction Illustrated
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت و ساز مصور ساختمان

Building Construction Illustrated
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Francis D. K. Ching
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 37.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شهرهای آینده: تاریخ روشنفکری برنامه ریزی شهری و طراحی از 1880
Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design Since 1880
نام کتاب:

دانلود کتاب شهرهای آینده: تاریخ روشنفکری برنامه ریزی شهری و طراحی از 1880

Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design Since 1880
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Peter Hall
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اتصال مجدد شهر:رویکرد تاریخی چشم انداز شهری  و آینده میراث شهری
Reconnecting the City: The Historic Urban Landscape Approach and the Future of Urban Heritage
نام کتاب:

دانلود کتاب اتصال مجدد شهر:رویکرد تاریخی چشم انداز شهری و آینده میراث شهری

Reconnecting the City: The Historic Urban Landscape Approach and the Future of Urban Heritage
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Francesco Bandarin and Ron van Oers
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 72.5 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدارات حرکت پنهانی مبدل های الکترونیک قدرت
Sneak Circuits of Power Electronic Converters
نام کتاب:

دانلود کتاب مدارات حرکت پنهانی مبدل های الکترونیک قدرت

Sneak Circuits of Power Electronic Converters
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Bo Zhang and Dongyuan Qiu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آیرودینامیک برای مهندسین
Aerodynamics for Engineers
نام کتاب:

دانلود کتاب آیرودینامیک برای مهندسین

Aerodynamics for Engineers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: John J. Bertin and Russell M. Cummings
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سنجش از راه دور شار انرژی و محتوای رطوبت خاک
Remote Sensing of Energy Fluxes and Soil Moisture Content
نام کتاب:

دانلود کتاب سنجش از راه دور شار انرژی و محتوای رطوبت خاک

Remote Sensing of Energy Fluxes and Soil Moisture Content
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » GIS سنجش از راه دور
نویسنده: George P. Petropoulos
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 56.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساخت: پوشیدنی الکترونیک: طراحی، نمونه اولیه، و پوشیدن لباس های تعاملی شما
Make: Wearable Electronics: Design, prototype, and wear your own interactive garments
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت: پوشیدنی الکترونیک: طراحی، نمونه اولیه، و پوشیدن لباس های تعاملی شما

Make: Wearable Electronics: Design, prototype, and wear your own interactive garments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Kate Hartman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 66.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر