موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مهندسی سازه خطوط انتقال
Structural Engineering of Transmission Lines
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی سازه خطوط انتقال

Structural Engineering of Transmission Lines
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Peter Catchpole and Buck Fife
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 27.8 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد مغناطیسی و مدل سازی سه بعدی المان محدود
Magnetic Materials and 3D Finite Element Modeling
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد مغناطیسی و مدل سازی سه بعدی المان محدود

Magnetic Materials and 3D Finite Element Modeling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Pedro A. Bastos and Nelson Sadowski
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواص صوتی ساختمان در اتاق های کوچک
Acoustics of Small Rooms
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص صوتی ساختمان در اتاق های کوچک

Acoustics of Small Rooms
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Mendel Kleiner and Jiri Tichy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 20.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اخلاق حرفه ای برای صنعت ساخت و ساز
Professional Ethics for the Construction Industry
نام کتاب:

دانلود کتاب اخلاق حرفه ای برای صنعت ساخت و ساز

Professional Ethics for the Construction Industry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Rebecca Mirsky , John Schaufelberger
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل فعال نویز و لرزش
Active Control of Noise and Vibration
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل فعال نویز و لرزش

Active Control of Noise and Vibration
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Colin Hansen, Scott Snyder , Xiaojun Qiu , Laura Brooks and Danielle Moreau
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 27.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساخت و ساز خانه
Construction of Houses
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت و ساز خانه

Construction of Houses
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Duncan Marshall , Derek Worthing , Nigel Dann and Roger Heath
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 15.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختمان های بتنی در مناطق لرزه خیز
Concrete Buildings in Seismic Regions
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختمان های بتنی در مناطق لرزه خیز

Concrete Buildings in Seismic Regions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: George G. Penelis and Gregory G. Penelis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 20.1 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انرژی باد
Wind Energy - Impact of Turbulence
نام کتاب:

دانلود کتاب انرژی باد

Wind Energy - Impact of Turbulence
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Michae Hölling , Joachim Peinke and Stefan Ivanell
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده از R برای آنالیز عددی در علوم و مهندسی
Using R for Numerical Analysis in Science and Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده از R برای آنالیز عددی در علوم و مهندسی

Using R for Numerical Analysis in Science and Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی
نویسنده: Victor A. Bloomfield
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب احتراق کوئن و همورتی : اصول برای انرژی، دریایی و کاربردهای صنعتی
The Coen & Hamworthy Combustion Handbook: Fundamentals for Power, Marine & Industrial Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب احتراق کوئن و همورتی : اصول برای انرژی، دریایی و کاربردهای صنعتی

The Coen & Hamworthy Combustion Handbook: Fundamentals for Power, Marine & Industrial Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Stephen Londerville and Charles E. Baukal
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 101 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک مواد
Mechanics of Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک مواد

Mechanics of Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Russell C. Hibbeler
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 88.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملی برای بازرسی، تست و صدور گواهینامه تاسیسات الکتریکی
Practical Guide to Inspection, Testing and Certification of Electrical Installations
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی برای بازرسی، تست و صدور گواهینامه تاسیسات الکتریکی

Practical Guide to Inspection, Testing and Certification of Electrical Installations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Christopher Kitcher
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تزریق تحکیمی جت: فناوری، طراحی و کنترل
Jet Grouting: Technology, Design and Control
نام کتاب:

دانلود کتاب تزریق تحکیمی جت: فناوری، طراحی و کنترل

Jet Grouting: Technology, Design and Control
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Paolo Croce , Alessandro Flora , Giuseppe Modoni
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش گشتاورها در الکترومغناطیس
The Method of Moments in Electromagnetics, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب روش گشتاورها در الکترومغناطیس

The Method of Moments in Electromagnetics, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Walton C. Gibson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.3 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مطالعات موردی و نمونه های مهندس طراحی
Design Engineer's Case Studies and Examples
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات موردی و نمونه های مهندس طراحی

Design Engineer's Case Studies and Examples
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Keith L. Richards
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مبتدیان به خواندن نقشه ها
Beginner's Guide to Reading Schematics
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مبتدیان به خواندن نقشه ها

Beginner's Guide to Reading Schematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Stan Gibilisco
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کوادکوپترخود را بسازید
Build Your Own Quadcopter: Power Up Your Designs with the Parallax
نام کتاب:

دانلود کتاب کوادکوپترخود را بسازید

Build Your Own Quadcopter: Power Up Your Designs with the Parallax
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Donald Norris
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قابلیت استفاده از تست تجهیزات پزشکی
Usability Testing of Medical Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب قابلیت استفاده از تست تجهیزات پزشکی

Usability Testing of Medical Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Michael E. Wiklund P.E. , Jonathan Kendler , Allison Y. Strochlic
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تعمیرات بتن: عملکرد در خدمات و عملکرد کنونی
Concrete Repairs: Performance in Service and Current Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب تعمیرات بتن: عملکرد در خدمات و عملکرد کنونی

Concrete Repairs: Performance in Service and Current Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: G.P. Tilly
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده بالینی بافت و سلول: راهنمای ضروری
Tissue and Cell Clinical Use: An Essential Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده بالینی بافت و سلول: راهنمای ضروری

Tissue and Cell Clinical Use: An Essential Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Ruth M. Warwick and Scott A. Brubaker
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر