موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب رقابت اقتصادی در انرژی های تجدید پذیر: مسیرهای 100٪ پوشش جهانی
The Economic Competitiveness of Renewable Energy: Pathways to 100% Global Coverage
نام کتاب:

دانلود کتاب رقابت اقتصادی در انرژی های تجدید پذیر: مسیرهای 100٪ پوشش جهانی

The Economic Competitiveness of Renewable Energy: Pathways to 100% Global Coverage
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Winfried Hoffmann
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی روتور هوشمند : مدلسازی آئرو-سرو-الاستیک یک روتور هوشمند با تریلینگ تطبیقی فلپ های لبه
Smart Rotor Modeling: Aero-Servo-Elastic Modeling of a Smart Rotor with Adaptive Trailing Edge Flaps
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی روتور هوشمند : مدلسازی آئرو-سرو-الاستیک یک روتور هوشمند با تریلینگ تطبیقی فلپ های لبه

Smart Rotor Modeling: Aero-Servo-Elastic Modeling of a Smart Rotor with Adaptive Trailing Edge Flaps
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Leonardo Bergami
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جداسازی مولکول، ماکرو مولکول ها و ذرات: اصول، پدیده و فرایند
Separation of Molecules, Macromolecules and Particles: Principles, Phenomena and Processes
نام کتاب:

دانلود کتاب جداسازی مولکول، ماکرو مولکول ها و ذرات: اصول، پدیده و فرایند

Separation of Molecules, Macromolecules and Particles: Principles, Phenomena and Processes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Kamalesh K. Sirkar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.2 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برق قدرت
Power Systems, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب برق قدرت

Power Systems, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Leonard L. Grigsby
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلیمرها و تابش الکترومغناطیسی: اصول و کاربردهای عملی
Polymers and Electromagnetic Radiation: Fundamentals and Practical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پلیمرها و تابش الکترومغناطیسی: اصول و کاربردهای عملی

Polymers and Electromagnetic Radiation: Fundamentals and Practical Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Wolfram Schnabel
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تابش، یونیزاسیون و تشخیص در پزشکی هسته ای
Radiation, Ionization, and Detection in Nuclear Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب تابش، یونیزاسیون و تشخیص در پزشکی هسته ای

Radiation, Ionization, and Detection in Nuclear Medicine
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Tapan K. Gupta
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان کننده ها: آشنایی با خواص و عملکرد
Lubricants: Introduction to Properties and Performance
نام کتاب:

دانلود کتاب روان کننده ها: آشنایی با خواص و عملکرد

Lubricants: Introduction to Properties and Performance
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Marika Torbacke, sa Kassman Rudolphi, Elisabet Kassfeldt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتریسیته از جزر و مد و موج: مقدمه ای بر انرژی دریایی
Electricity from Wave and Tide: An Introduction to Marine Energy
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتریسیته از جزر و مد و موج: مقدمه ای بر انرژی دریایی

Electricity from Wave and Tide: An Introduction to Marine Energy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Paul A. Lynn
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انرژی تجدید پذیر دریایی
Marine Renewable Energy Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب انرژی تجدید پذیر دریایی

Marine Renewable Energy Handbook
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Bernard Multon
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 33 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت پروژه برای مهندسی کسب و کار و فناوری
Project Management for Business Engineering and Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت پروژه برای مهندسی کسب و کار و فناوری

Project Management for Business Engineering and Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Herman Steyn John M. Nicholas
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل پیوسته از سیستم های بیولوژیکی
Continuum Analysis of Biological Systems: Conserved Quantities, Fluxes and Forces
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل پیوسته از سیستم های بیولوژیکی

Continuum Analysis of Biological Systems: Conserved Quantities, Fluxes and Forces
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: G.K. Suraishkumar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربردهای پزشکی سرامیکهای مزوپور
Biomedical Applications of Mesoporous Ceramics: Drug Delivery, Smart Materials and Bone Tissue Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربردهای پزشکی سرامیکهای مزوپور

Biomedical Applications of Mesoporous Ceramics: Drug Delivery, Smart Materials and Bone Tissue Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: María Vallet-Regí , Miguel Manzano García and Montserrat Colilla
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 35.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فتوسنتز طبیعی و مصنوعی: برق خورشیدی به عنوان یک منبع انرژی
Natural and Artificial Photosynthesis: Solar Power as an Energy Source
نام کتاب:

دانلود کتاب فتوسنتز طبیعی و مصنوعی: برق خورشیدی به عنوان یک منبع انرژی

Natural and Artificial Photosynthesis: Solar Power as an Energy Source
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Reza Razeghifard
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 28.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوتریبوکوروشن در بیومتریال و ایمپلنت های پزشکی
Bio-Tribocorrosion in Biomaterials and Medical Implants
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوتریبوکوروشن در بیومتریال و ایمپلنت های پزشکی

Bio-Tribocorrosion in Biomaterials and Medical Implants
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Y Yan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 22.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آشنایی با بیومتریال
Introduction to Biomaterials: Basic Theory with Engineering Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب آشنایی با بیومتریال

Introduction to Biomaterials: Basic Theory with Engineering Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: C. M. Agrawal, J. L. Ong , Mark R. Apple ford and Gopinath Mani
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های غیر خطی و بهینه سازی برای مهندسان شیمیایی: حل مشکلات عددی
Nonlinear Systems and Optimization for the Chemical Engineer: Solving Numerical Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های غیر خطی و بهینه سازی برای مهندسان شیمیایی: حل مشکلات عددی

Nonlinear Systems and Optimization for the Chemical Engineer: Solving Numerical Problems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Guido Buzzi-Ferraris and Flavio Manenti
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطمینان از آینده ای پایدار
Ensuring a Sustainable Future: Making Progress on Environment and Equity
نام کتاب:

دانلود کتاب اطمینان از آینده ای پایدار

Ensuring a Sustainable Future: Making Progress on Environment and Equity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Jody Heymann and Magda Barrera
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمهای بر ساخت و ساز ساختمان
Barry's Introduction to Construction of Buildings
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمهای بر ساخت و ساز ساختمان

Barry's Introduction to Construction of Buildings
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Stephen Emmitt and Christopher A. Gorse
سال انتشار: 2014
حجم فایل: - مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای بالینی باز خورد زیستی: راهنمای گام به گام برای آموزش و تمرین با حضور ذهن
The Clinical Handbook of Biofeedback: A Step-by-Step Guide for Training and Practice with Mindfulness
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای بالینی باز خورد زیستی: راهنمای گام به گام برای آموزش و تمرین با حضور ذهن

The Clinical Handbook of Biofeedback: A Step-by-Step Guide for Training and Practice with Mindfulness
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Inna Z. Khazan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرآیند ساخت و ساز  نیروگاه: کتاب راهنما برای مدیریت کیفیت
Process Plant Construction: A Handbook for Quality Management
نام کتاب:

دانلود کتاب فرآیند ساخت و ساز نیروگاه: کتاب راهنما برای مدیریت کیفیت

Process Plant Construction: A Handbook for Quality Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Patrick Noble
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 55.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر