موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب کنترل مبتنی بر ناظر اختلال: روش ها و کاربرد ها
Disturbance Observer-Based Control: Methods and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل مبتنی بر ناظر اختلال: روش ها و کاربرد ها

Disturbance Observer-Based Control: Methods and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Shihua Li , Jun Yang , Wen-Hua Chen , Xisong Chen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پایداری غیر خطی تشکیل دهنده فرمولاسیون برای ویسکوالاستیک سیالات
Stability of-Non-Linear Constitutive Formulations for Viscoelastic Fluids
نام کتاب:

دانلود کتاب پایداری غیر خطی تشکیل دهنده فرمولاسیون برای ویسکوالاستیک سیالات

Stability of-Non-Linear Constitutive Formulations for Viscoelastic Fluids
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Dennis A. Siginer
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی سیستم های پیچیده: کاربرد در دینامیک حمل و نقل هوایی
Modeling of Complex Systems: Application to Aeronautical Dynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی سیستم های پیچیده: کاربرد در دینامیک حمل و نقل هوایی

Modeling of Complex Systems: Application to Aeronautical Dynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Emanuel Grunn and Tuan Anh Pham
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلهای ریاضی از پرتوها و کابل
Mathematical Models of Beams and Cables
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلهای ریاضی از پرتوها و کابل

Mathematical Models of Beams and Cables
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Angelo Luongo , Daniele Zulli
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحولات جدید در تحقیقات آلدئیدها
New Developments in Aldehydes Research (Chemical Engineering Methods and Technology)
نام کتاب:

دانلود کتاب تحولات جدید در تحقیقات آلدئیدها

New Developments in Aldehydes Research (Chemical Engineering Methods and Technology)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Luca Torrioni , Emilia Pescasseroli
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه منبع فضایی کمپلکس امواج مکانی محلی الکترومغناطیسی
Complex Space Source Theory of Spatially Localized Electromagnetic Waves
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه منبع فضایی کمپلکس امواج مکانی محلی الکترومغناطیسی

Complex Space Source Theory of Spatially Localized Electromagnetic Waves
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: S. R. Seshadri
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی ولتاژ بالا
High Voltage Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی ولتاژ بالا

High Voltage Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Farouk A.M. Rizk , Giao N. Trinh
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 75.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای مواد و قابلیت اطمینان برای نیمه هادی های نوری و تجهیزات الکترونی
Materials and Reliability Handbook for Semiconductor Optical and Electron Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مواد و قابلیت اطمینان برای نیمه هادی های نوری و تجهیزات الکترونی

Materials and Reliability Handbook for Semiconductor Optical and Electron Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Osamu Ueda , Stephen J. Pearton
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفتها در تصویربرداری و فیزیک الکترونی
Advances in Imaging and Electron Physics, Volume 175
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفتها در تصویربرداری و فیزیک الکترونی

Advances in Imaging and Electron Physics, Volume 175
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Peter W. Hawkes
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سفر به عمق جهان از تراشه ها، بلندگوها، سنسور
Journey Deep Into the World of Logic Chips, Amplifiers, Sensors, and Randomicity
نام کتاب:

دانلود کتاب سفر به عمق جهان از تراشه ها، بلندگوها، سنسور

Journey Deep Into the World of Logic Chips, Amplifiers, Sensors, and Randomicity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Charles Platt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 42.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  احتراق کوهن و هامورتی اصول نیرو٬ کاربردهای دریایی وصنعتی
The Coen & Hamworthy Combustion Handbook: Fundamentals for Power, Marine & Industrial Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب احتراق کوهن و هامورتی اصول نیرو٬ کاربردهای دریایی وصنعتی

The Coen & Hamworthy Combustion Handbook: Fundamentals for Power, Marine & Industrial Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Stephen Londerville and Charles E. Baukal Jr.
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 96.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب احتراق: طراحی و عملیات (جلد 2)
The John Zink Hamworthy Combustion Handbook, Second Edition: Volume 2 - Design and Operations
نام کتاب:

دانلود کتاب احتراق: طراحی و عملیات (جلد 2)

The John Zink Hamworthy Combustion Handbook, Second Edition: Volume 2 - Design and Operations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Charles E. Baukal Jr.
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 42.2 مگابایت
قیمت: 35000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سلول های نازک خورشیدی از مواد فراوان زمین
Thin Film Solar Cells From Earth Abundant Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های نازک خورشیدی از مواد فراوان زمین

Thin Film Solar Cells From Earth Abundant Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Subba Ramaiah Kodigala
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دایره المعارف انرژی، منابع طبیعی، اقتصاد و محیط زیست
Encyclopedia of Energy, Natural Resource, and Environmental Economics
نام کتاب:

دانلود کتاب دایره المعارف انرژی، منابع طبیعی، اقتصاد و محیط زیست

Encyclopedia of Energy, Natural Resource, and Environmental Economics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Jason Shogren
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه سازه های هوشمند
Smart Structures Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه سازه های هوشمند

Smart Structures Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Inderjit Chopra, Jayant Sirohi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گسترش انرژی باد و ارتباط با عناصر خاکی کمیاب: تجزیه و تحلیل اقتصادی
Wind Energy Deployment and the Relevance of Rare Earths: An Economic Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب گسترش انرژی باد و ارتباط با عناصر خاکی کمیاب: تجزیه و تحلیل اقتصادی

Wind Energy Deployment and the Relevance of Rare Earths: An Economic Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Anja Brumme
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب باتری های باتری های لیتیوم-یون: پیشرفتها و کاربردها
Lithium-Ion Batteries: Advances and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب باتری های باتری های لیتیوم-یون: پیشرفتها و کاربردها

Lithium-Ion Batteries: Advances and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Gianfranco Pistoia
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 50.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترمودینامیک غیر تعادلی
Nonequilibrium Thermodynamics : Transport and Rate Processes in Physical, Chemical and Biological Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب ترمودینامیک غیر تعادلی

Nonequilibrium Thermodynamics : Transport and Rate Processes in Physical, Chemical and Biological Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Yasar Demirel
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات بیوانرژی: پیشرفتها و  کاربردها
Bioenergy Research: Advances and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات بیوانرژی: پیشرفتها و کاربردها

Bioenergy Research: Advances and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Vijai K. Gupta , Maria Tuohy , Christian P Kubicek , Jack Saddler , Feng Xu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول مهندسی شیمی
Principles of Chemical Engineering Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول مهندسی شیمی

Principles of Chemical Engineering Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: George DeLancey
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر