موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب باتری های باتری های لیتیوم-یون: پیشرفتها و کاربردها
Lithium-Ion Batteries: Advances and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب باتری های باتری های لیتیوم-یون: پیشرفتها و کاربردها

Lithium-Ion Batteries: Advances and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Gianfranco Pistoia
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 50.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترمودینامیک غیر تعادلی
Nonequilibrium Thermodynamics : Transport and Rate Processes in Physical, Chemical and Biological Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب ترمودینامیک غیر تعادلی

Nonequilibrium Thermodynamics : Transport and Rate Processes in Physical, Chemical and Biological Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Yasar Demirel
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات بیوانرژی: پیشرفتها و  کاربردها
Bioenergy Research: Advances and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات بیوانرژی: پیشرفتها و کاربردها

Bioenergy Research: Advances and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Vijai K. Gupta , Maria Tuohy , Christian P Kubicek , Jack Saddler , Feng Xu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول مهندسی شیمی
Principles of Chemical Engineering Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول مهندسی شیمی

Principles of Chemical Engineering Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: George DeLancey
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری مدرن دیزل:  برق و الکترونیک
Modern Diesel Technology: Electricity and Electronics
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری مدرن دیزل: برق و الکترونیک

Modern Diesel Technology: Electricity and Electronics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Joseph Bell
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 22.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ناوبری دریایی و ایمنی حمل و نقل دریایی
Marine Navigation and Safety of Sea Transportation: Advances in Marine Navigation
نام کتاب:

دانلود کتاب ناوبری دریایی و ایمنی حمل و نقل دریایی

Marine Navigation and Safety of Sea Transportation: Advances in Marine Navigation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی نقلیه
نویسنده: Adam Weintrit
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری های حسگر: کاربرد های بهداشت و درمان، سلامت و محیط زیست
Sensor Technologies: Healthcare, Wellness and Environmental Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری های حسگر: کاربرد های بهداشت و درمان، سلامت و محیط زیست

Sensor Technologies: Healthcare, Wellness and Environmental Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Michael J. McGrath, Cliodhna N Scanaill
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ابزار مطالعات طراحی
Instrumentation Design Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب ابزار مطالعات طراحی

Instrumentation Design Studies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Ernest Doebelin
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 25.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی مبدل های حرارتی
Heat Exchanger Design Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی مبدل های حرارتی

Heat Exchanger Design Handbook
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Kuppan Thulukkanam
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 36.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای برنامه ریزی و  طراحی برای بنادر قایقهای کوچک
Planning and Design Guidelines for Small Craft Harbors
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای برنامه ریزی و طراحی برای بنادر قایقهای کوچک

Planning and Design Guidelines for Small Craft Harbors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: American Society of Civil Engineers
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی مناطق سرد 2012
Cold Regions Engineering 2012
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی مناطق سرد 2012

Cold Regions Engineering 2012
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Brian Morse , editor , Guy Dore
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 93.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  نانوسیم های نیمه هادی سیلیکون برای کاربرد های زیست پزشکی
Semiconducting Silicon Nanowires for Biomedical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوسیم های نیمه هادی سیلیکون برای کاربرد های زیست پزشکی

Semiconducting Silicon Nanowires for Biomedical Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: J.L. Coffer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی و کنترل تقطیر با استفاده از شبیه سازی آسپن
Distillation Design and Control Using Aspen Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی و کنترل تقطیر با استفاده از شبیه سازی آسپن

Distillation Design and Control Using Aspen Simulation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: William L. Luyben
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 46.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محاسبه عددی روغنکاری
Numerical Calculation of Lubrication: Methods and Programs
نام کتاب:

دانلود کتاب محاسبه عددی روغنکاری

Numerical Calculation of Lubrication: Methods and Programs
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Ping Huang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: - مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرآیند انتخاب  مواد زیست توده برای تولید سوخت های زیستی و هم احتراقی
The Selection Process of Biomass Materials for the Production of Bio-Fuels and Co-firing
نام کتاب:

دانلود کتاب فرآیند انتخاب مواد زیست توده برای تولید سوخت های زیستی و هم احتراقی

The Selection Process of Biomass Materials for the Production of Bio-Fuels and Co-firing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: N. Altawell
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی آردوئینو (Arduino): ابزار ها و فنون برای جادوی مهندسی
Exploring Arduino: Tools and Techniques for Engineering Wizardry
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی آردوئینو (Arduino): ابزار ها و فنون برای جادوی مهندسی

Exploring Arduino: Tools and Techniques for Engineering Wizardry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Jeremy Blum
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 23.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکرد واقعی زمان  برای کنترل فرآیند
A Real-Time Approach to Process Control
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد واقعی زمان برای کنترل فرآیند

A Real-Time Approach to Process Control
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: William Y. Svrcek, Donald P. Mahoney and Brent R. Young
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی پل: ساخت و ساز و تعمیر و نگهداری
Bridge Engineering Handbook: Construction and Maintenance
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی پل: ساخت و ساز و تعمیر و نگهداری

Bridge Engineering Handbook: Construction and Maintenance
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Wai-Fah Chen and Lian Duan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی پل: طراحی زیربنا
Bridge Engineering Handbook: Substructure Design
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی پل: طراحی زیربنا

Bridge Engineering Handbook: Substructure Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Wai-Fah Chen, Lian Duan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بر هم کنش های ساختار سیالات
Fluid-Structure Interactions, Second Edition: Slender Structures and Axial Flow
نام کتاب:

دانلود کتاب بر هم کنش های ساختار سیالات

Fluid-Structure Interactions, Second Edition: Slender Structures and Axial Flow
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Michael P. Paidoussis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 32.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر