موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب راهنمای برنامه ریزی و  طراحی برای بنادر قایقهای کوچک
Planning and Design Guidelines for Small Craft Harbors
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای برنامه ریزی و طراحی برای بنادر قایقهای کوچک

Planning and Design Guidelines for Small Craft Harbors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: American Society of Civil Engineers
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی مناطق سرد 2012
Cold Regions Engineering 2012
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی مناطق سرد 2012

Cold Regions Engineering 2012
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Brian Morse , editor , Guy Dore
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 93.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  نانوسیم های نیمه هادی سیلیکون برای کاربرد های زیست پزشکی
Semiconducting Silicon Nanowires for Biomedical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوسیم های نیمه هادی سیلیکون برای کاربرد های زیست پزشکی

Semiconducting Silicon Nanowires for Biomedical Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: J.L. Coffer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی و کنترل تقطیر با استفاده از شبیه سازی آسپن
Distillation Design and Control Using Aspen Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی و کنترل تقطیر با استفاده از شبیه سازی آسپن

Distillation Design and Control Using Aspen Simulation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: William L. Luyben
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 46.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محاسبه عددی روغنکاری
Numerical Calculation of Lubrication: Methods and Programs
نام کتاب:

دانلود کتاب محاسبه عددی روغنکاری

Numerical Calculation of Lubrication: Methods and Programs
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Ping Huang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: - مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرآیند انتخاب  مواد زیست توده برای تولید سوخت های زیستی و هم احتراقی
The Selection Process of Biomass Materials for the Production of Bio-Fuels and Co-firing
نام کتاب:

دانلود کتاب فرآیند انتخاب مواد زیست توده برای تولید سوخت های زیستی و هم احتراقی

The Selection Process of Biomass Materials for the Production of Bio-Fuels and Co-firing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: N. Altawell
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی آردوئینو (Arduino): ابزار ها و فنون برای جادوی مهندسی
Exploring Arduino: Tools and Techniques for Engineering Wizardry
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی آردوئینو (Arduino): ابزار ها و فنون برای جادوی مهندسی

Exploring Arduino: Tools and Techniques for Engineering Wizardry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Jeremy Blum
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 23.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکرد واقعی زمان  برای کنترل فرآیند
A Real-Time Approach to Process Control
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد واقعی زمان برای کنترل فرآیند

A Real-Time Approach to Process Control
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: William Y. Svrcek, Donald P. Mahoney and Brent R. Young
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی پل: ساخت و ساز و تعمیر و نگهداری
Bridge Engineering Handbook: Construction and Maintenance
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی پل: ساخت و ساز و تعمیر و نگهداری

Bridge Engineering Handbook: Construction and Maintenance
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Wai-Fah Chen and Lian Duan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی پل: طراحی زیربنا
Bridge Engineering Handbook: Substructure Design
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی پل: طراحی زیربنا

Bridge Engineering Handbook: Substructure Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Wai-Fah Chen, Lian Duan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بر هم کنش های ساختار سیالات
Fluid-Structure Interactions, Second Edition: Slender Structures and Axial Flow
نام کتاب:

دانلود کتاب بر هم کنش های ساختار سیالات

Fluid-Structure Interactions, Second Edition: Slender Structures and Axial Flow
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Michael P. Paidoussis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 32.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در وسایل نقلیه هوشمند
Advances in Intelligent Vehicles
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در وسایل نقلیه هوشمند

Advances in Intelligent Vehicles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی نقلیه
نویسنده: Yaobin Chen and Lingxi Li
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی
Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی

Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: David M. Himmelblau , James B. Riggs
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 34.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای لوله کشی و محاسبات خطوط لوله کشی
Piping and Pipeline Calculations Manual: Construction, Design Fabrication and Examination
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای لوله کشی و محاسبات خطوط لوله کشی

Piping and Pipeline Calculations Manual: Construction, Design Fabrication and Examination
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Philip Ellenberger
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انرژی هسته ای: مقدمه ای بر مفاهیم، سیستم ها، و کاربردهای فرآیندهای هسته ای
Nuclear Energy, Seventh Edition: An Introduction to the Concepts, Systems, and Applications of Nuclear Processes
نام کتاب:

دانلود کتاب انرژی هسته ای: مقدمه ای بر مفاهیم، سیستم ها، و کاربردهای فرآیندهای هسته ای

Nuclear Energy, Seventh Edition: An Introduction to the Concepts, Systems, and Applications of Nuclear Processes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Raymond Murray and Keith E. Holbert
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 24.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در تصویربرداری و فیزیک الکترونی
Advances in Imaging and Electron Physics, Volume 176
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در تصویربرداری و فیزیک الکترونی

Advances in Imaging and Electron Physics, Volume 176
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Peter W. Hawkes
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الاستیسیته
Elasticity: Theory, Applications, and Numerics
نام کتاب:

دانلود کتاب الاستیسیته

Elasticity: Theory, Applications, and Numerics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Martin H. Sadd
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری خنک کننده
Cooling Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری خنک کننده

Cooling Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Jacgualine Borrego
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک سیالات محاسباتی سیستم  تراکلاین
Computational Fluid Dynamics of Trunklines Systems. Methods for Constructing Flow Models in Branched Trunklines and Open Channels
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک سیالات محاسباتی سیستم تراکلاین

Computational Fluid Dynamics of Trunklines Systems. Methods for Constructing Flow Models in Branched Trunklines and Open Channels
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: V. E. Seleznev and S. N. Pryalov
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 113 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی و کنترل فیلترهای ترکیبی فعال
Design and Control of Hybrid Active Power Filters
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی و کنترل فیلترهای ترکیبی فعال

Design and Control of Hybrid Active Power Filters
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Chi-Seng Lam and Man-Chung Wong
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر