موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب پیشرفت ها در وسایل نقلیه هوشمند
Advances in Intelligent Vehicles
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در وسایل نقلیه هوشمند

Advances in Intelligent Vehicles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی نقلیه
نویسنده: Yaobin Chen and Lingxi Li
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی
Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی

Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: David M. Himmelblau , James B. Riggs
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 34.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای لوله کشی و محاسبات خطوط لوله کشی
Piping and Pipeline Calculations Manual: Construction, Design Fabrication and Examination
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای لوله کشی و محاسبات خطوط لوله کشی

Piping and Pipeline Calculations Manual: Construction, Design Fabrication and Examination
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Philip Ellenberger
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انرژی هسته ای: مقدمه ای بر مفاهیم، سیستم ها، و کاربردهای فرآیندهای هسته ای
Nuclear Energy, Seventh Edition: An Introduction to the Concepts, Systems, and Applications of Nuclear Processes
نام کتاب:

دانلود کتاب انرژی هسته ای: مقدمه ای بر مفاهیم، سیستم ها، و کاربردهای فرآیندهای هسته ای

Nuclear Energy, Seventh Edition: An Introduction to the Concepts, Systems, and Applications of Nuclear Processes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Raymond Murray and Keith E. Holbert
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 24.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در تصویربرداری و فیزیک الکترونی
Advances in Imaging and Electron Physics, Volume 176
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در تصویربرداری و فیزیک الکترونی

Advances in Imaging and Electron Physics, Volume 176
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Peter W. Hawkes
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الاستیسیته
Elasticity: Theory, Applications, and Numerics
نام کتاب:

دانلود کتاب الاستیسیته

Elasticity: Theory, Applications, and Numerics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Martin H. Sadd
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری خنک کننده
Cooling Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری خنک کننده

Cooling Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Jacgualine Borrego
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک سیالات محاسباتی سیستم  تراکلاین
Computational Fluid Dynamics of Trunklines Systems. Methods for Constructing Flow Models in Branched Trunklines and Open Channels
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک سیالات محاسباتی سیستم تراکلاین

Computational Fluid Dynamics of Trunklines Systems. Methods for Constructing Flow Models in Branched Trunklines and Open Channels
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: V. E. Seleznev and S. N. Pryalov
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 113 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی و کنترل فیلترهای ترکیبی فعال
Design and Control of Hybrid Active Power Filters
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی و کنترل فیلترهای ترکیبی فعال

Design and Control of Hybrid Active Power Filters
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Chi-Seng Lam and Man-Chung Wong
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انرژی
Handbook of Energy: Chronologies, Top Ten Lists, and Word Clouds
نام کتاب:

دانلود کتاب انرژی

Handbook of Energy: Chronologies, Top Ten Lists, and Word Clouds
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Cutler J. Cleveland , Christopher G. Morris
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 65.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موتور فورد 351 کلیولند: چگونگی ساخت برای حداکثر عملکرد
Ford 351 Cleveland Engines: How to Build for Max Performance
نام کتاب:

دانلود کتاب موتور فورد 351 کلیولند: چگونگی ساخت برای حداکثر عملکرد

Ford 351 Cleveland Engines: How to Build for Max Performance
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: George Reid
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی سیستم های در دسترس  بالا
Designing High Availability Systems: DFSS and Classical Reliability Techniques with Practical Real Life Examples
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی سیستم های در دسترس بالا

Designing High Availability Systems: DFSS and Classical Reliability Techniques with Practical Real Life Examples
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Zachary Taylor , Subramanyam Ranganathan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 18.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی پزشکی: کتاب راهنما برای مهندسان بالینی و پزشکی
Clinical Engineering: A Handbook for Clinical and Biomedical Engineers
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی پزشکی: کتاب راهنما برای مهندسان بالینی و پزشکی

Clinical Engineering: A Handbook for Clinical and Biomedical Engineers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Azzam F G Taktak, Paul Ganney , David Long, Paul White
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 28.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی پل
Bridge Engineering Handbook, Second Edition: Fundamentals
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی پل

Bridge Engineering Handbook, Second Edition: Fundamentals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Wai-Fah Chen , Lian Duan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسید فسفریک: خالص سازی، استفاده، تکنولوژی، و اقتصادی
Phosphoric Acid: Purification, Uses, Technology, and Economics
نام کتاب:

دانلود کتاب اسید فسفریک: خالص سازی، استفاده، تکنولوژی، و اقتصادی

Phosphoric Acid: Purification, Uses, Technology, and Economics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Rodney Gilmour
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیوراکتورها  در شیمی مقدماتی: جنبه های عملی در بیو پروسسینگ، فناوری نانو، تجزیه و بیشتر
Microreactors in Preparative Chemistry: Practical Aspects in Bioprocessing, Nanotechnology, Catalysis and more
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیوراکتورها در شیمی مقدماتی: جنبه های عملی در بیو پروسسینگ، فناوری نانو، تجزیه و بیشتر

Microreactors in Preparative Chemistry: Practical Aspects in Bioprocessing, Nanotechnology, Catalysis and more
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Wladimir Reschetilowski
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک سیالات
Mechanics of Fluids
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک سیالات

Mechanics of Fluids
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Merle C. Potter , David C. Wiggert , Bassem H. Ramadan
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر مهندسی شیمی سینتیک و طراحی راکتور
Introduction to Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر مهندسی شیمی سینتیک و طراحی راکتور

Introduction to Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Charles G. Hill , Thatcher W. Root
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل موقعیت (مکان)
Site Analysis: A Contextual Approach to Sustainable Land Planning and Site Design
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل موقعیت (مکان)

Site Analysis: A Contextual Approach to Sustainable Land Planning and Site Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: James A. LaGro
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 16.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی پل بتنی تقویت شده: مفاهیم و اصول
The Design of Prestressed Concrete Bridges: Concepts and Principles
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی پل بتنی تقویت شده: مفاهیم و اصول

The Design of Prestressed Concrete Bridges: Concepts and Principles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Robert Benaim
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر