موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب فناوری مدرن دیزل:  برق و الکترونیک
Modern Diesel Technology: Electricity and Electronics
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری مدرن دیزل: برق و الکترونیک

Modern Diesel Technology: Electricity and Electronics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Joseph Bell
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 22.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ناوبری دریایی و ایمنی حمل و نقل دریایی
Marine Navigation and Safety of Sea Transportation: Advances in Marine Navigation
نام کتاب:

دانلود کتاب ناوبری دریایی و ایمنی حمل و نقل دریایی

Marine Navigation and Safety of Sea Transportation: Advances in Marine Navigation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی نقلیه
نویسنده: Adam Weintrit
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری های حسگر: کاربرد های بهداشت و درمان، سلامت و محیط زیست
Sensor Technologies: Healthcare, Wellness and Environmental Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری های حسگر: کاربرد های بهداشت و درمان، سلامت و محیط زیست

Sensor Technologies: Healthcare, Wellness and Environmental Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Michael J. McGrath, Cliodhna N Scanaill
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ابزار مطالعات طراحی
Instrumentation Design Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب ابزار مطالعات طراحی

Instrumentation Design Studies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Ernest Doebelin
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 25.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی مبدل های حرارتی
Heat Exchanger Design Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی مبدل های حرارتی

Heat Exchanger Design Handbook
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Kuppan Thulukkanam
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 36.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای برنامه ریزی و  طراحی برای بنادر قایقهای کوچک
Planning and Design Guidelines for Small Craft Harbors
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای برنامه ریزی و طراحی برای بنادر قایقهای کوچک

Planning and Design Guidelines for Small Craft Harbors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: American Society of Civil Engineers
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی مناطق سرد 2012
Cold Regions Engineering 2012
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی مناطق سرد 2012

Cold Regions Engineering 2012
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Brian Morse , editor , Guy Dore
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 93.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  نانوسیم های نیمه هادی سیلیکون برای کاربرد های زیست پزشکی
Semiconducting Silicon Nanowires for Biomedical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوسیم های نیمه هادی سیلیکون برای کاربرد های زیست پزشکی

Semiconducting Silicon Nanowires for Biomedical Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: J.L. Coffer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی و کنترل تقطیر با استفاده از شبیه سازی آسپن
Distillation Design and Control Using Aspen Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی و کنترل تقطیر با استفاده از شبیه سازی آسپن

Distillation Design and Control Using Aspen Simulation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: William L. Luyben
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 46.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محاسبه عددی روغنکاری
Numerical Calculation of Lubrication: Methods and Programs
نام کتاب:

دانلود کتاب محاسبه عددی روغنکاری

Numerical Calculation of Lubrication: Methods and Programs
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Ping Huang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: - مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرآیند انتخاب  مواد زیست توده برای تولید سوخت های زیستی و هم احتراقی
The Selection Process of Biomass Materials for the Production of Bio-Fuels and Co-firing
نام کتاب:

دانلود کتاب فرآیند انتخاب مواد زیست توده برای تولید سوخت های زیستی و هم احتراقی

The Selection Process of Biomass Materials for the Production of Bio-Fuels and Co-firing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: N. Altawell
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی آردوئینو (Arduino): ابزار ها و فنون برای جادوی مهندسی
Exploring Arduino: Tools and Techniques for Engineering Wizardry
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی آردوئینو (Arduino): ابزار ها و فنون برای جادوی مهندسی

Exploring Arduino: Tools and Techniques for Engineering Wizardry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Jeremy Blum
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 23.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکرد واقعی زمان  برای کنترل فرآیند
A Real-Time Approach to Process Control
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد واقعی زمان برای کنترل فرآیند

A Real-Time Approach to Process Control
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: William Y. Svrcek, Donald P. Mahoney and Brent R. Young
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی پل: ساخت و ساز و تعمیر و نگهداری
Bridge Engineering Handbook: Construction and Maintenance
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی پل: ساخت و ساز و تعمیر و نگهداری

Bridge Engineering Handbook: Construction and Maintenance
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Wai-Fah Chen and Lian Duan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی پل: طراحی زیربنا
Bridge Engineering Handbook: Substructure Design
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی پل: طراحی زیربنا

Bridge Engineering Handbook: Substructure Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Wai-Fah Chen, Lian Duan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بر هم کنش های ساختار سیالات
Fluid-Structure Interactions, Second Edition: Slender Structures and Axial Flow
نام کتاب:

دانلود کتاب بر هم کنش های ساختار سیالات

Fluid-Structure Interactions, Second Edition: Slender Structures and Axial Flow
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Michael P. Paidoussis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 32.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در وسایل نقلیه هوشمند
Advances in Intelligent Vehicles
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در وسایل نقلیه هوشمند

Advances in Intelligent Vehicles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی نقلیه
نویسنده: Yaobin Chen and Lingxi Li
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی
Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی

Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: David M. Himmelblau , James B. Riggs
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 34.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای لوله کشی و محاسبات خطوط لوله کشی
Piping and Pipeline Calculations Manual: Construction, Design Fabrication and Examination
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای لوله کشی و محاسبات خطوط لوله کشی

Piping and Pipeline Calculations Manual: Construction, Design Fabrication and Examination
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Philip Ellenberger
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انرژی هسته ای: مقدمه ای بر مفاهیم، سیستم ها، و کاربردهای فرآیندهای هسته ای
Nuclear Energy, Seventh Edition: An Introduction to the Concepts, Systems, and Applications of Nuclear Processes
نام کتاب:

دانلود کتاب انرژی هسته ای: مقدمه ای بر مفاهیم، سیستم ها، و کاربردهای فرآیندهای هسته ای

Nuclear Energy, Seventh Edition: An Introduction to the Concepts, Systems, and Applications of Nuclear Processes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Raymond Murray and Keith E. Holbert
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 24.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر