موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  راهنمای مقاومت ویژه الکتریکی: مواد جدید و اثرات فشار
The Handbook of Electrical Resistivity: New Materials and Pressure Effects
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مقاومت ویژه الکتریکی: مواد جدید و اثرات فشار

The Handbook of Electrical Resistivity: New Materials and Pressure Effects
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Gordon T. Dyos
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیدروژن خورشیدی: سوخت آینده
Solar Hydrogen: Fuel of the Future
نام کتاب:

دانلود کتاب هیدروژن خورشیدی: سوخت آینده

Solar Hydrogen: Fuel of the Future
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Mario Pagliaro , Athanasios G Konstandopoulos
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت انرژی های خطرناک
Management of Hazardous Energy: Deactivation, De-Energization, Isolation, and Lockout
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت انرژی های خطرناک

Management of Hazardous Energy: Deactivation, De-Energization, Isolation, and Lockout
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Thomas Neil McManus
سال انتشار: 2012
حجم فایل: - مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی مکانیک و کاربرد طراحی
Engineering Mechanics and Design Applications: Transdisciplinary Engineering Fundamentals
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی مکانیک و کاربرد طراحی

Engineering Mechanics and Design Applications: Transdisciplinary Engineering Fundamentals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Atila Ertas
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل انتقال محصول تانسور در کنترل مبتنی برمدل پلی تاپیک
Tensor Product Model Transformation in Polytopic Model-Based Control
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل انتقال محصول تانسور در کنترل مبتنی برمدل پلی تاپیک

Tensor Product Model Transformation in Polytopic Model-Based Control
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Péter Baranyi , Yeung Yam , Péter Várlaki
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارائه ساختمان های پایدار
Delivering Sustainable Buildings: An Industry Insider's View
نام کتاب:

دانلود کتاب ارائه ساختمان های پایدار

Delivering Sustainable Buildings: An Industry Insider's View
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Mike Malina
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل مدار
Circuit Analysis: Theory and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل مدار

Circuit Analysis: Theory and Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Allan H. Robbins , Wilhelm C Miller
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 53.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  طراحی و تمرین سیستم های فتوولتائیک
Photovoltaics System Design and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی و تمرین سیستم های فتوولتائیک

Photovoltaics System Design and Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Heinrich Häberlin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 23.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی سیستم های باتری
Battery Systems Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی سیستم های باتری

Battery Systems Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Christopher D. Rahn , Chao-Yang Wang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل پیش بینی شده مبدلهای قدرت و درایوهای برق
Predictive Control of Power Converters and Electrical Drives
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل پیش بینی شده مبدلهای قدرت و درایوهای برق

Predictive Control of Power Converters and Electrical Drives
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Jose Rodriguez , Patricio Cortes
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتابترانسفورماتور ها و اینداکتور ها برای برق الکترونیک: تئوری، طراحی و کاربرد ها
Transformers and Inductors for Power Electronics: Theory, Design and Applications
نام کتاب:

دانلود کتابترانسفورماتور ها و اینداکتور ها برای برق الکترونیک: تئوری، طراحی و کاربرد ها

Transformers and Inductors for Power Electronics: Theory, Design and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: W.G. Hurley , W.H. Wölfle
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر تریبولوژی (مهندسی تعامل سطوح در حرکت نسبی)
Introduction to Tribology
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر تریبولوژی (مهندسی تعامل سطوح در حرکت نسبی)

Introduction to Tribology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Bharat Bhushan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی و توسعه سیستم های هواپیما
Design and Development of Aircraft Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی و توسعه سیستم های هواپیما

Design and Development of Aircraft Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Ian Moir , Allan Seabridge
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی  بر اساس پلیمرهای زیستی
The Chemistry of Bio-based Polymers
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی بر اساس پلیمرهای زیستی

The Chemistry of Bio-based Polymers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Johannes Karl Fink
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ملزومات اتوکد 3D عمران2014
AutoCAD Civil 3D 2014 Essentials: Autodesk Official Press
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات اتوکد 3D عمران2014

AutoCAD Civil 3D 2014 Essentials: Autodesk Official Press
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Eric Chappell
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر مدارهای الکتریکی
Introduction to Electric Circuits
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر مدارهای الکتریکی

Introduction to Electric Circuits
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: James A. Svoboda , Richard C. Dorf
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلیمرها برای ذخیره سازی انرژی و تبدیل
Polymers for Energy Storage and Conversion
نام کتاب:

دانلود کتاب پلیمرها برای ذخیره سازی انرژی و تبدیل

Polymers for Energy Storage and Conversion
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Vikas Mittal
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر طراحی سیستم های حرارتی مایع
Introduction to Thermo-Fluids Systems Design
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر طراحی سیستم های حرارتی مایع

Introduction to Thermo-Fluids Systems Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: André Garcia McDonald, Hugh Magande
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اثرات باد بر روی پل های مهار شده توسط کابل
Wind Effects on Cable-Supported Bridges
نام کتاب:

دانلود کتاب اثرات باد بر روی پل های مهار شده توسط کابل

Wind Effects on Cable-Supported Bridges
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: You-Lin Xu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 40.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تبدیل برق DC به DC پالسوید تعدیل شده: مدار ها، دینامیک و طراحی های کنترل
Pulsewidth Modulated DC-to-DC Power Conversion: Circuits, Dynamics, and Control Designs
نام کتاب:

دانلود کتاب تبدیل برق DC به DC پالسوید تعدیل شده: مدار ها، دینامیک و طراحی های کنترل

Pulsewidth Modulated DC-to-DC Power Conversion: Circuits, Dynamics, and Control Designs
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Byungcho Choi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 22.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر