موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب شیمی گرد و غبار کیهانی
The Chemistry of Cosmic Dust Gld Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی گرد و غبار کیهانی

The Chemistry of Cosmic Dust Gld Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: David A Williams and Cecchi-Pestellini
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تولد نظریه
The Birth of Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب تولد نظریه

The Birth of Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Andrew Cole
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزمایش های فضا و نجوم
Space and Astronomy Experiments
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمایش های فضا و نجوم

Space and Astronomy Experiments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Pamela Walker and Elaine Wood
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماه زدگی: چگونگی تاثیر چرخه قمری در زندگی
Moonstruck: How Lunar Cycles Affect Life 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ماه زدگی: چگونگی تاثیر چرخه قمری در زندگی

Moonstruck: How Lunar Cycles Affect Life 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Ernest Naylor
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اخترزیست شناسی: نسخه رویکرد تکاملی
Astrobiology: An Evolutionary Approach 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اخترزیست شناسی: نسخه رویکرد تکاملی

Astrobiology: An Evolutionary Approach 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Vera M. Kolb
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اختر زیست شناسی: مقدمه
Astrobiology: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب اختر زیست شناسی: مقدمه

Astrobiology: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Alan Longstaff
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نجوم در زاویه با وضوح بالا: خلاصه ای از تکنیک های در مرئی و نزدیک مادون قرمز
Astronomy at High Angular Resolution: A Compendium of Techniques in the Visible and Near-Infrared
نام کتاب:

دانلود کتاب نجوم در زاویه با وضوح بالا: خلاصه ای از تکنیک های در مرئی و نزدیک مادون قرمز

Astronomy at High Angular Resolution: A Compendium of Techniques in the Visible and Near-Infrared
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Henri M. J. Boffin , Gaitee Hussain , Jean-Philippe Berger and Linda Schmidtobreick
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رمز و راز هفت افلاک
The Mystery of the Seven Spheres: How Homo sapiens will Conquer Space
نام کتاب:

دانلود کتاب رمز و راز هفت افلاک

The Mystery of the Seven Spheres: How Homo sapiens will Conquer Space
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Giovanni Bignami
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقایسه اقلیم سیارات زمینی
Comparative Climatology of Terrestrial Planets
نام کتاب:

دانلود کتاب مقایسه اقلیم سیارات زمینی

Comparative Climatology of Terrestrial Planets
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Stephen J. Mackwell , Amy A. Simon-Miller , Jerald W. Harder and Mark A. Bullock
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 27 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب امواج خود مشابه نسبیتی عمومی که موجب شتاب غیر عادی در مدل استاندارد کیهان شناسی
General Relativistic Self-Similar Waves that Induce an Anomalous Acceleration into the Standard Model of Cosmology
نام کتاب:

دانلود کتاب امواج خود مشابه نسبیتی عمومی که موجب شتاب غیر عادی در مدل استاندارد کیهان شناسی

General Relativistic Self-Similar Waves that Induce an Anomalous Acceleration into the Standard Model of Cosmology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Joel Smoller and John Blake Temple
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاراگاه آسمانی:  حل اسرار در هنر، تاریخ و ادبیات با استفاده از نجوم
Celestial Sleuth: Using Astronomy to Solve Mysteries in Art, History and Literature
نام کتاب:

دانلود کتاب کاراگاه آسمانی: حل اسرار در هنر، تاریخ و ادبیات با استفاده از نجوم

Celestial Sleuth: Using Astronomy to Solve Mysteries in Art, History and Literature
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Donald W. Olson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تلسکوپ مادون قرمز
The Life Story of an Infrared Telescope
نام کتاب:

دانلود کتاب تلسکوپ مادون قرمز

The Life Story of an Infrared Telescope
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: John K. Davies
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک آسمانی و آسترو دینامیک
Celestial Mechanics and Astrodynamics: Theory and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک آسمانی و آسترو دینامیک

Celestial Mechanics and Astrodynamics: Theory and Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Pini Gurfil and P. Kenneth Seidelmann
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اخترفیزیک سیاه چاله ها: از جنبه های اساسی تا آخرین تحولات
Astrophysics of Black Holes: From Fundamental Aspects to Latest Developments
نام کتاب:

دانلود کتاب اخترفیزیک سیاه چاله ها: از جنبه های اساسی تا آخرین تحولات

Astrophysics of Black Holes: From Fundamental Aspects to Latest Developments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Cosimo Bambi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سپیده دم و فراتر
First Light and Beyond: Making a Success of Astronomical Observing
نام کتاب:

دانلود کتاب سپیده دم و فراتر

First Light and Beyond: Making a Success of Astronomical Observing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Darrell Jenkins
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 19.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک مغناطیسی پلاسما
Magnetospheric Plasma Physics: The Impact of Jim Dungey’s Research
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک مغناطیسی پلاسما

Magnetospheric Plasma Physics: The Impact of Jim Dungey’s Research
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: David Southwood , Stanley W. H. Cowley and Simon Mitton
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 70 هزار میلیون، میلیون، میلیون ستاره در فضا
70 Thousand Million, Million, Million Stars in Space
نام کتاب:

دانلود کتاب 70 هزار میلیون، میلیون، میلیون ستاره در فضا

70 Thousand Million, Million, Million Stars in Space
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Paul Rockett and Mark Ruffle
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Evolution of Black Holes in Anti-de Sitter Spacetime
Evolution of Black Holes in Anti-de Sitter Spacetime and the Firewall Controversy
نام کتاب:

دانلود کتاب Evolution of Black Holes in Anti-de Sitter Spacetime

Evolution of Black Holes in Anti-de Sitter Spacetime and the Firewall Controversy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Yen Chin Ong
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فضا-زمان تاثير گذار : ظهور درک در نظریه میدان موثر و گرانش کوانتومی
Effective Spacetime: Understanding Emergence in Effective Field Theory and Quantum Gravity
نام کتاب:

دانلود کتاب فضا-زمان تاثير گذار : ظهور درک در نظریه میدان موثر و گرانش کوانتومی

Effective Spacetime: Understanding Emergence in Effective Field Theory and Quantum Gravity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Karen Crowther
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه آسترو دینامیک
Astrodynamics Network AstroNet-II: The Final Conference
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه آسترو دینامیک

Astrodynamics Network AstroNet-II: The Final Conference
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Gerard Gómez and Josep J. Masdemont
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر