موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب شناخت و رشد مغز
Cognition and Brain Development: Converging Evidence from Various Methodologies
نام کتاب:

دانلود کتاب شناخت و رشد مغز

Cognition and Brain Development: Converging Evidence from Various Methodologies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Bhoomika Rastogi Kar
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات اعصاب محیطی: آسیب شناسی و ژنتیک
Peripheral Nerve Disorders: Pathology and Genetics
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات اعصاب محیطی: آسیب شناسی و ژنتیک

Peripheral Nerve Disorders: Pathology and Genetics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Jean-Michel Vallat
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آکسفورد توانبخشی بالینی مغز و عصاب
Oxford Textbook of Neurorehabilitation
نام کتاب:

دانلود کتاب آکسفورد توانبخشی بالینی مغز و عصاب

Oxford Textbook of Neurorehabilitation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Volker Dietz and Nick Ward
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 25 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهبود زوال عقل مراقبت بلند مدت
Improving Dementia Long-Term Care: A Policy Blueprint
نام کتاب:

دانلود کتاب بهبود زوال عقل مراقبت بلند مدت

Improving Dementia Long-Term Care: A Policy Blueprint
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Regina A. Shih , Thomas W. Concannon and Jodi L. Liu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تومورهای سیستم عصبی مرکزی، جلد 3: تومورهای مغزی
Tumors of the Central Nervous system, Volume 3: Brain Tumors
نام کتاب:

دانلود کتاب تومورهای سیستم عصبی مرکزی، جلد 3: تومورهای مغزی

Tumors of the Central Nervous system, Volume 3: Brain Tumors
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: M.A. Hayat
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تومورهای سیستم عصبی مرکزی، جلد 2: گلیوم: گلیوبلاستوما
Tumors of the Central Nervous System, Volume 2: Gliomas: Glioblastoma
نام کتاب:

دانلود کتاب تومورهای سیستم عصبی مرکزی، جلد 2: گلیوم: گلیوبلاستوما

Tumors of the Central Nervous System, Volume 2: Gliomas: Glioblastoma
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: M.A. Hayat
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تومورهای سیستم عصبی مرکزی، جلد 1: گلیوم: گلیوبلاستوما
Tumors of the Central Nervous System, Volume 1: Gliomas: Glioblastoma
نام کتاب:

دانلود کتاب تومورهای سیستم عصبی مرکزی، جلد 1: گلیوم: گلیوبلاستوما

Tumors of the Central Nervous System, Volume 1: Gliomas: Glioblastoma
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: M. A. Hayat
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی مغز و اعصاب انسان
Textbook of Human Neuroanatomy: Fundamental and Clinical
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی مغز و اعصاب انسان

Textbook of Human Neuroanatomy: Fundamental and Clinical
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Pritha S. Bhuiyan , Lakshmi Rajgopal and K. Shyamkishore
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 57.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم بویایی: از مولکول های بو تا رفتار های انگیزشی
The Olfactory System: From Odor Molecules to Motivational Behaviors
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم بویایی: از مولکول های بو تا رفتار های انگیزشی

The Olfactory System: From Odor Molecules to Motivational Behaviors
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Kensaku Mori
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تظاهرات سکته مغزی
Manifestations of Stroke
نام کتاب:

دانلود کتاب تظاهرات سکته مغزی

Manifestations of Stroke
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: M. Paciaroni , G. Agnelli , V. Caso and J. Bogousslavsky
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی ضایعات سربلوپونتین (Cerebellopontine)
Surgery of Cerebellopontine Lesions
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی ضایعات سربلوپونتین (Cerebellopontine)

Surgery of Cerebellopontine Lesions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Madjid Samii and Venelin Gerganov
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 92.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مغز و اعصاب: هنر و تحقیقات علوم اعصاب
Neuromedia: Art and Neuroscience Research
نام کتاب:

دانلود کتاب مغز و اعصاب: هنر و تحقیقات علوم اعصاب

Neuromedia: Art and Neuroscience Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Jill Scott and Esther Stoeckli
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوروآناتومی و پاتولوژی بیماری آلزایمر اسپورادیک
Neuroanatomy and Pathology of Sporadic Alzheimer's Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب نوروآناتومی و پاتولوژی بیماری آلزایمر اسپورادیک

Neuroanatomy and Pathology of Sporadic Alzheimer's Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Heiko Braak and Kelly Del Tredici
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عصب بینایی نوروپاتی
Ischemic Optic Neuropathies
نام کتاب:

دانلود کتاب عصب بینایی نوروپاتی

Ischemic Optic Neuropathies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Sohan Singh Hayreh
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 37.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای عملی جراحی مغز و اعصاب
Practical Handbook of Neurosurgery: From Leading Neurosurgeons
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی جراحی مغز و اعصاب

Practical Handbook of Neurosurgery: From Leading Neurosurgeons
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Marc Sindou
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 26.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فشار طبیعی هیدروسفالی: پاتوفیزیولوژی - تشخیص - درمان
NPH - Normal Pressure Hydrocephalus: Pathophysiology - Diagnosis - Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب فشار طبیعی هیدروسفالی: پاتوفیزیولوژی - تشخیص - درمان

NPH - Normal Pressure Hydrocephalus: Pathophysiology - Diagnosis - Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Michael J. Fritsch , Uwe Kehler and Ullrich Meier
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  نوروفیزیولوژی بالینی
Clinical Neurophysiology Board Review
نام کتاب:

دانلود کتاب نوروفیزیولوژی بالینی

Clinical Neurophysiology Board Review
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Puneet Gupta, Pradeep Modur and Srikanth Muppidi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای جراحی با امواج رادیویی (رادیوسرجری) در بیماری سیستم عصبی مرکزی
Handbook of Radiosurgery in CNS Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای جراحی با امواج رادیویی (رادیوسرجری) در بیماری سیستم عصبی مرکزی

Handbook of Radiosurgery in CNS Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Michael Lim , Wesley Hsu , Daniele Rigamonti and Lawrence Kleinberg
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات مخچه در کودکان
Cerebellar Disorders in Children
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات مخچه در کودکان

Cerebellar Disorders in Children
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Eugen Boltshauser and Jeremy Schmahmann
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رفتار جنین: روش تکاملی عصبی
Fetal Behaviour: A Neurodevelopmental Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب رفتار جنین: روش تکاملی عصبی

Fetal Behaviour: A Neurodevelopmental Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Christa Einspieler, Daniela Prayer and Heinz R. F. Prechtl
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر