موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب نشانگرهای زیستی برای پس از ضربه مغزی
Biomarkers for Traumatic Brain Injury
نام کتاب:

دانلود کتاب نشانگرهای زیستی برای پس از ضربه مغزی

Biomarkers for Traumatic Brain Injury
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Svetlana Dambinova, Ronald L Hayes, Kevin K.W. Wang, David E Thurston , Kenneth Curley and Kerstin Bettermann
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخچه مغز: از عمل جراحی عصر حجر به علوم اعصاب مدرن
A History of the Brain: From Stone Age surgery to modern neuroscience
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخچه مغز: از عمل جراحی عصر حجر به علوم اعصاب مدرن

A History of the Brain: From Stone Age surgery to modern neuroscience
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Andrew P. Wickens
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری پارکینسون: درمان های پزشکی و جراحی
Parkinson's Disease: Medical and Surgical Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری پارکینسون: درمان های پزشکی و جراحی

Parkinson's Disease: Medical and Surgical Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Joseph Jankovic
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری عصبی از اختلالات حرکتی
Neuroimaging of Movement Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری عصبی از اختلالات حرکتی

Neuroimaging of Movement Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Fatta B. Nahab and Noriaki Hattori
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل های حیوانی ترمیم رشته نخاعی
Animal Models of Spinal Cord Repair
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل های حیوانی ترمیم رشته نخاعی

Animal Models of Spinal Cord Repair
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Håkan Aldskogius
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکترومیوگرافی
Pocket EMG
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترومیوگرافی

Pocket EMG
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Eric Wisotzky, Victor Tseng and Dane Pohlman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مانیتورینگ مراقبت های ویژه مغز و اعصاب
Neurocritical Care Monitoring
نام کتاب:

دانلود کتاب مانیتورینگ مراقبت های ویژه مغز و اعصاب

Neurocritical Care Monitoring
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Chad M. Miller and Michel Torbey
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات جنسی مردان در بیماری های عصبی: از پاتوفیزیولوژی تا توانبخشی
Male Sexual Dysfunctions in Neurological Diseases: From Pathophysiology to Rehabilitation
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات جنسی مردان در بیماری های عصبی: از پاتوفیزیولوژی تا توانبخشی

Male Sexual Dysfunctions in Neurological Diseases: From Pathophysiology to Rehabilitation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Calabro Rocco Salvatore
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل ارگانیسم اختلالات طیف اوتیسم
Organism Models of Autism Spectrum Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل ارگانیسم اختلالات طیف اوتیسم

Organism Models of Autism Spectrum Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Pierre L. Roubertoux
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترومای سر
Handbook of Head Trauma: Acute Care to Recovery
نام کتاب:

دانلود کتاب ترومای سر

Handbook of Head Trauma: Acute Care to Recovery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Charles J. Long and Leslie K. Ross
سال انتشار: 1993
حجم فایل: 53.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروگلیا در سلامت و بیماری
Microglia in Health and Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروگلیا در سلامت و بیماری

Microglia in Health and Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Marie-Ève Tremblay and Amanda Sierra
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تکنیک های مدرن ارزیابی امواج
Modern Electroencephalographic Assessment Techniques: Theory and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های مدرن ارزیابی امواج

Modern Electroencephalographic Assessment Techniques: Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Vangelis Sakkalis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گلیکوبیولوژی سیستم عصبی
Glycobiology of the Nervous System
نام کتاب:

دانلود کتاب گلیکوبیولوژی سیستم عصبی

Glycobiology of the Nervous System
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Robert Yu and Cara-Lynne Schengrund
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پتانسیل آسیب شناسی یاخته گلیال (نوروگلیا)
Pathological Potential of Neuroglia: Possible New Targets for Medical Intervention
نام کتاب:

دانلود کتاب پتانسیل آسیب شناسی یاخته گلیال (نوروگلیا)

Pathological Potential of Neuroglia: Possible New Targets for Medical Intervention
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Vladimir Parpura and Alexei Verkhratsky
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اعصاب کرانیال: عملکرد و اختلال در عملکرد
Cranial Nerves: Function and Dysfunction
نام کتاب:

دانلود کتاب اعصاب کرانیال: عملکرد و اختلال در عملکرد

Cranial Nerves: Function and Dysfunction
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Linda Wilson-Pauwels, Patricia A. Stewart and Elizabeth J. Akesson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترفندهای جراحی مغز و اعصاب - ستون فقرات و مغز و اعصاب و محیطی
Neurosurgery Tricks of the Trade - Spine and Peripheral Nerves
نام کتاب:

دانلود کتاب ترفندهای جراحی مغز و اعصاب - ستون فقرات و مغز و اعصاب و محیطی

Neurosurgery Tricks of the Trade - Spine and Peripheral Nerves
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Remi Nader , Scott C Berta , Cristian Gragnaniello, Abdulrahman J Sabbagh and Michael L. Levy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 37 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی آنوریسم مغزی: اصول و فنون عمومی
Intracranial Aneurysm Surgery: Basic Principles and Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی آنوریسم مغزی: اصول و فنون عمومی

Intracranial Aneurysm Surgery: Basic Principles and Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Duke Samson, H. Hunt Batjer , Jonathan White , Talmadge Trammell and Christopher S. Eddleman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 23.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات غیر معمول پارکینسون: جنبه های بالینی و تحقیقاتی
Atypical Parkinsonian Disorders: Clinical and Research Aspects
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات غیر معمول پارکینسون: جنبه های بالینی و تحقیقاتی

Atypical Parkinsonian Disorders: Clinical and Research Aspects
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Irene Litvan
سال انتشار: 2005
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نشانگرهای زیستی از آسیب مغزی و اختلالات عصبی
Biomarkers of Brain Injury and Neurological Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب نشانگرهای زیستی از آسیب مغزی و اختلالات عصبی

Biomarkers of Brain Injury and Neurological Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Kevin K. W. Wang, Zhiqun Zhang and Firas H. Kobeissy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری عصبی و ریز مغذی ها: پیشگیری و درمان
Neurodegenerative Disease and Micronutrients: Prevention and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری عصبی و ریز مغذی ها: پیشگیری و درمان

Neurodegenerative Disease and Micronutrients: Prevention and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Kedar N. Prasad
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر