موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ضربه
Stroke
نام کتاب:

دانلود کتاب ضربه

Stroke
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Kevin M. Barrett and James F. Meschia
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زوال عقل
Dementia
نام کتاب:

دانلود کتاب زوال عقل

Dementia
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Joseph Quinn
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسکلروز و اختلالات التهابی چندگانه CNS
Multiple Sclerosis and CNS Inflammatory Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب اسکلروز و اختلالات التهابی چندگانه CNS

Multiple Sclerosis and CNS Inflammatory Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Lawrence M. Samkoff and Andrew D. Goodman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروشوک درمانی در کودکان و نوجوانان
Electroconvulsive Therapy in Children and Adolescents
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروشوک درمانی در کودکان و نوجوانان

Electroconvulsive Therapy in Children and Adolescents
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Neera Ghaziuddin and Garry Walter
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیزم های ایمونولوژیک و درمان در آسیب های مغزی و سکته مغزی
Immunological Mechanisms and Therapies in Brain Injuries and Stroke
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیزم های ایمونولوژیک و درمان در آسیب های مغزی و سکته مغزی

Immunological Mechanisms and Therapies in Brain Injuries and Stroke
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Jun Chen , Xiaoming Hu , Mary Stenzel-Poore and John H Zhang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی ساختار مغز: معماری های عصبی برای شناخت زیستی
How to Build a Brain: A Neural Architecture for Biological Cognition
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی ساختار مغز: معماری های عصبی برای شناخت زیستی

How to Build a Brain: A Neural Architecture for Biological Cognition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Chris Eliasmith
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 21.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی و داروها در روانپزشکی
Oxford Handbook of Psychiatry and Drugs in Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی و داروها در روانپزشکی

Oxford Handbook of Psychiatry and Drugs in Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: David Semple, Roger Smyth and Basant Puri
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های اگزوسیتوز
Exocytosis Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های اگزوسیتوز

Exocytosis Methods
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Peter Thorn
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس پزشکی خواب
Atlas of Sleep Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس پزشکی خواب

Atlas of Sleep Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Lois E. Krahn , Michael H. Silber and Timothy I. Morgenthaler
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 12.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان برای کودکان مبتلا به اختلالات روانی
Day Treatment for Children with Emotional Disorders: Volume 2 Models Across the Country
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان برای کودکان مبتلا به اختلالات روانی

Day Treatment for Children with Emotional Disorders: Volume 2 Models Across the Country
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: G.K. Farley, S.G. Zimet
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود  کتاب مغز و اعصاب ICU
The NeuroICU Book
نام کتاب:

دانلود کتاب مغز و اعصاب ICU

The NeuroICU Book
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Kiwon Lee
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 19 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای نوروپاتولوژی عمومی
Escourolle & Poirier's Manual of Basic Neuropathology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای نوروپاتولوژی عمومی

Escourolle & Poirier's Manual of Basic Neuropathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Francoise Gray ], Charles Duyckaerts, Umberto De Girolami
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 30.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مغز متناقض
The Paradoxical Brain
نام کتاب:

دانلود کتاب مغز متناقض

The Paradoxical Brain
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Narinder Kapur , Oliver Sacks , Alvaro Pascual-Leone, Vilayanur Ramachandran , Jonathan Cole , Sergio Della Sala , Tom Manly and Andrew Mayes
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تجویز داروهای ضد صرع
The Epilepsy Prescriber's Guide to Antiepileptic Drugs
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تجویز داروهای ضد صرع

The Epilepsy Prescriber's Guide to Antiepileptic Drugs
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Philip N. Patsalos , Blaise F. D. Bourgeois
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی ام اس
The Biology of Multiple Sclerosis
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی ام اس

The Biology of Multiple Sclerosis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Professor Gregory Atkins , Sandra Amor , Jean Fletcher and Kingston Mills
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  EEG استاندارد:نقشه راه تحقیقات روانپزشکی مغز و اعصاب
Standard EEG: A Research Roadmap for Neuropsychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب EEG استاندارد:نقشه راه تحقیقات روانپزشکی مغز و اعصاب

Standard EEG: A Research Roadmap for Neuropsychiatry
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Nash N. Boutros
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات عصبی ناشی از بیماری های سیستمیک
Neurological Disorders due to Systemic Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات عصبی ناشی از بیماری های سیستمیک

Neurological Disorders due to Systemic Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Steven L. Lewis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نتایج عصبی جراحی و بیهوشی
Neurologic Outcomes of Surgery and Anesthesia
نام کتاب:

دانلود کتاب نتایج عصبی جراحی و بیهوشی

Neurologic Outcomes of Surgery and Anesthesia
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: George A. Mashour and Michael S. Avidan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات حرکتی در زوال عقل
Movement Disorders in Dementias
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات حرکتی در زوال عقل

Movement Disorders in Dementias
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Marcelo Merello and Sergio E. Starkstein
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات خونریزی داخل مغزی
Intracerebral Hemorrhage Research: From Bench to Bedside
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات خونریزی داخل مغزی

Intracerebral Hemorrhage Research: From Bench to Bedside
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: John Zhang, Austin Colohan
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر