موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مکانیزم های عروقی در CNS تروما
Vascular Mechanisms in CNS Trauma (Springer Series in Translational Stroke Research)
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیزم های عروقی در CNS تروما

Vascular Mechanisms in CNS Trauma (Springer Series in Translational Stroke Research)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Eng H. Lo , Josephine Lok , MingMing Ning , Michael Whalen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری صرع در زنان
Epilepsy in Women
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری صرع در زنان

Epilepsy in Women
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Cynthia Harden , Sanjeev V. Thomas , Torbjorn Tomson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های حسگر بدن
Body Sensor Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های حسگر بدن

Body Sensor Networks
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Guang-Zhong Yang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.3 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توابع مرکزی گیرنده گرلین
Central Functions of the Ghrelin Receptor
نام کتاب:

دانلود کتاب توابع مرکزی گیرنده گرلین

Central Functions of the Ghrelin Receptor
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Jeanelle Portelli and Ilse Smolders
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای نوروسایکولوژی آسیب ضربه مغزی
Handbook on the Neuropsychology of Traumatic Brain Injury
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای نوروسایکولوژی آسیب ضربه مغزی

Handbook on the Neuropsychology of Traumatic Brain Injury
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Mark Sherer and Angelle M. Sander
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرکز سکته مغزی : سازماندهی مراقبت برای نتایج بهتر
The Stroke Center Handbook: Organizing Care for Better Outcomes
نام کتاب:

دانلود کتاب مرکز سکته مغزی : سازماندهی مراقبت برای نتایج بهتر

The Stroke Center Handbook: Organizing Care for Better Outcomes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Marilyn M. Rymer , Debbie Summers and Pooja Khatri
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بیماری های نورودژنراتیو (تخریب کننده عصب): جنبه های بالینی، ژنتیک مولکولی و بیومارکرها
Neurodegenerative Diseases: Clinical Aspects, Molecular Genetics and Biomarkers
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های نورودژنراتیو (تخریب کننده عصب): جنبه های بالینی، ژنتیک مولکولی و بیومارکرها

Neurodegenerative Diseases: Clinical Aspects, Molecular Genetics and Biomarkers
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Elio Scarpini
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحریک مغز: افزایش شناختی با استفاده از تحریک غیر تهاجمی مغزی
The Stimulated Brain: Cognitive Enhancement Using Non-Invasive Brain Stimulation
نام کتاب:

دانلود کتاب تحریک مغز: افزایش شناختی با استفاده از تحریک غیر تهاجمی مغزی

The Stimulated Brain: Cognitive Enhancement Using Non-Invasive Brain Stimulation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Roi Cohen Kadosh
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی و علم اعصاب در یک نگاه
Neuroanatomy and Neuroscience at a Glance
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی و علم اعصاب در یک نگاه

Neuroanatomy and Neuroscience at a Glance
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Roger A. Barker and Francesca Cicchetti
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوروآمونی: در محدوده علم مغز
Neuromania: On the limits of brain science
نام کتاب:

دانلود کتاب نوروآمونی: در محدوده علم مغز

Neuromania: On the limits of brain science
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Paolo Legrenzi , Carlo Umilta and Frances Anderson
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب های مغزی کودکان
Pediatric Traumatic Brain Injury: New Frontiers in Clinical and Translational Research
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب های مغزی کودکان

Pediatric Traumatic Brain Injury: New Frontiers in Clinical and Translational Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Vicki Anderson and Keith Owen Yeates
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نورولوژی هریسون در پزشکی بالینی
Harrison's Neurology in Clinical Medicine, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب نورولوژی هریسون در پزشکی بالینی

Harrison's Neurology in Clinical Medicine, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Stephen Hauser , Scott Josephson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 21.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  نورولوژی بالینی اطفال
Clinical Pediatric Neurology: A Signs and Symptoms Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب نورولوژی بالینی اطفال

Clinical Pediatric Neurology: A Signs and Symptoms Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Fenichel, Gerald
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 11.7- مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  نورولوژی: پرونده های موردی
Case Files Neurology
نام کتاب:

دانلود کتاب نورولوژی: پرونده های موردی

Case Files Neurology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Eugene Toy , Ericka Simpson , Milvia Pleitez , David Rosenfield , Ron Tintner
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مغز و اعصاب
Neuro-Logic: A Primer on Localization
نام کتاب:

دانلود کتاب مغز و اعصاب

Neuro-Logic: A Primer on Localization
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Phillip L. Pearl and Helene Emsellem
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخچه  موارد جراحی مغز و اعصاب
Oxford Case Histories in Neurosurgery
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخچه موارد جراحی مغز و اعصاب

Oxford Case Histories in Neurosurgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Harutomo Hasegawa , Matthew Crocker, Pawanjit Singh Minhas
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی مغز و اعصاب  استریوتاکتیک
Stereotactic and Functional Neurosurgery
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی مغز و اعصاب استریوتاکتیک

Stereotactic and Functional Neurosurgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Guido Nikkhah and Marcus Pinsker
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صرع دوران کودکی: مدیریت از تشخیص تا بهبودی
Childhood Epilepsy: Management from Diagnosis to Remission
نام کتاب:

دانلود کتاب صرع دوران کودکی: مدیریت از تشخیص تا بهبودی

Childhood Epilepsy: Management from Diagnosis to Remission
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: صرع دوران کودکی: مدیریت از تشخیص تا بهبودی
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بیماری مقاوم به درمان صرع: از ژن ها و مولکول ها تا درمانهای امید بخش
Pharmacoresistance in Epilepsy: From Genes and Molecules to Promising Therapies
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری مقاوم به درمان صرع: از ژن ها و مولکول ها تا درمانهای امید بخش

Pharmacoresistance in Epilepsy: From Genes and Molecules to Promising Therapies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Luisa Rocha, Esper A. Cavalheiro
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اسپکتروسکوپی (طیف سنجی) تشدید مغناطیسی: ابزار برای تحقیقات علوم اعصاب و کاربردهای بالینی
Magnetic Resonance Spectroscopy: Tools for Neuroscience Research and Emerging Clinical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب اسپکتروسکوپی (طیف سنجی) تشدید مغناطیسی: ابزار برای تحقیقات علوم اعصاب و کاربردهای بالینی

Magnetic Resonance Spectroscopy: Tools for Neuroscience Research and Emerging Clinical Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Charlotte Stagg , Douglas L. Rothman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 48.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر