موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب عروق شریانی سر و گردن: اطلس متن برای پیشگیری و مدیریت سکته مغزی
Arterial Revascularization of the Head and Neck: Text Atlas for Prevention and Management of Stroke
نام کتاب:

دانلود کتاب عروق شریانی سر و گردن: اطلس متن برای پیشگیری و مدیریت سکته مغزی

Arterial Revascularization of the Head and Neck: Text Atlas for Prevention and Management of Stroke
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Horia Muresian
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 49.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری آلزایمر: چالش های آینده
Alzheimer`s Disease: Challenges for the Future
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری آلزایمر: چالش های آینده

Alzheimer`s Disease: Challenges for the Future
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Inga Zer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صرع و حالت Interictal: بیماری های همراه و کیفیت زندگی
Epilepsy and the Interictal State: Co-morbidities and Quality of Life
نام کتاب:

دانلود کتاب صرع و حالت Interictal: بیماری های همراه و کیفیت زندگی

Epilepsy and the Interictal State: Co-morbidities and Quality of Life
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Erik K. St Louis , David M. Ficker , Terence J. O'Brien
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیرنده 5-HT2C در پاتوفیزیولوژی بیماری سیستم عصبی مرکزی
5-HT2C Receptors in the Pathophysiology of CNS Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب گیرنده 5-HT2C در پاتوفیزیولوژی بیماری سیستم عصبی مرکزی

5-HT2C Receptors in the Pathophysiology of CNS Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Giuseppe Di Giovanni , Ennio Esposito , Vincenzo Di Matteo
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی مغز و اعصاب  تجربی در مدل های حیوانی
Experimental Neurosurgery in Animal Models
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی مغز و اعصاب تجربی در مدل های حیوانی

Experimental Neurosurgery in Animal Models
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Miroslaw Janowski
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 17.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علامت دهی اندوکانابینوئید: روش ها و پروتکل ها
Endocannabinoid Signaling: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب علامت دهی اندوکانابینوئید: روش ها و پروتکل ها

Endocannabinoid Signaling: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Mauro Maccarrone
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی خواب
Sleep Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی خواب

Sleep Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Himender Makker , Matthew Walker , Hugh Selsick , Bhik Kotecha and Ama Johal
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان تشنج غیرصرعی: راهنمای درمانگر
Treating Nonepileptic Seizures: Therapist Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان تشنج غیرصرعی: راهنمای درمانگر

Treating Nonepileptic Seizures: Therapist Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: W. Curt LaFrance , Jeffrey Peter Wincze
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملاحظات مولکولی و تحول مسائل مربوط به مدیریت جراحی در درمان بیماران مبتلا به تومور مغزی
Molecular Considerations And Evolving Surgical Management Issues In The Treatment Of Patients with a Brain Tumor
نام کتاب:

دانلود کتاب ملاحظات مولکولی و تحول مسائل مربوط به مدیریت جراحی در درمان بیماران مبتلا به تومور مغزی

Molecular Considerations And Evolving Surgical Management Issues In The Treatment Of Patients with a Brain Tumor
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Terry Lichtor
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات حرکتی هیپرکینتیک
Hyperkinetic Movement Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات حرکتی هیپرکینتیک

Hyperkinetic Movement Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Roger M Kurlan , Paul E Greene , Kevin M Biglan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پس از جمجمه خوانی: استفاده مجدد عصبی و تعامل مغزی
After Phrenology: Neural Reuse and the Interactive Brain
نام کتاب:

دانلود کتاب پس از جمجمه خوانی: استفاده مجدد عصبی و تعامل مغزی

After Phrenology: Neural Reuse and the Interactive Brain
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Michael L. Anderson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 22.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کانابینوئیدها در سلامت و بیماری
Cannabinoids in Health and Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب کانابینوئیدها در سلامت و بیماری

Cannabinoids in Health and Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Rosaria Meccariello and Rosanna Chianese
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اوتیسم و توجه مشترک: رشد، علوم اعصاب و  اصول بالینی
Autism and Joint Attention: Development, Neuroscience, and Clinical Fundamentals
نام کتاب:

دانلود کتاب اوتیسم و توجه مشترک: رشد، علوم اعصاب و اصول بالینی

Autism and Joint Attention: Development, Neuroscience, and Clinical Fundamentals
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Peter C. Mundy
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوروبیولوژی دوران کودکی
The Neurobiology of Childhood
نام کتاب:

دانلود کتاب نوروبیولوژی دوران کودکی

The Neurobiology of Childhood
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Susan L. Andersen and Daniel S. Pine
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب همزیستی بیوفیلم و  نوروشیمی مغز (شیمی مغز و اعصاب)
Symbiotic Biofilms and Brain Neurochemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب همزیستی بیوفیلم و نوروشیمی مغز (شیمی مغز و اعصاب)

Symbiotic Biofilms and Brain Neurochemistry
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Alexander V. Oleskin , Vladimir I. Shiskov and Kristina D. Malikina
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی مغز و اعصاب برای انقباض عضلانی: راهنمای عملی برای درمان کودکان و بزرگسالان
Neurosurgery for Spasticity: A Practical Guide for Treating Children and Adults
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی مغز و اعصاب برای انقباض عضلانی: راهنمای عملی برای درمان کودکان و بزرگسالان

Neurosurgery for Spasticity: A Practical Guide for Treating Children and Adults
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Marc Sindou , George Georgoulis and Patrick Mertens
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نورواندوکرینولوژی مولکولی: از ژنوم تا فیزیولوژی
Molecular Neuroendocrinology: From Genome to Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب نورواندوکرینولوژی مولکولی: از ژنوم تا فیزیولوژی

Molecular Neuroendocrinology: From Genome to Physiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: David Murphy and Harold Gainer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مغز و اعصاب
International Neurology
نام کتاب:

دانلود کتاب مغز و اعصاب

International Neurology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Robert P. Lisak , Daniel D. Truong , William M. Carroll and Roongroj Bhidayasiri
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 46.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مغز و اعصاب مبتنی بر شواهد: مدیریت اختلالات عصبی
Evidence-Based Neurology: Management of Neurological Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب مغز و اعصاب مبتنی بر شواهد: مدیریت اختلالات عصبی

Evidence-Based Neurology: Management of Neurological Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Bart Demaerschalk , Dean Wingerchuk and Livia Candelise
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پایان مراقبت از زندگی در بیماری های مغز و اعصاب
End of Life Care in Neurological Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب پایان مراقبت از زندگی در بیماری های مغز و اعصاب

End of Life Care in Neurological Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: David Oliver
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر