موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب بدن مغز: علوم اعصاب و سیاست جسمانی
The Brain's Body: Neuroscience and Corporeal Politics
نام کتاب:

دانلود کتاب بدن مغز: علوم اعصاب و سیاست جسمانی

The Brain's Body: Neuroscience and Corporeal Politics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Victoria Pitts-Taylor
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قوه ادراک پس از ضربه مغزی: تحقیقات کنونی و جهت آینده
Understanding Traumatic Brain Injury: Current Research and Future Directions
نام کتاب:

دانلود کتاب قوه ادراک پس از ضربه مغزی: تحقیقات کنونی و جهت آینده

Understanding Traumatic Brain Injury: Current Research and Future Directions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Harvey Levin , David Shum and Raymond Chan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مخچه: جنبش یادگیری، زبان و مهارت های اجتماعی
The Cerebellum: Learning Movement, Language, and Social Skills
نام کتاب:

دانلود کتاب مخچه: جنبش یادگیری، زبان و مهارت های اجتماعی

The Cerebellum: Learning Movement, Language, and Social Skills
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Dianne M. Broussard
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم اعصاب
Neuroscience and Critique: Exploring the Limits of the Neurological Turn
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم اعصاب

Neuroscience and Critique: Exploring the Limits of the Neurological Turn
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Jan De Vos and Ed Pluth
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکرو، مزو و ماکرو کانکتومیک مغز
Micro-, Meso- and Macro-Connectomics of the Brain
نام کتاب:

دانلود کتاب میکرو، مزو و ماکرو کانکتومیک مغز

Micro-, Meso- and Macro-Connectomics of the Brain
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Henry Kennedy , David C. Van Essen and Yves Christen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات حرکتی: راهنمای تشخیص و درمان
Disorders of Movement: A Guide to Diagnosis and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات حرکتی: راهنمای تشخیص و درمان

Disorders of Movement: A Guide to Diagnosis and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Davide Martino , Alberto J. Espay , Alfonso Fasano and Francesca Morgante
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروانسفالوگرافی بالینی
Current Practice of Clinical Electroencephalography
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروانسفالوگرافی بالینی

Current Practice of Clinical Electroencephalography
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: John S. Ebersole , Aatif M. Husain and Douglas R. Nordli Jr.
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 38.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقشه برداری بالینی مغز
Clinical Brain Mapping
نام کتاب:

دانلود کتاب نقشه برداری بالینی مغز

Clinical Brain Mapping
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Daniel Yoshor and Eli Mizrahi
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحول درخودماندگی: نظریه بایون و مبتلایان به پدیده اوتیسم
Autistic Transformations: Bion's Theory and Autistic Phenomena
نام کتاب:

دانلود کتاب تحول درخودماندگی: نظریه بایون و مبتلایان به پدیده اوتیسم

Autistic Transformations: Bion's Theory and Autistic Phenomena
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Celia F. Korbivcher
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های بیولوژی بیماری پارکینسون
Systems Biology of Parkinson's Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های بیولوژی بیماری پارکینسون

Systems Biology of Parkinson's Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Peter Wellstead and Mathieu Cloutier
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علائم عصبی بیماری دمیلینه التهابی
Neuropsychiatric Symptoms of Inflammatory Demyelinating Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب علائم عصبی بیماری دمیلینه التهابی

Neuropsychiatric Symptoms of Inflammatory Demyelinating Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Bruno Brochet
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  جراحی خط وسط قاعده جمجمه
Midline Skull Base Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی خط وسط قاعده جمجمه

Midline Skull Base Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Paolo Cappabianca , Luigi Maria Cavallo , Oreste de Divitiis and Felice Esposito
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 21.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی مغز و اعصاب
Manual of Neurosurgery - Two Volume Set
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی مغز و اعصاب

Manual of Neurosurgery - Two Volume Set
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Prakash Narain Tandon
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 39.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زوال عقل،
Dementia, 4th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب زوال عقل،

Dementia, 4th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: David Ames , Alistair Burns and John T. O'Brien
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 16.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل های محاسباتی مطبوع
Computational Models of Conditioning
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل های محاسباتی مطبوع

Computational Models of Conditioning
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Nestor Schmajuk
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترمیم مغز پس از سکته مغزی
Brain Repair After Stroke
نام کتاب:

دانلود کتاب ترمیم مغز پس از سکته مغزی

Brain Repair After Stroke
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Steven C. Cramer and Randolph J. Nudo
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرجع اختلالات مغز
Brain Disorders Sourcebook
نام کتاب:

دانلود کتاب مرجع اختلالات مغز

Brain Disorders Sourcebook
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Joyce Brennfleck and Ed. Shannon
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحریک مغز: روش ها و مداخلات
Brain Stimulation: Methodologies and Interventions
نام کتاب:

دانلود کتاب تحریک مغز: روش ها و مداخلات

Brain Stimulation: Methodologies and Interventions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Irving Reti
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس های درمان عصبی  با داروهای بیحس کننده موضعی
Atlas of Neural Therapy With Local Anesthetics
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس های درمان عصبی با داروهای بیحس کننده موضعی

Atlas of Neural Therapy With Local Anesthetics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Mathias Dosch
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 93.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ااضافه کردن درمان مغز و اعصاب به تمرین خود: راهنمای درمانگر بالینی، نوروفیدبک و هدایت مغز
Adding Neurotherapy to Your Practice: Clinician's Guide to the ClinicalQ, Neurofeedback, and Braindriving
نام کتاب:

دانلود کتاب ااضافه کردن درمان مغز و اعصاب به تمرین خود: راهنمای درمانگر بالینی، نوروفیدبک و هدایت مغز

Adding Neurotherapy to Your Practice: Clinician's Guide to the ClinicalQ, Neurofeedback, and Braindriving
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Paul G Swingle
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر