موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مرزهای جدید در کودکان پس از ضربه مغزی
New Frontiers in Pediatric Traumatic Brain Injury: An Evidence Base for Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب مرزهای جدید در کودکان پس از ضربه مغزی

New Frontiers in Pediatric Traumatic Brain Injury: An Evidence Base for Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Cathy Catroppa , Vicki Anderson , Miriam Beauchamp and Keith Yeates
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب INT- درمان تلفیقی عصب شناختی برای بیماران اسکیزوفرنی
INT-Integrated Neurocognitive Therapy for Schizophrenia Patients
نام کتاب:

دانلود کتاب INT- درمان تلفیقی عصب شناختی برای بیماران اسکیزوفرنی

INT-Integrated Neurocognitive Therapy for Schizophrenia Patients
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Volker Roder and Daniel R. Müller
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلج مغزی
Cerebral Palsy: Science and Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب فلج مغزی

Cerebral Palsy: Science and Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Bernard Dan , Margaret Mayston , Nigel Paneth and Lewis Rosenbloom
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 33.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشکیل عروق خونی (آنژیوژنز) مغزی: روش ها و پروتکل ها
Cerebral Angiogenesis: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب تشکیل عروق خونی (آنژیوژنز) مغزی: روش ها و پروتکل ها

Cerebral Angiogenesis: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Richard Milner
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکل و مغز بالغ
Alcohol and the Adult Brain
نام کتاب:

دانلود کتاب الکل و مغز بالغ

Alcohol and the Adult Brain
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Jenny Svanberg , Adrienne Withall , Brian Draper and Stephen Bowden
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی بیماری های سیستم عصبی از طریق میکرو RNA
Mapping of Nervous System Diseases via MicroRNAs
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی بیماری های سیستم عصبی از طریق میکرو RNA

Mapping of Nervous System Diseases via MicroRNAs
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Christian Barbato and Francesca Ruberti
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی مغز و اعصاب کودکان
Pediatric Neurosurgery: Tricks of the Trade
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی مغز و اعصاب کودکان

Pediatric Neurosurgery: Tricks of the Trade
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Alan R. Cohen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 81 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انکولوژی مغز و اعصاب
Neuro-Oncology: The Essentials
نام کتاب:

دانلود کتاب انکولوژی مغز و اعصاب

Neuro-Oncology: The Essentials
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Mark Bernstein and Mitchel S. Berger
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 33.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی عصب
Nerve Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی عصب

Nerve Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Susan E. Mackinnon
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 88.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دنیای اوتیسم
Worlds of Autism: Across the Spectrum of Neurological Difference
نام کتاب:

دانلود کتاب دنیای اوتیسم

Worlds of Autism: Across the Spectrum of Neurological Difference
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Joyce Davidson and Michael Orsini
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سکته مغزی هموراژیک: اطلس بررسی و درمان
Hemorrhagic Stroke: An Atlas of Investigation and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب سکته مغزی هموراژیک: اطلس بررسی و درمان

Hemorrhagic Stroke: An Atlas of Investigation and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Isaac E Silverman , Marilyn M. and Rymer
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 37.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معاینه نورولوژیکی دمیر: متن برنامه ریزی شده
DeMyer's The Neurologic Examination: A Programmed Text, Sixth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب معاینه نورولوژیکی دمیر: متن برنامه ریزی شده

DeMyer's The Neurologic Examination: A Programmed Text, Sixth Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Jose Biller , Gregory Gruener and Paul Brazis
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 24.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم مغز سازگار
Brain-Compatible Science
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم مغز سازگار

Brain-Compatible Science
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Margaret Angermeyer Mangan
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت و استانداردهای فنی در جراحی مغز و اعصاب دوره ۴۲
Advances and Technical Standards in Neurosurgery Volume 42
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت و استانداردهای فنی در جراحی مغز و اعصاب دوره ۴۲

Advances and Technical Standards in Neurosurgery Volume 42
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Johannes Schramm
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت و استانداردهای فنی در جراحی مغز و اعصاب-جلد ۳۳
Advances and Technical Standards in Neurosurgery, Vol. 33
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت و استانداردهای فنی در جراحی مغز و اعصاب-جلد ۳۳

Advances and Technical Standards in Neurosurgery, Vol. 33
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: J. D. Pickard , N. Akalan and C. Di Rocco
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مغز و اعصاب بالینی HANKEY
Hankey's Clinical Neurology, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مغز و اعصاب بالینی HANKEY

Hankey's Clinical Neurology, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Philip B. Gorelick , Fernando Testai , Graeme Hankey , Joanna M. Wardlaw
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 81.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سردرد: مدیریت عملی
Handbook of Headache: Practical Management
نام کتاب:

دانلود کتاب سردرد: مدیریت عملی

Handbook of Headache: Practical Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Paolo Martelletti and Timothy J. Steiner
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتقال ژن و درمان اختلالات عصبی
Gene Delivery and Therapy for Neurological Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال ژن و درمان اختلالات عصبی

Gene Delivery and Therapy for Neurological Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Xuenong Bo and Joost Verhaagen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت مبتنی بر شواهد سکته مغزی
Evidence-Based Management of Stroke
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت مبتنی بر شواهد سکته مغزی

Evidence-Based Management of Stroke
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Jose Biller , Jose M. Ferro
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمونوسیتوشیمی و تکنیک های مرتبط
Immunocytochemistry and Related Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمونوسیتوشیمی و تکنیک های مرتبط

Immunocytochemistry and Related Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Adalberto Merighi and Laura Lossi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 22.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر