موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب آدنوویروس: روش ها و پروتکل ها
Adenovirus: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب آدنوویروس: روش ها و پروتکل ها

Adenovirus: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Miguel Chillón and Assumpció Bosch
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ویروس پست دس پتیتس نشخوارکنندگان
Peste des Petits Ruminants Virus
نام کتاب:

دانلود کتاب ویروس پست دس پتیتس نشخوارکنندگان

Peste des Petits Ruminants Virus
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Muhammad Munir
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در تحقیقات ویروس
Advances in Virus Research, Volume 80 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در تحقیقات ویروس

Advances in Virus Research, Volume 80 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Karl Maramorosch , Aaron J. Shatkin and Frederick A. Murphy
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Humanized Mice for HIV Research
Humanized Mice for HIV Research
نام کتاب:

دانلود کتاب Humanized Mice for HIV Research

Humanized Mice for HIV Research
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Larisa Y Poluektova , J. Victor Garcia-Martinez , Yoshio Koyanagi , Markus G. Manz , Andrew M. Tager
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتکلهای HIV
HIV Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتکلهای HIV

HIV Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Vinayaka R. Prasad and Ganjam V. Kalpana
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در رتروویروس های مولکولی
Advances in Molecular Retrovirology
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در رتروویروس های مولکولی

Advances in Molecular Retrovirology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Shailendra K. Saxena
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر آنفولانزای همه گیر
Introduction to Pandemic Influenza
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر آنفولانزای همه گیر

Introduction to Pandemic Influenza
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Jonathan Van-Tam and Chloe Sellwood
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شکار ویروس: جستجو برای منشا HIV
Virus Hunt: The Search for the Origin of HIV
نام کتاب:

دانلود کتاب شکار ویروس: جستجو برای منشا HIV

Virus Hunt: The Search for the Origin of HIV
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Dorothy H. Crawford
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابولا
Ebola
نام کتاب:

دانلود کتاب ابولا

Ebola
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Crtomir Podlipnik
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 44 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چیکونگونیا ویروس: روش ها و پروتکل ها
Chikungunya Virus: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب چیکونگونیا ویروس: روش ها و پروتکل ها

Chikungunya Virus: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Justin Jang Hann Chu and Swee Kim Ang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ویروس غرب نیل: روش ها و پروتکل ها
West Nile Virus: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب ویروس غرب نیل: روش ها و پروتکل ها

West Nile Virus: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Tonya M. Colpitts
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زنان آمریکایی آفریقایی تبار بازمانده HIV / AIDS
Holding On African American Women Surviving HIV/AIDS
نام کتاب:

دانلود کتاب زنان آمریکایی آفریقایی تبار بازمانده HIV / AIDS

Holding On African American Women Surviving HIV/AIDS
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Alyson O'Daniel
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ویروس شناسی: دو جلد کامل
Fields Virology -2 Volume Set
نام کتاب:

دانلود کتاب ویروس شناسی: دو جلد کامل

Fields Virology -2 Volume Set
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: David M. Knipe and Peter Howley
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 115.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتکل های HIV
HIV Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتکل های HIV

HIV Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Vinayaka R. Prasad and Ganjam V. Kalpana
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب باکلوویروس و پروتکل های بیان سلول حشره
Baculovirus and Insect Cell Expression Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب باکلوویروس و پروتکل های بیان سلول حشره

Baculovirus and Insect Cell Expression Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: David W. Murhammer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پشه آنوفل: بینش های جدیدی در ناقلین مالاریا
Anopheles mosquitoes - New insights into malaria vectors
نام کتاب:

دانلود کتاب پشه آنوفل: بینش های جدیدی در ناقلین مالاریا

Anopheles mosquitoes - New insights into malaria vectors
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Sylvie Manguin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 43 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ویروس هرپس سیمپلکس: روش ها و پروتکل ها
Herpes Simplex Virus: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب ویروس هرپس سیمپلکس: روش ها و پروتکل ها

Herpes Simplex Virus: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Russell J. Diefenbach and Cornel Fraefel
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توطئه ایدز
The AIDS Conspiracy: Science Fights Back
نام کتاب:

دانلود کتاب توطئه ایدز

The AIDS Conspiracy: Science Fights Back
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Nicoli Nattrass
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هپاتیت های ویروسی در کودکان
Viral Hepatitis in Children: Unique Features and Opportunities
نام کتاب:

دانلود کتاب هپاتیت های ویروسی در کودکان

Viral Hepatitis in Children: Unique Features and Opportunities
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Maureen M. Jonas
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پژوهش آستروویروس: ایده های ضروری، اثرات هر روزه، جهت گیری های آینده
Astrovirus Research: Essential Ideas, Everyday Impacts, Future Directions
نام کتاب:

دانلود کتاب پژوهش آستروویروس: ایده های ضروری، اثرات هر روزه، جهت گیری های آینده

Astrovirus Research: Essential Ideas, Everyday Impacts, Future Directions
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Stacey Schultz-Cherry
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر