موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از پروستات
Biopsy Interpretation of the Prostate
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از پروستات

Biopsy Interpretation of the Prostate
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Jonathan I. Epstein and George J. Netto
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 25.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از ضایعات کودکان
Biopsy Interpretation of Pediatric Lesions
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از ضایعات کودکان

Biopsy Interpretation of Pediatric Lesions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Aliya N. Husain
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از کبد
Biopsy Interpretation of the Liver
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از کبد

Biopsy Interpretation of the Liver
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Michael Torbenson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 23.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آلکیل پلی گلیکوسید
Alkyl Polyglucosides: From Natural-origin Surfactants to Prospective Delivery Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب آلکیل پلی گلیکوسید

Alkyl Polyglucosides: From Natural-origin Surfactants to Prospective Delivery Systems
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Ivana Pantelic
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از پروستات
Biopsy Interpretation of the Prostate
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از پروستات

Biopsy Interpretation of the Prostate
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Jonathan I. Epstein and George J. Netto
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 25.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از کبد
Biopsy Interpretation of the Liver
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از کبد

Biopsy Interpretation of the Liver
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Michael Torbenson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 27.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از ضایعات کودکان
Biopsy Interpretation of Pediatric Lesions
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از ضایعات کودکان

Biopsy Interpretation of Pediatric Lesions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Aliya N. Husain
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیتولوژی تشخیصی
Diagnostic Cytology
نام کتاب:

دانلود کتاب سیتولوژی تشخیصی

Diagnostic Cytology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: M.D. Dey Pranab
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 80.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرور خلاصه پاتولوژی ملکولی سرطان سینه
A Concise Review Of Molecular Pathology Of Breast Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب مرور خلاصه پاتولوژی ملکولی سرطان سینه

A Concise Review Of Molecular Pathology Of Breast Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Mehmet Gunduz
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای جامع هسته سوزن بیوپسی از پستان
A Comprehensive Guide to Core Needle Biopsies of the Breast
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای جامع هسته سوزن بیوپسی از پستان

A Comprehensive Guide to Core Needle Biopsies of the Breast
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Sandra J. Shin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 153.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از دستگاه گوارش فوقانی و گوش
Biopsy Interpretation of the Upper Aerodigestive Tract and Ear
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از دستگاه گوارش فوقانی و گوش

Biopsy Interpretation of the Upper Aerodigestive Tract and Ear
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Edward B Stelow and Stacey Mills
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 30.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس هیستوپاتولوژی دهان و فک و صورت
Atlas of Oral and Maxillofacial Histopathology
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس هیستوپاتولوژی دهان و فک و صورت

Atlas of Oral and Maxillofacial Histopathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Harry S. Lumerman and Robert B. Bowe
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 63.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بافت شناسی عمومی: متن و اطلس
Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas, Thirteenth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بافت شناسی عمومی: متن و اطلس

Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas, Thirteenth Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Anthony Mescher
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 91.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس عملی هیستوپاتولوژی
Atlas of Practical Mohs Histopathology
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس عملی هیستوپاتولوژی

Atlas of Practical Mohs Histopathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Sumaira Z. Aasi , David J. Leffell and Rossitza Z. Lazova
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 89.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سیستم سیتوپاتولوژی برای گزارش سیتولوژی Pancreaticobiliary
The Papanicolaou Society of Cytopathology System for Reporting Pancreaticobiliary Cytology
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم سیتوپاتولوژی برای گزارش سیتولوژی Pancreaticobiliary

The Papanicolaou Society of Cytopathology System for Reporting Pancreaticobiliary Cytology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Martha Bishop Pitman and Lester Layfield
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس بافت انسانی
Ultrastructure Atlas of Human Tissues
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس بافت انسانی

Ultrastructure Atlas of Human Tissues
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Fred Hossler
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 105 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم درجه بندی گلیسون: یک راهنمای کامل برای متخصص پاتولوژی و پزشکان
The Gleason Grading System: A Complete Guide for Pathologist and Clinicians
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم درجه بندی گلیسون: یک راهنمای کامل برای متخصص پاتولوژی و پزشکان

The Gleason Grading System: A Complete Guide for Pathologist and Clinicians
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Jonathan I. Epstein
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 32.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عملکرد بالای هیستوپاتولوژی
High Yield Histopathology
نام کتاب:

دانلود کتاب عملکرد بالای هیستوپاتولوژی

High Yield Histopathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Ronald W. Dudek
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پاتولوژی کلیه
Pathology of the Kidney
نام کتاب:

دانلود کتاب پاتولوژی کلیه

Pathology of the Kidney
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: J. Charles Jennette, Vivette D. D'Agati, Jean L. Olson and Fred G. Silva
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 90 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص بیوپسی ریه: یک رویکرد یکپارچه
Diagnosis of Small Lung Biopsy: An Integrated Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص بیوپسی ریه: یک رویکرد یکپارچه

Diagnosis of Small Lung Biopsy: An Integrated Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Mostafa M. Fraig
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر