موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اطلس بافت انسانی
Ultrastructure Atlas of Human Tissues
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس بافت انسانی

Ultrastructure Atlas of Human Tissues
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Fred Hossler
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 105 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم درجه بندی گلیسون: یک راهنمای کامل برای متخصص پاتولوژی و پزشکان
The Gleason Grading System: A Complete Guide for Pathologist and Clinicians
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم درجه بندی گلیسون: یک راهنمای کامل برای متخصص پاتولوژی و پزشکان

The Gleason Grading System: A Complete Guide for Pathologist and Clinicians
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Jonathan I. Epstein
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 32.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عملکرد بالای هیستوپاتولوژی
High Yield Histopathology
نام کتاب:

دانلود کتاب عملکرد بالای هیستوپاتولوژی

High Yield Histopathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Ronald W. Dudek
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پاتولوژی کلیه
Pathology of the Kidney
نام کتاب:

دانلود کتاب پاتولوژی کلیه

Pathology of the Kidney
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: J. Charles Jennette, Vivette D. D'Agati, Jean L. Olson and Fred G. Silva
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 90 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص بیوپسی ریه: یک رویکرد یکپارچه
Diagnosis of Small Lung Biopsy: An Integrated Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص بیوپسی ریه: یک رویکرد یکپارچه

Diagnosis of Small Lung Biopsy: An Integrated Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Mostafa M. Fraig
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس بافت شناسی با ارتباطات کاربردی و بالینی
Atlas of Histology with Functional and Clinical Correlations
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس بافت شناسی با ارتباطات کاربردی و بالینی

Atlas of Histology with Functional and Clinical Correlations
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Dongmei Cui , William Daley , Jonathan D. Fratkin , Duane E. Haines , James C. Lynch , John P. Naftel and Gongchao Yang
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 55.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوپسی پستان های کم تهاجمی
Minimally Invasive Breast Biopsies
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوپسی پستان های کم تهاجمی

Minimally Invasive Breast Biopsies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Renzo Brun del Re
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 21.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریز سوزن بیوپسی از توده های سطحی و عمقی: رویکرد مداخله و روش تفسیر توسط تشخیص الگو
Fine-Needle Biopsy of Superficial and Deep Masses: Interventional Approach and Interpretation Methodology by Pattern Recognition
نام کتاب:

دانلود کتاب ریز سوزن بیوپسی از توده های سطحی و عمقی: رویکرد مداخله و روش تفسیر توسط تشخیص الگو

Fine-Needle Biopsy of Superficial and Deep Masses: Interventional Approach and Interpretation Methodology by Pattern Recognition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Giorgio Gherardi
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 28.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های علمی اساسی در عمل بالینی
Basic Science Techniques in Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های علمی اساسی در عمل بالینی

Basic Science Techniques in Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Hitendra R.H. Patel , Manit Arya and Iqbal Shergill
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملی بافت شناسی موش ها
A Practical Guide to the Histology of the Mouse
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی بافت شناسی موش ها

A Practical Guide to the Histology of the Mouse
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Cheryl L. C. Scudamore
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیتوپاتولوژی تیروئید
Thyroid Cytopathology
نام کتاب:

دانلود کتاب سیتوپاتولوژی تیروئید

Thyroid Cytopathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Douglas P. Clark and William C. Faquin
سال انتشار: 2005
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس سلامت (عدم سرطان) سلولهای تخمدان: راهنمای پاتولوژی
Atlas of Clear Cell Carcinoma of the Ovary: A Pathological Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس سلامت (عدم سرطان) سلولهای تخمدان: راهنمای پاتولوژی

Atlas of Clear Cell Carcinoma of the Ovary: A Pathological Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Junzo Kigawa , Tsunehisa Kaku , Toru Sugiyama and Steven G Silverberg
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اساس موارد بالینی در پزشکی و تخصص پزشکی
Core Clinical Cases in Medicine and Medical Specialties Second Edition: A problem-solving approach
نام کتاب:

دانلود کتاب اساس موارد بالینی در پزشکی و تخصص پزشکی

Core Clinical Cases in Medicine and Medical Specialties Second Edition: A problem-solving approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Steve Bain , Jeffrey W Stephens and Janesh K. Gupta
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اهداف زیستی سرطان در مطالعات بالینی
Biotargets of Cancer in Current Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب اهداف زیستی سرطان در مطالعات بالینی

Biotargets of Cancer in Current Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Mauro Bologna
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی بافت شناسی سه بعدی جراحی پوست
3D Histology Evaluation of Dermatologic Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی بافت شناسی سه بعدی جراحی پوست

3D Histology Evaluation of Dermatologic Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Helmut Breuninger and Patrick Adam
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر بیوپسی از پروستات
Biopsy Interpretation of the Prostate
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر بیوپسی از پروستات

Biopsy Interpretation of the Prostate
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Jonathan I. Epstein and George J. Netto
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 25.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از کبد
Biopsy Interpretation of the Liver
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از کبد

Biopsy Interpretation of the Liver
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Michael Torbenson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 23.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از ضایعات کودکان
Biopsy Interpretation of Pediatric Lesions
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از ضایعات کودکان

Biopsy Interpretation of Pediatric Lesions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Aliya N. Husain
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری ادرار سیاه یا آلکاپتونوری و اکرونوزیس
Alkaptonuria and Ochronosis
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری ادرار سیاه یا آلکاپتونوری و اکرونوزیس

Alkaptonuria and Ochronosis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Jozef Rovenský , Tibor Urbánek , Olga Boldisová and James A. Gallagher
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بیماری های نادر: PPPM یکپارچه پزشکی آینده را نزدیک می کند
Rare Diseases: Integrative PPPM Approach as the Medicine of the Future
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های نادر: PPPM یکپارچه پزشکی آینده را نزدیک می کند

Rare Diseases: Integrative PPPM Approach as the Medicine of the Future
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Meral Özgüç
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر