موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب راهنمای پالایش نفت
Handbook of Petroleum Refining
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پالایش نفت

Handbook of Petroleum Refining
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: James G. Speight
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اثرات نشت نفت: رویکرد های طبقه بندی و وظیفه گرا
Oil Spill Impacts: Taxonomic and Ontological Approaches 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اثرات نشت نفت: رویکرد های طبقه بندی و وظیفه گرا

Oil Spill Impacts: Taxonomic and Ontological Approaches 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: Yejun Wu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پردازش پرتو نفت خام
Petroleum Radiation Processing
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازش پرتو نفت خام

Petroleum Radiation Processing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: Yuriy Zaikin and Raissa Zaikina
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر مهندسی نفت
Introduction to Petroleum Engineering 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر مهندسی نفت

Introduction to Petroleum Engineering 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: John R. Fanchi and Richard L. Christiansen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های غیر متعارف برای اکتشاف نفت و گاز در کوبا
Unconventional Methods for Oil & Gas Exploration in Cuba: The Redox Complex
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های غیر متعارف برای اکتشاف نفت و گاز در کوبا

Unconventional Methods for Oil & Gas Exploration in Cuba: The Redox Complex
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: Manuel E. Pardo Echarte and Osvaldo Rodríguez Morán
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشکلات خوردگی و راه حل در پالایش نفت و صنعت پتروشیمی
Corrosion Problems and Solutions in Oil Refining and Petrochemical Industry
نام کتاب:

دانلود کتاب مشکلات خوردگی و راه حل در پالایش نفت و صنعت پتروشیمی

Corrosion Problems and Solutions in Oil Refining and Petrochemical Industry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: Alec Groysman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر ایمنی عملیاتی نفت و گاز: برای گواهی فنی NEBOSH بین المللی نفت و گاز ایمنی عملیاتی
Introduction to Oil and Gas Operational Safety: for the NEBOSH International Technical Certificate in Oil and Gas Operational Safety
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر ایمنی عملیاتی نفت و گاز: برای گواهی فنی NEBOSH بین المللی نفت و گاز ایمنی عملیاتی

Introduction to Oil and Gas Operational Safety: for the NEBOSH International Technical Certificate in Oil and Gas Operational Safety
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: Wise Global Training Ltd
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل ریسک و کنترل برای فرآیندهای صنعتی: نفت و گاز و مواد شیمیایی
Risk Analysis and Control for Industrial Processes - Gas, Oil and Chemicals
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل ریسک و کنترل برای فرآیندهای صنعتی: نفت و گاز و مواد شیمیایی

Risk Analysis and Control for Industrial Processes - Gas, Oil and Chemicals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: Hans J Pasman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 20.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد توسعه غیر متعارف گاز شیل: مطالعات موردی و اثرات
Economics of Unconventional Shale Gas Development: Case Studies and Impacts (Natural Resource Management and Policy)
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد توسعه غیر متعارف گاز شیل: مطالعات موردی و اثرات

Economics of Unconventional Shale Gas Development: Case Studies and Impacts (Natural Resource Management and Policy)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: William E. Hefley and Yongsheng Wang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب MEMS و نانوتکنولوژی برای سنسورهای گازی
MEMS and Nanotechnology for Gas Sensors
نام کتاب:

دانلود کتاب MEMS و نانوتکنولوژی برای سنسورهای گازی

MEMS and Nanotechnology for Gas Sensors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: Sunipa Roy and Chandan Kumar Sarkar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول شیل مخازن گاز
Fundamentals of Gas Shale Reservoirs
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول شیل مخازن گاز

Fundamentals of Gas Shale Reservoirs
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: Reza Rezaee
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 39.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نفت: بررسی اجمالی صنعت نفت
Oil, Sixth Edition: An Overview of the Petroleum Industry
نام کتاب:

دانلود کتاب نفت: بررسی اجمالی صنعت نفت

Oil, Sixth Edition: An Overview of the Petroleum Industry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: Robert D. Grace
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رفتار فازی سیالات مخازن نفتی
Phase Behavior of Petroleum Reservoir Fluids, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب رفتار فازی سیالات مخازن نفتی

Phase Behavior of Petroleum Reservoir Fluids, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: Karen Schou Pedersen , Peter L. Christensen , Jawad Azeem Shaikh
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک سیالات مخازن نفت و گاز
Fluid Dynamics of Oil and Gas Reservoirs
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک سیالات مخازن نفت و گاز

Fluid Dynamics of Oil and Gas Reservoirs
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: M. Z. Rachinsky and V. Y. Kerimov
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات طراحی سیستم های آب در صنایع نفت، گاز و پردازش شیمیایی
Essentials of Water Systems Design in the Oil, Gas, and Chemical Processing Industries
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات طراحی سیستم های آب در صنایع نفت، گاز و پردازش شیمیایی

Essentials of Water Systems Design in the Oil, Gas, and Chemical Processing Industries
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: Alireza Bahadori , Malcolm Clark and Bill Boyd
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ذخایر استراتژیک نفت
Strategic Petroleum Reserve
نام کتاب:

دانلود کتاب ذخایر استراتژیک نفت

Strategic Petroleum Reserve
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: Albert L. Strait
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر صنعت نفت، اقتصاد، و سیاست
An Introduction to Petroleum Technology, Economics, and Politics
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر صنعت نفت، اقتصاد، و سیاست

An Introduction to Petroleum Technology, Economics, and Politics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: James G. Speight
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب A تا Z صنعت نفت
The A to Z of the Petroleum Industry
نام کتاب:

دانلود کتاب A تا Z صنعت نفت

The A to Z of the Petroleum Industry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: M. S. Vassiliou
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متالورژی و کنترل خوردگی در تولید نفت و گاز
Metallurgy and Corrosion Control in Oil and Gas Production
نام کتاب:

دانلود کتاب متالورژی و کنترل خوردگی در تولید نفت و گاز

Metallurgy and Corrosion Control in Oil and Gas Production
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: Robert Heidersbach
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 150.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروکینتیک برای مهندسین نفت (پتروشیمی) و محیط زیست
Electrokinetics for Petroleum and Environmental Engineers
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروکینتیک برای مهندسین نفت (پتروشیمی) و محیط زیست

Electrokinetics for Petroleum and Environmental Engineers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: George V. Chilingar, Mohammed Haroun
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر