موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تصویر هدایت استریوتاکتیک رادیو سرجری: دقت بالا، درمان غیر تهاجمی تومور جامد
Image-Guided Stereotactic Radiosurgery: High-Precision, Non-invasive Treatment of Solid Tumors
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویر هدایت استریوتاکتیک رادیو سرجری: دقت بالا، درمان غیر تهاجمی تومور جامد

Image-Guided Stereotactic Radiosurgery: High-Precision, Non-invasive Treatment of Solid Tumors
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی از راه دور
نویسنده: Harun Badakhshi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی از راه دور در بیمارستان روستایی
Telehealth in Rural Hospitals: Lessons Learned from Pennsylvania
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی از راه دور در بیمارستان روستایی

Telehealth in Rural Hospitals: Lessons Learned from Pennsylvania
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی از راه دور
نویسنده: CJ Rhoads
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی از راه دور در پوست
Telemedicine in Dermatology
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی از راه دور در پوست

Telemedicine in Dermatology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی از راه دور
نویسنده: H. Peter Soyer, Michael Binder , Anthony C. Smith , Elisabeth M.T. Wurm
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 تکنیک های و کاربرد های تله پزشکی (پزشکی از راه دور)
Telemedicine Techniques and Applications
نام کتاب:

تکنیک های و کاربرد های تله پزشکی (پزشکی از راه دور)

Telemedicine Techniques and Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی از راه دور
نویسنده: Georgi Graschew and Stefan Rakowsky
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 32.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سلامت الکترونیک و نظارت از راه دور
eHealth and Remote Monitoring
نام کتاب:

سلامت الکترونیک و نظارت از راه دور

eHealth and Remote Monitoring
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی از راه دور
نویسنده: Amir Hajjam El Hassani
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت ها در پزشکی از راه دور – فن آوری ها، فعال کردن عوامل و حالات
Advances in Telemedicine: Technologies, Enabling Factors and Scenarios
نام کتاب:

پیشرفت ها در پزشکی از راه دور – فن آوری ها، فعال کردن عوامل و حالات

Advances in Telemedicine: Technologies, Enabling Factors and Scenarios
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی از راه دور
نویسنده: Georgi Graschew and Theo A. Roelofs
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 31.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت ها در پزشکی از راه دور (تله پزشکی) – کاربرد ها در رشته های مختلف پزشکی و مناطق جغرافیایی
Advances in Telemedicine: Applications in Various Medical Disciplines and Geographical Regions
نام کتاب:

پیشرفت ها در پزشکی از راه دور (تله پزشکی) – کاربرد ها در رشته های مختلف پزشکی و مناطق جغرافیایی

Advances in Telemedicine: Applications in Various Medical Disciplines and Geographical Regions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی از راه دور
نویسنده: Georgi Graschew and Theo A. Roelof
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 46.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر