موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ورزش و تمرین ورزشی به عنوان درمان در سرطان
Sports and Exercise Training as Therapy in Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب ورزش و تمرین ورزشی به عنوان درمان در سرطان

Sports and Exercise Training as Therapy in Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Georg Stuebinger
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی فوتبال
Soccer Anatomy
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی فوتبال

Soccer Anatomy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Donald T. Kirkendall
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات موردی ارتوپدی و پزشکی ورزشی  برای پیشرفته عملکرد پرستاران
Orthopedic and Sports Medicine Case Studies for Advanced Practice Nurses 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات موردی ارتوپدی و پزشکی ورزشی برای پیشرفته عملکرد پرستاران

Orthopedic and Sports Medicine Case Studies for Advanced Practice Nurses 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Karen Myrick
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کتاب پزشکی ورزشی و علوم، ژیمناستیک
Handbook of Sports Medicine and Science, Gymnastics
نام کتاب:

دانلود کتاب کتاب پزشکی ورزشی و علوم، ژیمناستیک

Handbook of Sports Medicine and Science, Gymnastics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Dennis J. Caine , Keith Russell and Liesbeth Lim
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیومکانیک ورزش و تمرین با منابع وب سایت و نرم افزار دسترسی به MaxTRAQ 2D
Biomechanics of Sport and Exercise With Web Resource and MaxTRAQ 2D Software Access-3rd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بیومکانیک ورزش و تمرین با منابع وب سایت و نرم افزار دسترسی به MaxTRAQ 2D

Biomechanics of Sport and Exercise With Web Resource and MaxTRAQ 2D Software Access-3rd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Peter McGinnis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آرنج و ورزش
Elbow and Sport
نام کتاب:

دانلود کتاب آرنج و ورزش

Elbow and Sport
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Luigi Adriano Pederzini , Denise Eygendaal and Matteo Denti
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عملکرد ورزشی
Sports Performance
نام کتاب:

دانلود کتاب عملکرد ورزشی

Sports Performance
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Kazuyuki Kanosue , Tomoyuki Nagami and Jun Tsuchiya
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی ورزشی بیس بال
Sports Medicine of Baseball
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی ورزشی بیس بال

Sports Medicine of Baseball
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Joshua S. Dines , Dr. David W. Altchek , James Andrews, Neal S. ElAttrache , Kevin E. Wilk PT and Lewis A. Yocum
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 30.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انرژی ورزش عضلانی
Energetics of Muscular Exercise
نام کتاب:

دانلود کتاب انرژی ورزش عضلانی

Energetics of Muscular Exercise
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Guido Ferretti
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تروماتولوژی ورزش های کودکان و نوجوانان
Pediatric and Adolescent Sports Traumatology
نام کتاب:

دانلود کتاب تروماتولوژی ورزش های کودکان و نوجوانان

Pediatric and Adolescent Sports Traumatology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Vincenzo Guzzanti
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رادیولوژی ضروری برای پزشکی ورزشی
Essential Radiology for Sports Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیولوژی ضروری برای پزشکی ورزشی

Essential Radiology for Sports Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Philip Robinson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب دیدگی های ورزشی پا
Sports Injuries of the Foot: Evolving Diagnosis and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب دیدگی های ورزشی پا

Sports Injuries of the Foot: Evolving Diagnosis and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Terrence M. Philbin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 40.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب های ستون فقرات و شرایط در ورزشکاران جوان
Spinal Injuries and Conditions in Young Athletes
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب های ستون فقرات و شرایط در ورزشکاران جوان

Spinal Injuries and Conditions in Young Athletes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Lyle Micheli , Cynthia J. Stein , Michael O'Brien and Pierre d'Hemecourt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب های حاد و مزمن انگشت در ورزش های با توپ
Acute and Chronic Finger Injuries in Ball Sports
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب های حاد و مزمن انگشت در ورزش های با توپ

Acute and Chronic Finger Injuries in Ball Sports
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Grégoire Chick
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 28.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دایره‌المعارف پزشکی ورزشی
The Encyclopaedia of Sports Medicine: An IOC Medical Commission Publication, Sports Nutrition
نام کتاب:

دانلود کتاب دایره‌المعارف پزشکی ورزشی

The Encyclopaedia of Sports Medicine: An IOC Medical Commission Publication, Sports Nutrition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Ronald J. Maughan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیومکانیک دوچرخه سواری
Biomechanics of Cycling
نام کتاب:

دانلود کتاب بیومکانیک دوچرخه سواری

Biomechanics of Cycling
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Rodrigo R Bini and Felipe P. Carpes
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سوخت و ساز بدن و ورزش
Body Metabolism and Exercise
نام کتاب:

دانلود کتاب سوخت و ساز بدن و ورزش

Body Metabolism and Exercise
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Mieczyslaw Pokorski
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  کاردیولوژی ورزش ها: از تشخیص تا مدیریت بالینی
Sports Cardiology: From Diagnosis to Clinical Management
نام کتاب:

دانلود کتاب کاردیولوژی ورزش ها: از تشخیص تا مدیریت بالینی

Sports Cardiology: From Diagnosis to Clinical Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Massimo Fioranelli and Gaetano Frajese
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فتق ورزشی: تشخیص و درمان
Sports Hernia and Athletic Pubalgia: Diagnosis and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب فتق ورزشی: تشخیص و درمان

Sports Hernia and Athletic Pubalgia: Diagnosis and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: David Diduch and L. Michael Brunt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های اصلی در جراحی ارتوپدی: پزشکی ورزشی
Master Techniques in Orthopaedic Surgery: Sports Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های اصلی در جراحی ارتوپدی: پزشکی ورزشی

Master Techniques in Orthopaedic Surgery: Sports Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Freddie H. Fu
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 36.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر