موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب توموگرافی تابش پوزیترون (PET) بالینی و PET / CT: اصول و کاربردها
Clinical PET and PET/CT: Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب توموگرافی تابش پوزیترون (PET) بالینی و PET / CT: اصول و کاربردها

Clinical PET and PET/CT: Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: E. Edmund Kim , Myung-Chul Lee , Tomio Inoue and Wai-Hoi Wong
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انجام دادن مستقیم: یک راه ساده برای طبابت
Direct Pay: A Simpler Way to Practice Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب انجام دادن مستقیم: یک راه ساده برای طبابت

Direct Pay: A Simpler Way to Practice Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Divya Srinivasan Sridhar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسهال: تشخیص و پیشرفت درمانی
Diarrhea: Diagnostic and Therapeutic Advances
نام کتاب:

دانلود کتاب اسهال: تشخیص و پیشرفت درمانی

Diarrhea: Diagnostic and Therapeutic Advances
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Stefano Guandalini and Haleh Vaziri
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هماتولوژی تشخیصی
Diagnostic Hematology
نام کتاب:

دانلود کتاب هماتولوژی تشخیصی

Diagnostic Hematology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Norman Beck
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیابت و مراقبت از سلامت انسان: یک رویکرد جامع به تشخیص و درمان
Diabetes Mellitus and Human Health Care: A Holistic Approach to Diagnosis and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب دیابت و مراقبت از سلامت انسان: یک رویکرد جامع به تشخیص و درمان

Diabetes Mellitus and Human Health Care: A Holistic Approach to Diagnosis and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Anne George , Robin Augustine and Mathew Sebastian
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیابت در عملکرد بالینی
Diabetes in Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب دیابت در عملکرد بالینی

Diabetes in Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Vivian Fonseca , Merri Pendergrass and Roberta Harrison McDuffie
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری دیابت و کلیه
Diabetes and Kidney Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری دیابت و کلیه

Diabetes and Kidney Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Gunter Wolf
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستگاه ها برای تحرک و دستکاری برای افراد با توانایی های کاهش یافته
Devices for Mobility and Manipulation for People with Reduced Abilities
نام کتاب:

دانلود کتاب دستگاه ها برای تحرک و دستکاری برای افراد با توانایی های کاهش یافته

Devices for Mobility and Manipulation for People with Reduced Abilities
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Teodiano Freire Bastos-Filho , Dinesh Kumar and Sridhar Poosapadi Arjunan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستگاه درمان در نارسایی قلبی
Device Therapy in Heart Failure
نام کتاب:

دانلود کتاب دستگاه درمان در نارسایی قلبی

Device Therapy in Heart Failure
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: William H. Maisel
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درماتوپاتولوژی: طبقه بندی ضایعات پوستی
Dermatopathology: Classification of Cutaneous Lesions
نام کتاب:

دانلود کتاب درماتوپاتولوژی: طبقه بندی ضایعات پوستی

Dermatopathology: Classification of Cutaneous Lesions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Eduardo Zappi and Eduardo A. Zappi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 37.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبادی اولیه درماتوپاتولوژی بیماری های التهابی
Dermatopathology Primer of Inflammatory Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب مبادی اولیه درماتوپاتولوژی بیماری های التهابی

Dermatopathology Primer of Inflammatory Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Steven R. Feldman , Omar P. Sangueza , Rita Pichardo-Geisinger and Megan Kinney
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 248 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصطلاحات پوست
Dermatology Terminology
نام کتاب:

دانلود کتاب اصطلاحات پوست

Dermatology Terminology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Herbert B. Allen
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های فتوتراپی و تشخیصی پوست
Dermatological Phototherapy and Photodiagnostic Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های فتوتراپی و تشخیصی پوست

Dermatological Phototherapy and Photodiagnostic Methods
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Jean Krutmann , Herbert Hönigsmann and Craig A. Elmets
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زنان و زایمان
DC Dutta's Textbook of Gynecology: Including Contacepto
نام کتاب:

دانلود کتاب زنان و زایمان

DC Dutta's Textbook of Gynecology: Including Contacepto
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: D. C. Dutta and Hiralal Konar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 56.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی دست
Hand Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی دست

Hand Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: David Warwick , Roderick Dunn , Erman Melikyan and Jane Vadher
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 16.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیولوژی اشعه تصویربرداری پزشکی
Radiation Biology of Medical Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب بیولوژی اشعه تصویربرداری پزشکی

Radiation Biology of Medical Imaging
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Charles A. Kelsey , Philip H. Heintz , Gregory D. Chambers and Daniel J. Sandoval
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی داده محور برای دیابت: تشخیص و درمان
Data-driven Modeling for Diabetes: Diagnosis and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی داده محور برای دیابت: تشخیص و درمان

Data-driven Modeling for Diabetes: Diagnosis and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Vasilis Marmarelis and Georgios Mitsis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب داده کاوی در پزشکی بالینی
Data Mining in Clinical Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب داده کاوی در پزشکی بالینی

Data Mining in Clinical Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Carlos Fernández Llatas and Juan Miguel García-Gómez
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیتوپاتولوژی بیماری های عفونی
Cytopathology of Infectious Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب سیتوپاتولوژی بیماری های عفونی

Cytopathology of Infectious Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Liron Pantanowitz , Pam Michelow and Walid E. Khalbuss
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عوارض ریوی HIV
Pulmonary Complications of HIV
نام کتاب:

دانلود کتاب عوارض ریوی HIV

Pulmonary Complications of HIV
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Charles Feldman , Eva Polverino and Julio A. Ramirez
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر