موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ناباروری با علت ناشناخته: پاتوفیزیولوژی، ارزیابی و درمان
Unexplained Infertility: Pathophysiology, Evaluation and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب ناباروری با علت ناشناخته: پاتوفیزیولوژی، ارزیابی و درمان

Unexplained Infertility: Pathophysiology, Evaluation and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Glenn L. Schattman , Sandro Esteves and Ashok Agarwal
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطان مغز و اعصاب کودکان
Pediatric Neuro-oncology
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان مغز و اعصاب کودکان

Pediatric Neuro-oncology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Katrin Scheinemann and Eric Bouffet
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنتی اکسیدان ها و بیماری قلبی عروقی
Antioxidants and Cardiovascular Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب آنتی اکسیدان ها و بیماری قلبی عروقی

Antioxidants and Cardiovascular Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Martial G. Bourassa and Jean-Claude Tardif
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 30.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسپوندیلولیستزیس: تشخیص، مدیریت غیر جراحی و تکنیک جراحی
Spondylolisthesis: Diagnosis, Non-Surgical Management, and Surgical Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب اسپوندیلولیستزیس: تشخیص، مدیریت غیر جراحی و تکنیک جراحی

Spondylolisthesis: Diagnosis, Non-Surgical Management, and Surgical Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Adam L Wollowick and Vishal Sarwahi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 36.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی بالینی و فیزیولوژی سیستم بینایی
Clinical Anatomy and Physiology of the Visual System
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی بالینی و فیزیولوژی سیستم بینایی

Clinical Anatomy and Physiology of the Visual System
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Lee Ann Remington
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 21.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطان پستان: یک رویکرد چند رشته جهت تشخیص و مدیریت
Breast Cancer: A Multidisciplinary Approach to Diagnosis and Managmenet
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان پستان: یک رویکرد چند رشته جهت تشخیص و مدیریت

Breast Cancer: A Multidisciplinary Approach to Diagnosis and Managmenet
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Alphonse G. Taghian, Barbara L. Smith , John K. Erban and Charles R. Thomas
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطان پستان
Breast Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان پستان

Breast Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Kelly K. Hunt , Geoffrey L. Robb , Eric A. Strom , Naoto T. Ueno and J. Mendelsohn
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های بیولوژی عروق
Handbook of Vascular Biology Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های بیولوژی عروق

Handbook of Vascular Biology Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Mark Slevin and Garry McDowell
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 19.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی
Srb's Surgical Operations
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی

Srb's Surgical Operations
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Sriram Bhart
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 126.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ضایعات غضروف مچ پا
Cartilage Lesions of the Ankle
نام کتاب:

دانلود کتاب ضایعات غضروف مچ پا

Cartilage Lesions of the Ankle
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Gian Luigi Canata and C. Niek van Dijk
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی پلاستیک ترمیمی زخم فشار
Reconstructive Plastic Surgery of Pressure Ulcers
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی پلاستیک ترمیمی زخم فشار

Reconstructive Plastic Surgery of Pressure Ulcers
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Salah Rubayi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 23.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سم بوتولینوم در اورولوژی
Botulinum Toxin in Urology
نام کتاب:

دانلود کتاب سم بوتولینوم در اورولوژی

Botulinum Toxin in Urology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Michael B. Chancellor and Christopher P. Smith
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری پیرونی: راهنمای جامع
Peyronie's Disease: A Comprehensive Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری پیرونی: راهنمای جامع

Peyronie's Disease: A Comprehensive Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Giorgio Cavallini and Gianni Paulis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروکاردیوگرام زنان: ویژگی های دپلاریزاسیون ویژه، تفاوت های جنسیتی، و خطر حوادث قلبی جانبی
The Female Electrocardiogram: Special Repolarization Features, Gender Differences, and the Risk of Adverse Cardiac Events
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروکاردیوگرام زنان: ویژگی های دپلاریزاسیون ویژه، تفاوت های جنسیتی، و خطر حوادث قلبی جانبی

The Female Electrocardiogram: Special Repolarization Features, Gender Differences, and the Risk of Adverse Cardiac Events
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Pentti M. Rautaharju
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استخوان و سرطان
Bone and Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب استخوان و سرطان

Bone and Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Felix Bronner and Mary C. Farach-Carson
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی بالینی و نمونه سئوال لیپنکات
Lippincott Q&A Medicine: Review for Clinical Rotations and Exams
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی بالینی و نمونه سئوال لیپنکات

Lippincott Q&A Medicine: Review for Clinical Rotations and Exams
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Mark D. Duncan , Lance W. Chapman , Minesh P. Shah , Veeral S. Sheth , Stanley Zaslau and Robert Casanova
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 26 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری ارتوپدی
Orthopedic Imaging: A Practical Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری ارتوپدی

Orthopedic Imaging: A Practical Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Adam Greenspan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 70.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر بیوپسی از پروستات
Biopsy Interpretation of the Prostate
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر بیوپسی از پروستات

Biopsy Interpretation of the Prostate
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Jonathan I. Epstein and George J. Netto
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 25.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از کبد
Biopsy Interpretation of the Liver
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از کبد

Biopsy Interpretation of the Liver
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Michael Torbenson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 23.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از ضایعات کودکان
Biopsy Interpretation of Pediatric Lesions
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از ضایعات کودکان

Biopsy Interpretation of Pediatric Lesions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Aliya N. Husain
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر