موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مواد غذایی و سرطان
Nutraceuticals and Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد غذایی و سرطان

Nutraceuticals and Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Fazlul H. Sarkar
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تومورهای سیستم عصبی مرکزی، جلد 3: تومورهای مغزی
Tumors of the Central Nervous system, Volume 3: Brain Tumors
نام کتاب:

دانلود کتاب تومورهای سیستم عصبی مرکزی، جلد 3: تومورهای مغزی

Tumors of the Central Nervous system, Volume 3: Brain Tumors
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: M.A. Hayat
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تومورهای سیستم عصبی مرکزی، جلد 2: گلیوم: گلیوبلاستوما
Tumors of the Central Nervous System, Volume 2: Gliomas: Glioblastoma
نام کتاب:

دانلود کتاب تومورهای سیستم عصبی مرکزی، جلد 2: گلیوم: گلیوبلاستوما

Tumors of the Central Nervous System, Volume 2: Gliomas: Glioblastoma
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: M.A. Hayat
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تومورهای سیستم عصبی مرکزی، جلد 1: گلیوم: گلیوبلاستوما
Tumors of the Central Nervous System, Volume 1: Gliomas: Glioblastoma
نام کتاب:

دانلود کتاب تومورهای سیستم عصبی مرکزی، جلد 1: گلیوم: گلیوبلاستوما

Tumors of the Central Nervous System, Volume 1: Gliomas: Glioblastoma
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: M. A. Hayat
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخچه پرونده و تفسیر داده ها در عمل های پزشکی
Case History and Data Interpretation in Medical Practice: Case Histories, Data Interpretation, Pedigree, Spirometry
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخچه پرونده و تفسیر داده ها در عمل های پزشکی

Case History and Data Interpretation in Medical Practice: Case Histories, Data Interpretation, Pedigree, Spirometry
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Abdullah ABM
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 12.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زنان و زایمان
Textbook of Gynecology: Including Contacepton
نام کتاب:

دانلود کتاب زنان و زایمان

Textbook of Gynecology: Including Contacepton
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: D. C. Dutta and Hiralal Konar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 56.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آکنه
Acne
نام کتاب:

دانلود کتاب آکنه

Acne
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Neena Khanna and Raj Kubba
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های گوش و حلق و بینی
Diseases of Ear, Nose and Throat
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های گوش و حلق و بینی

Diseases of Ear, Nose and Throat
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوش٬ حلق و بینی
نویسنده: Mohan
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 38.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی مغز و اعصاب انسان
Textbook of Human Neuroanatomy: Fundamental and Clinical
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی مغز و اعصاب انسان

Textbook of Human Neuroanatomy: Fundamental and Clinical
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Pritha S. Bhuiyan , Lakshmi Rajgopal and K. Shyamkishore
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 57.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتوپدی نوزادان
Neonatal Orthopaedics
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتوپدی نوزادان

Neonatal Orthopaedics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: N. De Mazumder and A. K. Das
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی گلوکوم یا آب سیاه
Adult Glaucoma Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی گلوکوم یا آب سیاه

Adult Glaucoma Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Maria, M.D. da Luz Freitas , Matthias C. Grieshaber , Joao Eurico, M.D. Lisboa and Queiroz, M.D. Marinho
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات هماتولوژی
Essentials of Haematology
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات هماتولوژی

Essentials of Haematology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Shirish M and Kawthalkar
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 29.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص و درمان چشم
Ophthalmic Diagnosis and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص و درمان چشم

Ophthalmic Diagnosis and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Myron and Yanoff
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای هماتولوژی کودکان
Practical Pediatric Hematology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای هماتولوژی کودکان

Practical Pediatric Hematology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Anupam Sachdeva
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیولوژی
Physicon the Reliable Icon in Physiology: Preparatory Manual for Undergraduates
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیولوژی

Physicon the Reliable Icon in Physiology: Preparatory Manual for Undergraduates
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: K. S. Sanoop , G. S. Mridul , P. S. Nishanth and P. K. Swanalatha
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 26.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیستروسکوپی
Textbook of Hysteroscopy
نام کتاب:

دانلود کتاب هیستروسکوپی

Textbook of Hysteroscopy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Nandita Palshetkar , Rishma Dhillon Pai and Hrishikesh D. Pai
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تصویربرداری عصبی برای چشم پزشک
Handbook of Neuroimaging for the Ophthalmologist
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تصویربرداری عصبی برای چشم پزشک

Handbook of Neuroimaging for the Ophthalmologist
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: M. Tariq, M.D. Bhatti , Ilona and M.D. Schmalfuss
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 37.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی و معاینه بالینی در ارتوپدی
Clinical Assessment and Examination in Orthopedics
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی و معاینه بالینی در ارتوپدی

Clinical Assessment and Examination in Orthopedics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: C. Rex , S. Rajasekaran and Charles S. B. Galasko
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های ارتوپدی اورژانس
Emergency Room Orthopaedic Procedures: An Illustrative Guide for the House Officer
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های ارتوپدی اورژانس

Emergency Room Orthopaedic Procedures: An Illustrative Guide for the House Officer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Kenneth A., M.D. Egol , Eric J., M.D. Strauss , Joseph D and M.D. Zuckerman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 36.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس هماتولوژی
Atlas of Hematology
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس هماتولوژی

Atlas of Hematology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Saxena. Renu , H. P. Pati and M. Mahapatra
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر