موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست
Radiobiology for the Radiologist
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست

Radiobiology for the Radiologist
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Eric J. Halland Amato J. Giaccia
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های اصلی در جراحی: جراحی کبد و پانکراس
Master Techniques in Surgery: Hepatobiliary and Pancreatic Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های اصلی در جراحی: جراحی کبد و پانکراس

Master Techniques in Surgery: Hepatobiliary and Pancreatic Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Keith Lillemoe and William Jarnagin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 118 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کودکان و مراقبت های بهداشتی: مسائل اخلاقی و اجتماعی
Children and Health Care: Moral and Social Issues
نام کتاب:

دانلود کتاب کودکان و مراقبت های بهداشتی: مسائل اخلاقی و اجتماعی

Children and Health Care: Moral and Social Issues
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: L.M. Kopelman and J.C. Moskop
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فتق ورزشی: تشخیص و درمان
Sports Hernia and Athletic Pubalgia: Diagnosis and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب فتق ورزشی: تشخیص و درمان

Sports Hernia and Athletic Pubalgia: Diagnosis and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: David Diduch and L. Michael Brunt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل ارگانیسم اختلالات طیف اوتیسم
Organism Models of Autism Spectrum Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل ارگانیسم اختلالات طیف اوتیسم

Organism Models of Autism Spectrum Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Pierre L. Roubertoux
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترومای سر
Handbook of Head Trauma: Acute Care to Recovery
نام کتاب:

دانلود کتاب ترومای سر

Handbook of Head Trauma: Acute Care to Recovery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Charles J. Long and Leslie K. Ross
سال انتشار: 1993
حجم فایل: 53.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیسم انقباض عضلانی
Mechanism of Muscular Contraction
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیسم انقباض عضلانی

Mechanism of Muscular Contraction
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Jack A. Rall
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپیژنتیک سرطان: ارزیابی ریسک، تشخیص، درمان و پیش آگهی
Cancer Epigenetics: Risk Assessment, Diagnosis, Treatment, and Prognosis
نام کتاب:

دانلود کتاب اپیژنتیک سرطان: ارزیابی ریسک، تشخیص، درمان و پیش آگهی

Cancer Epigenetics: Risk Assessment, Diagnosis, Treatment, and Prognosis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Mukesh Verma
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت تومور های نورو اندوکرین پانکراسی
Management of Pancreatic Neuroendocrine Tumors
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت تومور های نورو اندوکرین پانکراسی

Management of Pancreatic Neuroendocrine Tumors
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Joseph R. Pisegna
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروگلیا در سلامت و بیماری
Microglia in Health and Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروگلیا در سلامت و بیماری

Microglia in Health and Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Marie-Ève Tremblay and Amanda Sierra
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تکنیک های مدرن ارزیابی امواج
Modern Electroencephalographic Assessment Techniques: Theory and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های مدرن ارزیابی امواج

Modern Electroencephalographic Assessment Techniques: Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Vangelis Sakkalis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درسنامه جراحی چاقی ASMBS: جلد 1: جراحی چاقی
The ASMBS Textbook of Bariatric Surgery: Volume 1: Bariatric Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب درسنامه جراحی چاقی ASMBS: جلد 1: جراحی چاقی

The ASMBS Textbook of Bariatric Surgery: Volume 1: Bariatric Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Ninh T. Nguyen , Robin P. Blackstone , John M. Morton , Jaime Ponce and Raul Rosenthal
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گلیکوبیولوژی سیستم عصبی
Glycobiology of the Nervous System
نام کتاب:

دانلود کتاب گلیکوبیولوژی سیستم عصبی

Glycobiology of the Nervous System
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Robert Yu and Cara-Lynne Schengrund
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هماتوپویتیک (خونسازی) پروتکل سلول های بنیادی
Hematopoietic Stem Cell Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب هماتوپویتیک (خونسازی) پروتکل سلول های بنیادی

Hematopoietic Stem Cell Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Kevin D. Bunting and Cheng-Kui Qu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اثر آموزش قوانین و مقررات: راهنمای پزشکان
Affect Regulation Training: A Practitioners' Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب اثر آموزش قوانین و مقررات: راهنمای پزشکان

Affect Regulation Training: A Practitioners' Manual
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Matthias Berking and Brian Whitley
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری کلستاز کبد
Cholestatic Liver Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری کلستاز کبد

Cholestatic Liver Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Elizabeth J. Carey and Keith D. Lindor
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پتانسیل آسیب شناسی یاخته گلیال (نوروگلیا)
Pathological Potential of Neuroglia: Possible New Targets for Medical Intervention
نام کتاب:

دانلود کتاب پتانسیل آسیب شناسی یاخته گلیال (نوروگلیا)

Pathological Potential of Neuroglia: Possible New Targets for Medical Intervention
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Vladimir Parpura and Alexei Verkhratsky
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی: راهنمای مقدماتی
Surgery: An Introductory Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی: راهنمای مقدماتی

Surgery: An Introductory Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Umut Sarpel
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقد و بررسی حجامت (فلبوتومی)
Phlebotomy Exam Review
نام کتاب:

دانلود کتاب نقد و بررسی حجامت (فلبوتومی)

Phlebotomy Exam Review
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Ruth E. McCall and Cathee M. Tankersley
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 22.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های اصلی در جراحی ارتوپدی: پزشکی ورزشی
Master Techniques in Orthopaedic Surgery: Sports Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های اصلی در جراحی ارتوپدی: پزشکی ورزشی

Master Techniques in Orthopaedic Surgery: Sports Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Freddie H. Fu
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 36.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر