موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اختلالات غیر معمول پارکینسون: جنبه های بالینی و تحقیقاتی
Atypical Parkinsonian Disorders: Clinical and Research Aspects
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات غیر معمول پارکینسون: جنبه های بالینی و تحقیقاتی

Atypical Parkinsonian Disorders: Clinical and Research Aspects
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Irene Litvan
سال انتشار: 2005
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتصاب برنامه ریزی در درمان سرپایی کلینیک ها و امکانات تشخیصی
Appointment Planning in Outpatient Clinics and Diagnostic Facilities
نام کتاب:

دانلود کتاب انتصاب برنامه ریزی در درمان سرپایی کلینیک ها و امکانات تشخیصی

Appointment Planning in Outpatient Clinics and Diagnostic Facilities
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Maartje E. Zonderland
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طب اطفال: روش مراقبت های اولیه
Berkowitz's Pediatrics: A Primary Care Approach, 4th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب طب اطفال: روش مراقبت های اولیه

Berkowitz's Pediatrics: A Primary Care Approach, 4th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Carol D. Berkowitz
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گلو و بینی کودکان
Pediatric Otolaryngology
نام کتاب:

دانلود کتاب گلو و بینی کودکان

Pediatric Otolaryngology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوش٬ حلق و بینی
نویسنده: Scott R Schoem and David H Darrow
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موارد چالش برانگیز در چشم پزشکی اطفال
Challenging Cases in Pediatric Ophthalmology
نام کتاب:

دانلود کتاب موارد چالش برانگیز در چشم پزشکی اطفال

Challenging Cases in Pediatric Ophthalmology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: David B. Granet, Shira L. Robbins and Leslie Julia Baber
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 16.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کد آبی:روش های بالینی و اطلاعات بحرانی
Code Blue: Bedside Procedures and Critical Information
نام کتاب:

دانلود کتاب کد آبی:روش های بالینی و اطلاعات بحرانی

Code Blue: Bedside Procedures and Critical Information
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Rahul Jandial
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عفونت های ویروسی انسان: اپیدمیولوژی و کنترل
Viral Infections of Humans: Epidemiology and Control
نام کتاب:

دانلود کتاب عفونت های ویروسی انسان: اپیدمیولوژی و کنترل

Viral Infections of Humans: Epidemiology and Control
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Richard A. Kaslow , Lawrence R. Stanberry and James W. Le Duc
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 29.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات شانه: آسیب های ورزشی
Disorders of the Shoulder: Sports Injuries
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات شانه: آسیب های ورزشی

Disorders of the Shoulder: Sports Injuries
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Anthony Miniaci
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 328.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سونداژ قلب، آنژیوگرافی، و مداخله
Grossman & Baim's Cardiac Catheterization, Angiography, and Intervention
نام کتاب:

دانلود کتاب سونداژ قلب، آنژیوگرافی، و مداخله

Grossman & Baim's Cardiac Catheterization, Angiography, and Intervention
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Mauro Moscucci
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 89.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب ارتوپلاستی هیپ (تعویض کامل مفصل ران)
Total Hip Arthroplasty: Wear Behaviour of Different Articulations
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتوپلاستی هیپ (تعویض کامل مفصل ران)

Total Hip Arthroplasty: Wear Behaviour of Different Articulations
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Karl Knahr
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت آزمایشگاه پزشکی قانونی
Forensic Laboratory Management: Applying Business Principles
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت آزمایشگاه پزشکی قانونی

Forensic Laboratory Management: Applying Business Principles
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی قانونی و حقوقی
نویسنده: W. Mark Dale and Wendy S. Becker
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نشانگرهای زیستی از آسیب مغزی و اختلالات عصبی
Biomarkers of Brain Injury and Neurological Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب نشانگرهای زیستی از آسیب مغزی و اختلالات عصبی

Biomarkers of Brain Injury and Neurological Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Kevin K. W. Wang, Zhiqun Zhang and Firas H. Kobeissy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سقط راجعه: علل، مباحث، و درمان
Recurrent Pregnancy Loss: Causes, Controversies, and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب سقط راجعه: علل، مباحث، و درمان

Recurrent Pregnancy Loss: Causes, Controversies, and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Howard J. A. Carp
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی سرمایشی (سرما جراحی) جلدی
Cutaneous Cryosurgery, Fourth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی سرمایشی (سرما جراحی) جلدی

Cutaneous Cryosurgery, Fourth Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Richard P. Usatine , Daniel L. Stulberg and Graham B. Colver
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری عصبی و ریز مغذی ها: پیشگیری و درمان
Neurodegenerative Disease and Micronutrients: Prevention and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری عصبی و ریز مغذی ها: پیشگیری و درمان

Neurodegenerative Disease and Micronutrients: Prevention and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Kedar N. Prasad
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب IVF در درمانهای پیچیده پزشکی
IVF in the Medically Complicated Patient, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب IVF در درمانهای پیچیده پزشکی

IVF in the Medically Complicated Patient, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Nick Macklon
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملی برای آسیب توانبخشی سر
A Practical Guide to Head Injury Rehabilitation: A Focus on Postacute Residential Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی برای آسیب توانبخشی سر

A Practical Guide to Head Injury Rehabilitation: A Focus on Postacute Residential Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Michael D. Wesolowski and Arnie H. Zencius
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی و جراحی متابولیک
Metabolic Medicine and Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی و جراحی متابولیک

Metabolic Medicine and Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Michael M. Rothkopf , Michael J. Nusbaum and Lisa P. Haverstick
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تکنسین بیهوشی
The Anesthesia Technician and Technologist's Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تکنسین بیهوشی

The Anesthesia Technician and Technologist's Manual
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Glenn Woodworth , Jeffrey R. Kirsch and Shannon Sayers-Rana
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های انسان از حیات وحش
Human Diseases from Wildlife
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های انسان از حیات وحش

Human Diseases from Wildlife
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Michael R. Conover and Rosanna M. Vail
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر