موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب هماتولوژی بالینی
Clinical Hematology: Theory and Procedures
نام کتاب:

دانلود کتاب هماتولوژی بالینی

Clinical Hematology: Theory and Procedures
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Mary Louise Turgeon
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 27.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطان و قلب
Cancer and the Heart
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان و قلب

Cancer and the Heart
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Michael S Ewer and Edward T H Yeh
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 31.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنتیک جنین زایی  و رشد
Craniofacial Embryogenetics & Development
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک جنین زایی و رشد

Craniofacial Embryogenetics & Development
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Geoffrey H. Sperber
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 125.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اعصاب کرانیال: عملکرد و اختلال در عملکرد
Cranial Nerves: Function and Dysfunction
نام کتاب:

دانلود کتاب اعصاب کرانیال: عملکرد و اختلال در عملکرد

Cranial Nerves: Function and Dysfunction
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Linda Wilson-Pauwels, Patricia A. Stewart and Elizabeth J. Akesson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هماتوپاتولوژی نئوپلاستیک: رویکردهای تجربی و بالینی
Neoplastic Hematopathology: Experimental and Clinical Approaches
نام کتاب:

دانلود کتاب هماتوپاتولوژی نئوپلاستیک: رویکردهای تجربی و بالینی

Neoplastic Hematopathology: Experimental and Clinical Approaches
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Dan Jones
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 43.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای پزشک در طب جایگزین
A Doctor's Guide to Alternative Medicine: What Works, What Doesn't, and Why
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پزشک در طب جایگزین

A Doctor's Guide to Alternative Medicine: What Works, What Doesn't, and Why
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: Mel Borins and Bernie Siegel
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی روده بزرگ و رکتوم : جراحی شکم
Colon and Rectal Surgery: Abdominal Operations
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی روده بزرگ و رکتوم : جراحی شکم

Colon and Rectal Surgery: Abdominal Operations
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Steven D. Wexner and James W. Fleshman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 13.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی درمانی و درمانی زیستی سرطان
Cancer Chemotherapy and Biotherapy: Principles and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی درمانی و درمانی زیستی سرطان

Cancer Chemotherapy and Biotherapy: Principles and Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Bruce A. Chabner and Dan L. Longo
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 41.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترفندهای جراحی مغز و اعصاب - ستون فقرات و مغز و اعصاب و محیطی
Neurosurgery Tricks of the Trade - Spine and Peripheral Nerves
نام کتاب:

دانلود کتاب ترفندهای جراحی مغز و اعصاب - ستون فقرات و مغز و اعصاب و محیطی

Neurosurgery Tricks of the Trade - Spine and Peripheral Nerves
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Remi Nader , Scott C Berta , Cristian Gragnaniello, Abdulrahman J Sabbagh and Michael L. Levy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 37 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ملزومات MRI برای متخصص ستون فقرات
MRI Essentials for the Spine Specialist
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات MRI برای متخصص ستون فقرات

MRI Essentials for the Spine Specialist
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: A. Jay Khanna
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 33.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ناهنجاری های شریانی
Seven AVMs: Tenets and Techniques for Resection
نام کتاب:

دانلود کتاب ناهنجاری های شریانی

Seven AVMs: Tenets and Techniques for Resection
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Michael T. Lawton
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 73 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی آنوریسم مغزی: اصول و فنون عمومی
Intracranial Aneurysm Surgery: Basic Principles and Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی آنوریسم مغزی: اصول و فنون عمومی

Intracranial Aneurysm Surgery: Basic Principles and Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Duke Samson, H. Hunt Batjer , Jonathan White , Talmadge Trammell and Christopher S. Eddleman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 23.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس جراحی ستون فقرات
Pocket Atlas of Spine Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس جراحی ستون فقرات

Pocket Atlas of Spine Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Kern Singh and Alexander R. Vaccaro
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 18.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی نورورادیولوژی اندوواسکولار: تئوری و عمل بالینی
Endovascular Surgical Neuroradiology: Theory and Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی نورورادیولوژی اندوواسکولار: تئوری و عمل بالینی

Endovascular Surgical Neuroradiology: Theory and Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Charles J. Prestigiacomo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 53.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هفت بیماری آنوریسم
Seven Aneurysms: Tenets and Techniques for Clipping
نام کتاب:

دانلود کتاب هفت بیماری آنوریسم

Seven Aneurysms: Tenets and Techniques for Clipping
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Michael T. Lawton
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 26.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب MRI برای جراحان ارتوپدی
MRI for Orthopaedic Surgeons
نام کتاب:

دانلود کتاب MRI برای جراحان ارتوپدی

MRI for Orthopaedic Surgeons
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: A. Jay Khanna
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 32.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پاسخگویی بالینی در مراقبت دراز مدت: شش استراتژی برای ساخت فرهنگ تعهد
Clinical Accountability in Long-Term Care: Six Strategies to Build a Culture of Commitment
نام کتاب:

دانلود کتاب پاسخگویی بالینی در مراقبت دراز مدت: شش استراتژی برای ساخت فرهنگ تعهد

Clinical Accountability in Long-Term Care: Six Strategies to Build a Culture of Commitment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: HCPro , Inc. , Eileen L. Dohmann, RN, BSN , MBA and NEA-BC
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی کالبد شکافی دستی بازسازی راه هوایی
Airway Reconstruction Surgical Dissection Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی کالبد شکافی دستی بازسازی راه هوایی

Airway Reconstruction Surgical Dissection Manual
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Evan J. Propst, Yamilet Tirado , Faisal I. Abdulkader, Marvin Estrada , Paolo Campisi and Vito Forte
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطان سر و گردن: درمان، توانبخشی، و نتایج
Head and Neck Cancer: Treatment, Rehabilitation, and Outcomes
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان سر و گردن: درمان، توانبخشی، و نتایج

Head and Neck Cancer: Treatment, Rehabilitation, and Outcomes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Elizabeth C. Ward and Corina J. van As Brooks
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماریهای گوش و گلو و بینی- جراحی سر و گردن: راهنمای مرجع بالینی
Otolaryngology- Head and Neck Surgery: Clinical Reference Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماریهای گوش و گلو و بینی- جراحی سر و گردن: راهنمای مرجع بالینی

Otolaryngology- Head and Neck Surgery: Clinical Reference Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Raza Pasha and Justin S. Golub
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 23 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر