موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اطلس  پاتولوژی بینابینی بیماری های ریوی
Atlas of Interstitial Lung Disease Pathology: Pathology with High Resolution CT Correlations
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس پاتولوژی بینابینی بیماری های ریوی

Atlas of Interstitial Lung Disease Pathology: Pathology with High Resolution CT Correlations
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Andrew Churg
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 114.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پارادوکس و الزامات در بهداشت و درمان: تغییر مسیر اصلاحات برای بهره وری و اثربخشی
Paradox and Imperatives in Health Care: Redirecting Reform for Efficiency and Effectiveness, Revised Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پارادوکس و الزامات در بهداشت و درمان: تغییر مسیر اصلاحات برای بهره وری و اثربخشی

Paradox and Imperatives in Health Care: Redirecting Reform for Efficiency and Effectiveness, Revised Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Jeffrey C. Bauer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  کالبدشناسی اعصاب
Lippincott's Pocket Neuroanatomy
نام کتاب:

دانلود کتاب کالبدشناسی اعصاب

Lippincott's Pocket Neuroanatomy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Douglas J. Gould
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیومارکر های سرطان: تشخیص و پیش آگهی حداقل و زودهنگام غیر تهاجمی
Cancer Biomarkers: Minimal and Noninvasive Early Diagnosis and Prognosis
نام کتاب:

دانلود کتاب بیومارکر های سرطان: تشخیص و پیش آگهی حداقل و زودهنگام غیر تهاجمی

Cancer Biomarkers: Minimal and Noninvasive Early Diagnosis and Prognosis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Debmalya Barh , Angelo Carpi, Mukesh Verma and Mehmet Gunduz
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عفونت های سیستم عصبی مرکزی
Infections of the Central Nervous System
نام کتاب:

دانلود کتاب عفونت های سیستم عصبی مرکزی

Infections of the Central Nervous System
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: W. Michael Scheld , Richard J. Whitley and Christina M. Marra
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 38.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سی تی اسکن قلب: اصول و کاربردها
CT of the Heart: Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب سی تی اسکن قلب: اصول و کاربردها

CT of the Heart: Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: U. Joseph Schoepf
سال انتشار: 2005
حجم فایل: 62 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عمل رایج در پزشکی قانونی
Current Practice in Forensic Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب عمل رایج در پزشکی قانونی

Current Practice in Forensic Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی قانونی و حقوقی
نویسنده: John Gall and Jason Payne-James
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 50.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک از دست دادن باروری: دیدگاه در زندگی، مرگ و باروری
Understanding Reproductive Loss: Perspectives on Life, Death and Fertility
نام کتاب:

دانلود کتاب درک از دست دادن باروری: دیدگاه در زندگی، مرگ و باروری

Understanding Reproductive Loss: Perspectives on Life, Death and Fertility
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Sarah Earle , Carol Komaromy and Linda Layne
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهترین اقدامات مداخله ای قلب و عروق
Current Best Practice in Interventional Cardiology
نام کتاب:

دانلود کتاب بهترین اقدامات مداخله ای قلب و عروق

Current Best Practice in Interventional Cardiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Bernhard Meier
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات جراحی دهان و فک و صورت
Essentials of Oral and Maxillofacial Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات جراحی دهان و فک و صورت

Essentials of Oral and Maxillofacial Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: M. Anthony Pogrel , Karl-Erik Kahnberg and Lars Andersson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 35.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مصرف مواد و افراد سالمند
Substance Use and Older People
نام کتاب:

دانلود کتاب مصرف مواد و افراد سالمند

Substance Use and Older People
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سالمندان و علم پیر شناسی
نویسنده: Ilana Crome , Li-Tzy Wu , Rahul Rao and Peter Crome
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برنامه درمان خانواده
The Family Therapy Treatment Planner, with DSM-5 Updates
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه درمان خانواده

The Family Therapy Treatment Planner, with DSM-5 Updates
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Frank M. Dattilio , Arthur E. Jongsma Jr. and Sean D. Davis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهبود سلامت و بهداشت
To Improve Health and Health Care
نام کتاب:

دانلود کتاب بهبود سلامت و بهداشت

To Improve Health and Health Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Stephen L. Isaacs and David C. Colby
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصطلاحات پزشکی
Medical Terminology For Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب اصطلاحات پزشکی

Medical Terminology For Dummies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Beverley Henderson and Jennifer Lee Dorsey
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در زیست شناسی و درمان مالتیپل میلوما (میلوما چندگانه، تومور بدخیم سلول های مغز استخوان): جلد 2
Advances in Biology and Therapy of Multiple Myeloma: Volume 2: Translational and Clinical Research
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در زیست شناسی و درمان مالتیپل میلوما (میلوما چندگانه، تومور بدخیم سلول های مغز استخوان): جلد 2

Advances in Biology and Therapy of Multiple Myeloma: Volume 2: Translational and Clinical Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Nikhil C. Munshi and Kenneth C. Anderson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پاتولوژی جراحی مولکولی
Molecular Surgical Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب پاتولوژی جراحی مولکولی

Molecular Surgical Pathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Liang Cheng and John N. Eble
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فشار خون و مکانیک شریانی دیوار به بیماریهای قلب و عروق
Blood Pressure and Arterial Wall Mechanics in Cardiovascular Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب فشار خون و مکانیک شریانی دیوار به بیماریهای قلب و عروق

Blood Pressure and Arterial Wall Mechanics in Cardiovascular Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Michel E. Safar, Michael O'Rourke and Edward D. Frohlich
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شروع به خواندن نوار قلب
Starting to Read ECGs
نام کتاب:

دانلود کتاب شروع به خواندن نوار قلب

Starting to Read ECGs
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Alan Davies and Alwyn Scott
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عفونت در بخش مراقبت های ویژه بزرگسالان
Infections in the Adult Intensive Care Unit
نام کتاب:

دانلود کتاب عفونت در بخش مراقبت های ویژه بزرگسالان

Infections in the Adult Intensive Care Unit
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Hilary Humphreys , Bob Winter and Mical Paul
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موارد بالینی در امراض پوستی سالمندان
Clinical Cases in Geriatric Dermatology
نام کتاب:

دانلود کتاب موارد بالینی در امراض پوستی سالمندان

Clinical Cases in Geriatric Dermatology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Robert Norman and Justin Endo
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر