موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مدیریت پزشکی بیماران حامله: راهنمای پزشک
Medical Management of the Pregnant Patient: A Clinician's Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت پزشکی بیماران حامله: راهنمای پزشک

Medical Management of the Pregnant Patient: A Clinician's Handbook
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Karen Rosene-Montella
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرتو درمانی و واکنش تابش در پوست
Radiation Treatment and Radiation Reactions in Dermatology
نام کتاب:

دانلود کتاب پرتو درمانی و واکنش تابش در پوست

Radiation Treatment and Radiation Reactions in Dermatology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Renato G. Panizzon and M. Heinrich Seegenschmiedt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بستر درمان تومور
Locoregional Tumor Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب بستر درمان تومور

Locoregional Tumor Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Eric Van Cutsem , Thomas J Vogl, Franco Orsi and Alberto Sobrero
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب باز کاشت اندام: راهنمای جامع بالینی
Extremity Replantation: A Comprehensive Clinical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب باز کاشت اندام: راهنمای جامع بالینی

Extremity Replantation: A Comprehensive Clinical Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: A Neil Salyapongse, Samuel Poore , Ahmed Afifi and Michael Bentz
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میوم رحمی، میومکتومی و درمان های کم تهاجمی
Uterine Myoma, Myomectomy and Minimally Invasive Treatments
نام کتاب:

دانلود کتاب میوم رحمی، میومکتومی و درمان های کم تهاجمی

Uterine Myoma, Myomectomy and Minimally Invasive Treatments
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Andrea Tinelli and Antonio Malvasi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 20.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرمت و بازسازی مغز
Brain Repair
نام کتاب:

دانلود کتاب مرمت و بازسازی مغز

Brain Repair
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Mathias Bähr and Mathias Bähr
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 18.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب احساسات و بهداشت، 1200-1700 (مطالعات در سنت قرون وسطی و اصلاحات)
Emotions and Health, 1200-1700 (Studies in Medieval and Reformation Traditions)
نام کتاب:

دانلود کتاب احساسات و بهداشت، 1200-1700 (مطالعات در سنت قرون وسطی و اصلاحات)

Emotions and Health, 1200-1700 (Studies in Medieval and Reformation Traditions)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Elena Carrera
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نارسایی قلبی در طب بالینی
Heart Failure in Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب نارسایی قلبی در طب بالینی

Heart Failure in Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Michael Y. Henein
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  داربست های مهندسی بافت: طراحی بیولوژیکی، مواد و ساخت
Scaffolds for Tissue Engineering: Biological Design, Materials, and Fabrication
نام کتاب:

دانلود کتاب داربست های مهندسی بافت: طراحی بیولوژیکی، مواد و ساخت

Scaffolds for Tissue Engineering: Biological Design, Materials, and Fabrication
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Claudio Migliaresi and Antonella Motta
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 35.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای فشار خون بالا
Manual of Hypertension of the European Society of Hypertension
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای فشار خون بالا

Manual of Hypertension of the European Society of Hypertension
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Giuseppe Mancia , Guido Grassi and Josep Redon
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فتودینامیک درمانی: تحقیقات جدید
Photodynamic Therapy: New Research
نام کتاب:

دانلود کتاب فتودینامیک درمانی: تحقیقات جدید

Photodynamic Therapy: New Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: Mohamed Lotfy Taha Elsaie
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول های بنیادی: از تحقیقات پایه تا درمان
Stem Cells: From Basic Research to Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های بنیادی: از تحقیقات پایه تا درمان

Stem Cells: From Basic Research to Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Federico Calegari and Claudia Waskow
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متابولیسم کبد و بیماری کبد چرب
Liver Metabolism and Fatty Liver Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب متابولیسم کبد و بیماری کبد چرب

Liver Metabolism and Fatty Liver Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Oren Tirosh
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان یکپارچه فشار خون بالا
Integrative Treatment of Hypertension: A Clinical and Mechanistic Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان یکپارچه فشار خون بالا

Integrative Treatment of Hypertension: A Clinical and Mechanistic Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Joel A. Blush
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اصول پزشکی قانونی محیطی: راهنمای عملی
Environmental Forensics Fundamentals: A Practical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول پزشکی قانونی محیطی: راهنمای عملی

Environmental Forensics Fundamentals: A Practical Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی قانونی و حقوقی
نویسنده: Ioana Gloria Petrisor
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پذیرش و تعهد درمانی پیشرفته
Advanced Acceptance and Commitment Therapy: The Experienced Practitioner’s Guide to Optimizing Delivery
نام کتاب:

دانلود کتاب پذیرش و تعهد درمانی پیشرفته

Advanced Acceptance and Commitment Therapy: The Experienced Practitioner’s Guide to Optimizing Delivery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Darrah Westrup
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب شناسی بالینی
Single Best Answers and EMQs in Clinical Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب شناسی بالینی

Single Best Answers and EMQs in Clinical Pathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Sukhpreet Dubb , Neeral Patel , Nishma Manek , Dhruv Panchal , Shams Shamoon and Karim Meeran
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری توموسنتز
Tomosynthesis Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری توموسنتز

Tomosynthesis Imaging
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Ingrid Reiser and Stephen Glick
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری آلزایمر: اهداف برای  تشخیص بالینی جدید و استراتژی های درمانی
Alzheimer's Disease: Targets for New Clinical Diagnostic and Therapeutic Strategies
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری آلزایمر: اهداف برای تشخیص بالینی جدید و استراتژی های درمانی

Alzheimer's Disease: Targets for New Clinical Diagnostic and Therapeutic Strategies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Renee D. Wegrzyn and Alan S. Rudolph
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های مداخله ای در اورو-انکولوژی
Interventional Techniques in Uro-oncology
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های مداخله ای در اورو-انکولوژی

Interventional Techniques in Uro-oncology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Manit Arya, Hashim Uddin Ahmed , Peter Scardino and Mark Emberton
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 25.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر