موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب بیومتریال های ارتوپدی در پژوهش و عمل
Orthopaedic Biomaterials in Research and Practice, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بیومتریال های ارتوپدی در پژوهش و عمل

Orthopaedic Biomaterials in Research and Practice, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Kevin L. Ong , Scott Lovald and Jonathan Black
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم اعصاب ضروری
Essential Neuroscience
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم اعصاب ضروری

Essential Neuroscience
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Allan Siegel and Hreday N. Sapru
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 37.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای پزشکان در برنامه درسی مبتنی بر ارزیابی در خواندن
Practitioner's Guide to Curriculum-Based Evaluation in Reading
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پزشکان در برنامه درسی مبتنی بر ارزیابی در خواندن

Practitioner's Guide to Curriculum-Based Evaluation in Reading
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Jason E. Harlacher , Tami L. Sakelaris and Nicole M. Kattelman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مراقبت جامع تراکئوستومی
Comprehensive Tracheostomy Care: The National Tracheostomy Safety Project Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت جامع تراکئوستومی

Comprehensive Tracheostomy Care: The National Tracheostomy Safety Project Manual
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Brendan McGrath
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس طب اورژانس
The Atlas of Emergency Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس طب اورژانس

The Atlas of Emergency Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Kevin Knoop , Lawrence Stack , Alan Storrow and R. Jason Thurman
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 88 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیهوشی برای عمل جراحی ستون فقرات
Anesthesia for Spine Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب بیهوشی برای عمل جراحی ستون فقرات

Anesthesia for Spine Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Ehab Farag
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 28.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجربه گرایی پزشکی و فلسفه طبیعت بشر در قرن 17 و 18
Medical Empiricism and Philosophy of Human Nature in the 17th and 18th Century
نام کتاب:

دانلود کتاب تجربه گرایی پزشکی و فلسفه طبیعت بشر در قرن 17 و 18

Medical Empiricism and Philosophy of Human Nature in the 17th and 18th Century
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Claire Crignon , Carsten Zelle and Nunzio Allocca
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات آناتومی و فیزیولوژی
Essentials of Anatomy and Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات آناتومی و فیزیولوژی

Essentials of Anatomy and Physiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Valerie C. Scanlon and Tina Sanders Medical Illustrator
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 19.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزمونهای آناتومی
FRCR Part 1 Anatomy Mock Examinations
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمونهای آناتومی

FRCR Part 1 Anatomy Mock Examinations
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Aidan Shaw , Benjamin Smith , David C. Howlett
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک عصبی: از تک نورونها به شبکه و شناخت مدل ها
Neuronal Dynamics: From Single Neurons to Networks and Models of Cognition
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک عصبی: از تک نورونها به شبکه و شناخت مدل ها

Neuronal Dynamics: From Single Neurons to Networks and Models of Cognition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Wulfram Gerstner, Werner M. Kistler , Richard Naud and Liam Paninski
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انعطاف پذیری در سیستم های حسی
Plasticity in Sensory Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب انعطاف پذیری در سیستم های حسی

Plasticity in Sensory Systems
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Jennifer K. E. Steeves , Laurence R. Harris
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تستوسترون: عملکرد، کمبود، جایگزینی
Testosterone: Action, Deficiency, Substitution
نام کتاب:

دانلود کتاب تستوسترون: عملکرد، کمبود، جایگزینی

Testosterone: Action, Deficiency, Substitution
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Professor Eberhard Nieschlag , Hermann M. Behre, Susan Nieschlag
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیکها  در جراحی صرع
Techniques in Epilepsy Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیکها در جراحی صرع

Techniques in Epilepsy Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: André Olivier , Warren W. Boling and Taner Tanriverdi
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 25.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی بالینی
Clinical Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی بالینی

Clinical Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: K. V. Krishna Das
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 35.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های مغز، سر و گردن، ستون فقرات: تصویربرداری تشخیصی و تکنیک های مداخله
Diseases of the Brain, Head & Neck, Spine 2012-2015: Diagnostic Imaging and Interventional Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های مغز، سر و گردن، ستون فقرات: تصویربرداری تشخیصی و تکنیک های مداخله

Diseases of the Brain, Head & Neck, Spine 2012-2015: Diagnostic Imaging and Interventional Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Jürg Hodler, Gustav K. von Schulthess, Christoph Zollikofer
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 12.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مراقبتهای ویژه کودکان
Pediatric Critical Care Study Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مراقبتهای ویژه کودکان

Pediatric Critical Care Study Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Steven E. Lucking , Frank A. Maffei , Robert F. Tamburro and Neal J. Thomas
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درد سرطان
Cancer Pain
نام کتاب:

دانلود کتاب درد سرطان

Cancer Pain
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Magdi Hanna and Zbigniew Zylicz
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مصور کنترل عفونت
An Illustrated Guide to Infection Control
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مصور کنترل عفونت

An Illustrated Guide to Infection Control
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Kathleen Motacki , Neeta Bahal O'Mara and Toros Kapoian
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توانبخشی دهلیزی
Vestibular Rehabilitation
نام کتاب:

دانلود کتاب توانبخشی دهلیزی

Vestibular Rehabilitation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Susan J. Herdman and Richard Clendaniel
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش مدرن بانک خون و انتقال
Modern Blood Banking & Transfusion Practices
نام کتاب:

دانلود کتاب روش مدرن بانک خون و انتقال

Modern Blood Banking & Transfusion Practices
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Denise M. Harmening
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 15.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر