موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب حرفه و پزشکی محیط زیست
ABC of Occupational and Environmental Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب حرفه و پزشکی محیط زیست

ABC of Occupational and Environmental Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: David Snashall and Dipti Patel
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیهوشی بالینی
Handbook of Clinical Anaesthesia
نام کتاب:

دانلود کتاب بیهوشی بالینی

Handbook of Clinical Anaesthesia
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Brian Pollard
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اتخاذ یک تصمیم: جراحی
Make A Decision: Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب اتخاذ یک تصمیم: جراحی

Make A Decision: Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Mark Corrigan , Arnold Hill and Paul Redmond
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانشنامه پزشکی ورزشی
The Encyclopaedia of Sports Medicine: An IOC Medical Commission Publication, Genetic and Molecular Aspects of Sports Performance (Volume XVIII)
نام کتاب:

دانلود کتاب دانشنامه پزشکی ورزشی

The Encyclopaedia of Sports Medicine: An IOC Medical Commission Publication, Genetic and Molecular Aspects of Sports Performance (Volume XVIII)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Claude Bouchard and Eric P. Hoffman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتخاب اسپرم غیر تهاجمی برای لقاح آزمایشگاهی
Non-Invasive Sperm Selection for In Vitro Fertilization: Novel Concepts and Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب انتخاب اسپرم غیر تهاجمی برای لقاح آزمایشگاهی

Non-Invasive Sperm Selection for In Vitro Fertilization: Novel Concepts and Methods
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Ashok Agarwal , Edson Borges Jr. and Amanda S. Setti
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسائل اخلاقی در ژنتیک و مشاوره ژنتیک : اصول از طریق سناریوهای مورد حقوقی
Ethical Dilemmas in Genetics and Genetic Counseling: Principles through Case Scenarios
نام کتاب:

دانلود کتاب مسائل اخلاقی در ژنتیک و مشاوره ژنتیک : اصول از طریق سناریوهای مورد حقوقی

Ethical Dilemmas in Genetics and Genetic Counseling: Principles through Case Scenarios
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اخلاق پزشکی
نویسنده: Janice Berliner
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختار تمرین آزمون شفاهی برای FRCA نهایی
Structured Oral Examination Practice for the Final FRCA (Oxford Specialty Training)
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار تمرین آزمون شفاهی برای FRCA نهایی

Structured Oral Examination Practice for the Final FRCA (Oxford Specialty Training)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Rakesh Tandon
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پاتولوژی
BRS Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب پاتولوژی

BRS Pathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Arthur S. Schneider and Philip A. Szanto
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خون و مدیریت طولانی مدت  پیوند استخوان مغز : پیشگیری و عوارض
Blood and Marrow Transplantation Long Term Management: Prevention and Complications
نام کتاب:

دانلود کتاب خون و مدیریت طولانی مدت پیوند استخوان مغز : پیشگیری و عوارض

Blood and Marrow Transplantation Long Term Management: Prevention and Complications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Bipin N. Savani
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موارد بالینی در پزشکی
Cases in Clinical Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب موارد بالینی در پزشکی

Cases in Clinical Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Parveen Kumar and Michael L Clark
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 19.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشارکت برای بهداشت و سازمانهای غیرانتفاعی خدمات بشر
Partnerships for Health and Human Service Nonprofits: From Collaborations to Mergers
نام کتاب:

دانلود کتاب مشارکت برای بهداشت و سازمانهای غیرانتفاعی خدمات بشر

Partnerships for Health and Human Service Nonprofits: From Collaborations to Mergers
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Tine Hansen-Turton, Richard J. Cohen and Nicholas D. Torres MEd
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رادیوگرافی
LANGE Radiography Review Flashcards
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیوگرافی

LANGE Radiography Review Flashcards
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: D.A. Saia
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری شریانی و وریدی
ABC of Arterial and Venous Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری شریانی و وریدی

ABC of Arterial and Venous Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Richard Donnelly and Nick J. M. London
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطان های غیر معمول زنان
Uncommon Gynecologic Cancers
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان های غیر معمول زنان

Uncommon Gynecologic Cancers
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Marcela del Carmen, John O. Schorge and Robert H. Young
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گوارش
Mount Sinai Expert Guides: Gastroenterology
نام کتاب:

دانلود کتاب گوارش

Mount Sinai Expert Guides: Gastroenterology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Bruce E. Sands
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطان و درمان آن
Cancer and its Management
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان و درمان آن

Cancer and its Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Daniel Hochhauser
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب عفونت استخوان و مفصل ها: از میکروب شناسی تا تشخیص و درمان
Bone and Joint Infections: From Microbiology to Diagnostics and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب عفونت استخوان و مفصل ها: از میکروب شناسی تا تشخیص و درمان

Bone and Joint Infections: From Microbiology to Diagnostics and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: W. Zimmerli
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیولوژی اعصاب و نورون عصبی غدد درون ریز
Neurophysiology of Neuroendocrine Neurons
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیولوژی اعصاب و نورون عصبی غدد درون ریز

Neurophysiology of Neuroendocrine Neurons
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: William E. Armstrong and Jeffrey G. Tasker
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مورفولوژی اختلالات خونی
Morphology of Blood Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب مورفولوژی اختلالات خونی

Morphology of Blood Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Giuseppe d'Onofrio, Gina Zini , Barbara J. Bain
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 162.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علایم مربوط به دستگاه ادراری تحتانی مردان و هیپرپلازی خوشخیم پروستات
Male Lower Urinary Tract Symptoms and Benign Prostatic Hyperplasia
نام کتاب:

دانلود کتاب علایم مربوط به دستگاه ادراری تحتانی مردان و هیپرپلازی خوشخیم پروستات

Male Lower Urinary Tract Symptoms and Benign Prostatic Hyperplasia
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Steven A. Kaplan and Kevin T. McVary
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر