موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مورفولوژی اختلالات خونی
Morphology of Blood Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب مورفولوژی اختلالات خونی

Morphology of Blood Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Giuseppe d'Onofrio, Gina Zini , Barbara J. Bain
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 162.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علایم مربوط به دستگاه ادراری تحتانی مردان و هیپرپلازی خوشخیم پروستات
Male Lower Urinary Tract Symptoms and Benign Prostatic Hyperplasia
نام کتاب:

دانلود کتاب علایم مربوط به دستگاه ادراری تحتانی مردان و هیپرپلازی خوشخیم پروستات

Male Lower Urinary Tract Symptoms and Benign Prostatic Hyperplasia
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Steven A. Kaplan and Kevin T. McVary
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پوست مبتنی بر شواهد
Evidence-Based Dermatology
نام کتاب:

دانلود کتاب پوست مبتنی بر شواهد

Evidence-Based Dermatology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Hywel Williams , Michael Bigby , Andrew Herxheimer , Luigi Naldi , Berthold Rzany
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 24.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخچه علم اعصاب شناختی
History of Cognitive Neuroscience
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخچه علم اعصاب شناختی

History of Cognitive Neuroscience
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: M. R. Bennett and P. M. S. Hacker
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سنجش سلول بنیادی عصبی
Neural Stem Cell Assays
نام کتاب:

دانلود کتاب سنجش سلول بنیادی عصبی

Neural Stem Cell Assays
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Mohan Vemuri and N. Kaur
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول پیشگیری و کنترل عفونت: تئوری و عمل
Fundamentals of Infection Prevention and Control: Theory and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول پیشگیری و کنترل عفونت: تئوری و عمل

Fundamentals of Infection Prevention and Control: Theory and Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Debbie Weston
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آکنه: علل و مدیریت عملی
Acne: Causes and Practical Management
نام کتاب:

دانلود کتاب آکنه: علل و مدیریت عملی

Acne: Causes and Practical Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: F. William Danby
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.9 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک در جراحی صرع
Techniques in Epilepsy Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک در جراحی صرع

Techniques in Epilepsy Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: André Olivier
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 25.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهداشت ضروری: تئوری و عمل
Essential Public Health: Theory and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب بهداشت ضروری: تئوری و عمل

Essential Public Health: Theory and Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Stephen Gillam , Jan Yates and Padmanabhan Badrinath
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معادلات ضروری برای بیهوشی: مفاهیم بالینی کلیدی برای FRCA و EDA
Essential Equations for Anaesthesia: Key Clinical Concepts for the FRCA and EDA
نام کتاب:

دانلود کتاب معادلات ضروری برای بیهوشی: مفاهیم بالینی کلیدی برای FRCA و EDA

Essential Equations for Anaesthesia: Key Clinical Concepts for the FRCA and EDA
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Edward T. Gilbert-Kawai and Marc D. Wittenberg
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فارماکولوژی برای بیهوشی و مراقبت های ویژه
Pharmacology for Anaesthesia and Intensive Care
نام کتاب:

دانلود کتاب فارماکولوژی برای بیهوشی و مراقبت های ویژه

Pharmacology for Anaesthesia and Intensive Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: T. E. Peck and S. A. Hill
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتکل پرستاری سالمندان
Evidence-Based Geriatric Nursing Protocols for Best Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتکل پرستاری سالمندان

Evidence-Based Geriatric Nursing Protocols for Best Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سالمندان و علم پیر شناسی
نویسنده: Marie Boltz , Elizabeth Capezuti and Terry T. Fulmer
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اندام فانتوم: قطع عضو، تجسم، و فناوری پروتز
Phantom Limb: Amputation, Embodiment, and Prosthetic Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب اندام فانتوم: قطع عضو، تجسم، و فناوری پروتز

Phantom Limb: Amputation, Embodiment, and Prosthetic Technology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Cassandra S. Crawford
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطان پستان
Breast Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان پستان

Breast Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Michael J. Michell
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کولیت: رویکرد عملی به تفسیر بیوپسی روده بزرگ
Colitis: A Practical Approach to Colon Biopsy Interpretation
نام کتاب:

دانلود کتاب کولیت: رویکرد عملی به تفسیر بیوپسی روده بزرگ

Colitis: A Practical Approach to Colon Biopsy Interpretation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Karel Geboes , Sonia Nemolato , Maria Leo , Gavino Faa
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطان پستان و محیط: رویکرد دوره زندگی
Breast Cancer and the Environment: A Life Course Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان پستان و محیط: رویکرد دوره زندگی

Breast Cancer and the Environment: A Life Course Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Research Methodology, and Future Directions Committee on Breast Cancer and the Environment
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شناخت علوم اعصاب
The Cognitive Neurosciences
نام کتاب:

دانلود کتاب شناخت علوم اعصاب

The Cognitive Neurosciences
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Michael S. Gazzaniga and George R. Mangun
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 29.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان مغز و اعصاب
Handbook of Neurological Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان مغز و اعصاب

Handbook of Neurological Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Carlo Colosimo, Antonio Gil-Nagel , Nils Erik Gilhus , Alan Rapoport, Olajide Williams
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرتو درمانی: پرتو فیزیک، درمان و انکولوژی
Walter and Miller's Textbook of Radiotherapy: Radiation Physics, Therapy and Oncology
نام کتاب:

دانلود کتاب پرتو درمانی: پرتو فیزیک، درمان و انکولوژی

Walter and Miller's Textbook of Radiotherapy: Radiation Physics, Therapy and Oncology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Paul Symonds, Charles Deehan, Catherine Meredith MPH BA DCRT TQFE CertCT and John A Mills
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 28.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رنگ پوست: راهنمای عملی تشخیص پوستی و درمان
Skin of Color: A Practical Guide to Dermatologic Diagnosis and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب رنگ پوست: راهنمای عملی تشخیص پوستی و درمان

Skin of Color: A Practical Guide to Dermatologic Diagnosis and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Andrew Alexis, Victoria H. Barbosa
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر