موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب راهنمای پزشکی قانونی دندان
Manual of Forensic Odontology-Fifth-Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پزشکی قانونی دندان

Manual of Forensic Odontology-Fifth-Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی قانونی و حقوقی
نویسنده: David R. Senn and Richard A. Weems
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی برنامه های آموزشی برای افراد مسن
Designing Training and Instructional Programs for Older Adults
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی برنامه های آموزشی برای افراد مسن

Designing Training and Instructional Programs for Older Adults
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سالمندان و علم پیر شناسی
نویسنده: Sara J. Czaja and Joseph Sharit
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتشار توموگرافی نوری: اصول و کاربردها
Diffuse Optical Tomography: Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب انتشار توموگرافی نوری: اصول و کاربردها

Diffuse Optical Tomography: Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Huabei Jiang
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 14.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  روش ها در استنتاج اتصال مغز از طریق تجزیه و تحلیل چند متغیره سری های زمان
Methods in Brain Connectivity Inference through Multivariate Time Series Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب روش ها در استنتاج اتصال مغز از طریق تجزیه و تحلیل چند متغیره سری های زمان

Methods in Brain Connectivity Inference through Multivariate Time Series Analysis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Koichi Sameshima and Luiz Antonio Baccala
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.7 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خطای پزشکی و آسیب: درک، پیشگیری، و کنترل
Medical Error and Harm: Understanding, Prevention, and Control
نام کتاب:

دانلود کتاب خطای پزشکی و آسیب: درک، پیشگیری، و کنترل

Medical Error and Harm: Understanding, Prevention, and Control
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Milos Jenicek
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عوامل انسانی و ارگونومی در بهداشت و ایمنی بیمار
Handbook of Human Factors and Ergonomics in Health Care and Patient Safety, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب عوامل انسانی و ارگونومی در بهداشت و ایمنی بیمار

Handbook of Human Factors and Ergonomics in Health Care and Patient Safety, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Pascale Carayon
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 26.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توانبخشی در مولتیپل اسکلروزیس (MS)
Multiple Sclerosis Rehabilitation: From Impairment to Participation
نام کتاب:

دانلود کتاب توانبخشی در مولتیپل اسکلروزیس (MS)

Multiple Sclerosis Rehabilitation: From Impairment to Participation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Marcia Finlayson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حملات صرعی و EEG: اندازه گیری، مدل، تشخیص و پیش بینی
Epileptic Seizures and the EEG: Measurement, Models, Detection and Prediction
نام کتاب:

دانلود کتاب حملات صرعی و EEG: اندازه گیری، مدل، تشخیص و پیش بینی

Epileptic Seizures and the EEG: Measurement, Models, Detection and Prediction
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Andrea Varsavsky, Iven Mareels and Mark Cook
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 15.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول  اولتراسوند عروقی و داخل عروقی
Principles Of Vascular & Intravascular Ultrasound
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول اولتراسوند عروقی و داخل عروقی

Principles Of Vascular & Intravascular Ultrasound
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Stuart J. Hutchison and Katherine C. Holmes
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 65.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان صرع
Handbook of Epilepsy Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان صرع

Handbook of Epilepsy Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Simon D. Shorvon
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سندرم متابولیک و بیماری قلبی عروقی
Metabolic Syndrome and Cardiovascular Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب سندرم متابولیک و بیماری قلبی عروقی

Metabolic Syndrome and Cardiovascular Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: T. Barry Levine and Arlene Bradley Levine
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری پارکینسون
Parkinson's Disease: Non-Motor and Non-Dopaminergic Features
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری پارکینسون

Parkinson's Disease: Non-Motor and Non-Dopaminergic Features
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: C. Warren Olanow, Fabrizio Stocchi and Anthony Lang
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 15.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروفیزیولوژی بالینی: راهنما برای متخصصان اعصاب
Clinical Electrophysiology: A Handbook for Neurologists
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروفیزیولوژی بالینی: راهنما برای متخصصان اعصاب

Clinical Electrophysiology: A Handbook for Neurologists
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Peter W. Kaplan and Thien Nguyen
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی طرح توسعه بهداشت و درمان
Developing a Healthcare Research Proposal: An Interactive Student Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی طرح توسعه بهداشت و درمان

Developing a Healthcare Research Proposal: An Interactive Student Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Maxine Offredy and Peter Vickers
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پوست: راهنمای عملی
Handbook of Dermatology: A Practical Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب پوست: راهنمای عملی

Handbook of Dermatology: A Practical Manual
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Margaret W. Mann , David R. Berk , Daniel L. Popkin and Susan J. Bayliss
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تومورهای کبدی بدخیم
Malignant Liver Tumors: Current and Emerging Therapies
نام کتاب:

دانلود کتاب تومورهای کبدی بدخیم

Malignant Liver Tumors: Current and Emerging Therapies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Pierre-Alain Clavien, Stefan Breitenstein, Jacques Belghiti, Ravi S. Chari, Josep M. Llovet
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تمرین ضروری مامایی
Essential Midwifery Practice: Intrapartum Care
نام کتاب:

دانلود کتاب تمرین ضروری مامایی

Essential Midwifery Practice: Intrapartum Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Denis Walsh, Soo Downe
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی دهان و فک و صورت
Oral and Maxillofacial Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی دهان و فک و صورت

Oral and Maxillofacial Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Lars Andersson, Karl-Erik Kahnberg , M. Anthony Pogrel
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 107 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مراقبتهای ویژه بالینی
Critical Care Manual of Clinical Procedures and Competencies
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مراقبتهای ویژه بالینی

Critical Care Manual of Clinical Procedures and Competencies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Jane Mallett, John Albarran and Annette Richardson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 19.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیگنال دهی سلولهای سرطانی
Cancer Cell Signalling
نام کتاب:

دانلود کتاب سیگنال دهی سلولهای سرطانی

Cancer Cell Signalling
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Amanda Harvey
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر