موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب پزشکی تطبیقی​​: آناتومی و فیزیولوژی
Comparative Medicine: Anatomy and Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی تطبیقی​​: آناتومی و فیزیولوژی

Comparative Medicine: Anatomy and Physiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Erika Jensen-Jarolim
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس رنگی هماتولوژی
Color Atlas of Hematology: Illustrated Field Guide Based on Proficiency Testing
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس رنگی هماتولوژی

Color Atlas of Hematology: Illustrated Field Guide Based on Proficiency Testing
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Eric F. Glassy
سال انتشار: 1998
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس رنگی پزشکی قانونی و آسیب شناسی
Color Atlas of Forensic Medicine and Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس رنگی پزشکی قانونی و آسیب شناسی

Color Atlas of Forensic Medicine and Pathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی قانونی و حقوقی
نویسنده: Charles Catanese
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 70.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های  وضوح فوق العاده تصویر میکروسکوپ در علوم اعصاب
Super-Resolution Microscopy Techniques in the Neurosciences
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های وضوح فوق العاده تصویر میکروسکوپ در علوم اعصاب

Super-Resolution Microscopy Techniques in the Neurosciences
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Eugenio Fornasiero , Silvio Rizzoli
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلال دوقطبی
Bipolar Disorder: A Guide for Patients and Families
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلال دوقطبی

Bipolar Disorder: A Guide for Patients and Families
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Francis Mark Mondimore
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بستگان زیستی: IVF، سلولهای بنیادی، و آینده خویشاوندی
Biological Relatives: IVF, Stem Cells, and the Future of Kinship
نام کتاب:

دانلود کتاب بستگان زیستی: IVF، سلولهای بنیادی، و آینده خویشاوندی

Biological Relatives: IVF, Stem Cells, and the Future of Kinship
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Sarah B. Franklin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلاکت ها در اختلالات خونی و قلب و عروق: راهنمای بالینی
Platelets in Hematologic and Cardiovascular Disorders: A Clinical Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب پلاکت ها در اختلالات خونی و قلب و عروق: راهنمای بالینی

Platelets in Hematologic and Cardiovascular Disorders: A Clinical Handbook
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Paolo Gresele , Valentin Fuster , Jose A. Lopez , Clive P. Page, Jos Vermylen
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تومور شناسی کودکان: راهنمای جامع
Pediatric Oncology: A Comprehensive Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب تومور شناسی کودکان: راهنمای جامع

Pediatric Oncology: A Comprehensive Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Paul Imbach, Thomas Kühne , Robert J. Arceci
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهارت های بالینی کودکان
Pediatric Clinical Skills
نام کتاب:

دانلود کتاب مهارت های بالینی کودکان

Pediatric Clinical Skills
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Richard B. Goldbloom
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری نوری از دینامیک مغز
Optical Imaging of Neocortical Dynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری نوری از دینامیک مغز

Optical Imaging of Neocortical Dynamics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Bruno Weber , Fritjof Helmchen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آرتروسکوپی عمل هیپ (مفصل ران)
Operative Hip Arthroscopy
نام کتاب:

دانلود کتاب آرتروسکوپی عمل هیپ (مفصل ران)

Operative Hip Arthroscopy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: J.W. Thomas Byrd
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 52.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب MRI بافت با T2s و یا T2  کوتاه
MRI of Tissues with Short T2s or T2*s
نام کتاب:

دانلود کتاب MRI بافت با T2s و یا T2 کوتاه

MRI of Tissues with Short T2s or T2*s
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Graeme M. Bydder , Gary D. Fullerton , Ian R. Young
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تصویربرداری از سر و گردن
Manual of Head and Neck Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تصویربرداری از سر و گردن

Manual of Head and Neck Imaging
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Prashant Raghavan , Sugoto Mukherjee , Mark J. Jameson , Max Wintermark
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 23.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت صدمات اسکلتی عضلانی در بیمار تروما
Management of Musculoskeletal Injuries in the Trauma Patient
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت صدمات اسکلتی عضلانی در بیمار تروما

Management of Musculoskeletal Injuries in the Trauma Patient
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Wade R. Smith , Philip F. Stahel
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر  تست ورزش قلب
Introduction to Cardiopulmonary Exercise Testing
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر تست ورزش قلب

Introduction to Cardiopulmonary Exercise Testing
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Andrew M. Luks , Robb W. Glenny , H. Thomas Robertson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  نورورادیولوژی (رادیولوژی مغز و اعصاب) مداخله ای
Interventional Neuroradiology
نام کتاب:

دانلود کتاب نورورادیولوژی (رادیولوژی مغز و اعصاب) مداخله ای

Interventional Neuroradiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Kieran Murphy , Fergus Robertson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر اورژانسی سی تی اسکن سر
Interpretation of Emergency Head CT: A Practical Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر اورژانسی سی تی اسکن سر

Interpretation of Emergency Head CT: A Practical Handbook
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Erskine J. Holmes , Anna C. Forrest-Hay ,Rakesh R. Misra
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درماتوپاتولوژی التهابی
Inflammatory Dermatopathology: A Pathologist's Survival Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب درماتوپاتولوژی التهابی

Inflammatory Dermatopathology: A Pathologist's Survival Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Steven D. Billings , Jenny Cotton
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 25.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  انفورماتیک بیماری عفونی
Infectious Disease Informatics
نام کتاب:

دانلود کتاب انفورماتیک بیماری عفونی

Infectious Disease Informatics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Vitali Sintchenko
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات حواس پس از راست آسیب مغزی
Attention Disorders After Right Brain Damage: Living in Halved Worlds
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات حواس پس از راست آسیب مغزی

Attention Disorders After Right Brain Damage: Living in Halved Worlds
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Paolo Bartolomeo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر