موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب عملکرد بازسازی مثانه  پس از صدمه به ستون فقرات از طریق روش های عصبی
Functional-Bladder-Reconstruction-Following-Spinal-Cord-Injury-via-Neural-Approaches
نام کتاب:

دانلود کتاب عملکرد بازسازی مثانه پس از صدمه به ستون فقرات از طریق روش های عصبی

Functional-Bladder-Reconstruction-Following-Spinal-Cord-Injury-via-Neural-Approaches
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Chunlin Hou
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حل مشکل ذهن و بدن توسط مدل عصبی هوشیاری CODAM
Solving the Mind-Body Problem by the CODAM Neural Model of Consciousness?
نام کتاب:

دانلود کتاب حل مشکل ذهن و بدن توسط مدل عصبی هوشیاری CODAM

Solving the Mind-Body Problem by the CODAM Neural Model of Consciousness?
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: John G. Taylor
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مخچه و اختلالات مخچه
Handbook of the Cerebellum and Cerebellar Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مخچه و اختلالات مخچه

Handbook of the Cerebellum and Cerebellar Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Mario Manto , Donna Gruol , Jeremy Schmahmann , Noriyuki Koibuchi , Ferdinando Rossi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 44.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات فیزیولوژی پزشکی
Essentials of Medical Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات فیزیولوژی پزشکی

Essentials of Medical Physiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Ph.D. Sembulingam K., Ph.D. Sembulingam Prema
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 27.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیولوژی چند بعدی انسانی
3D Multiscale Physiological Human
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیولوژی چند بعدی انسانی

3D Multiscale Physiological Human
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Nadia Magnenat-Thalmann , Osman Ratib , Hon Fai Choi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب منبع نور متناوب تصویر برداری : تکنیک های عکاسی قانونی
Alternate Light Source Imaging: Forensic Photography Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب منبع نور متناوب تصویر برداری : تکنیک های عکاسی قانونی

Alternate Light Source Imaging: Forensic Photography Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی قانونی و حقوقی
نویسنده: Norman Marin , Jeffrey M. Buszka , Larry S. Miller
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 18.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای بالینی برای ارزیابی ناتوانی ذهنی
Clinical Guide to Mental Disability Evaluations
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای بالینی برای ارزیابی ناتوانی ذهنی

Clinical Guide to Mental Disability Evaluations
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Liza Gold , Donna L. Vanderpool
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت کیفیت در کلینیک های ART : راهنمای عملی
Quality Management in ART Clinics: A Practical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت کیفیت در کلینیک های ART : راهنمای عملی

Quality Management in ART Clinics: A Practical Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Fabiola Bento , Sandro Esteves , Ashok Agarwal
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  الفبای علائم پزشکی غیر قابل توضیح
ABC of Medically Unexplained Symptoms
نام کتاب:

دانلود کتاب الفبای علائم پزشکی غیر قابل توضیح

ABC of Medically Unexplained Symptoms
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Christopher Burton
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ABC گوش و حلق و بینی
ABC of Ear, Nose and Throat
نام کتاب:

دانلود کتاب ABC گوش و حلق و بینی

ABC of Ear, Nose and Throat
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوش٬ حلق و بینی
نویسنده: Harold S. Ludman , Patrick J. Bradley
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ABC پزشکی خواب
ABC of Sleep Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب ABC پزشکی خواب

ABC of Sleep Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Paul Reading
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلوسیتومتری از بدخیمی خونی
Flow Cytometry of Hematological Malignancies
نام کتاب:

دانلود کتاب فلوسیتومتری از بدخیمی خونی

Flow Cytometry of Hematological Malignancies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Claudio Ortolani
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مسائل و تناقضات موجود در بیماری های عفونی
Emerging Issues and Controversies in Infectious Disease (Emerging Infectious Diseases of the 21st Century)
نام کتاب:

دانلود کتاب مسائل و تناقضات موجود در بیماری های عفونی

Emerging Issues and Controversies in Infectious Disease (Emerging Infectious Diseases of the 21st Century)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: I.W. Fong
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب در میان پوست ها: بدن در روانکاوی
Between Skins: The Body in Psychoanalysis
نام کتاب:

دانلود کتاب در میان پوست ها: بدن در روانکاوی

Between Skins: The Body in Psychoanalysis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Nicola Diamond
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متابولیسم چربی و تندرستی
Lipid Metabolism and Health
نام کتاب:

دانلود کتاب متابولیسم چربی و تندرستی

Lipid Metabolism and Health
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Robert J. Moffatt and Bryant Stamford
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اختلالات حرکتی مدل های حیوانی: جلد اول
Animal Models of Movement Disorders: Volume I (Neuromethods)
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات حرکتی مدل های حیوانی: جلد اول

Animal Models of Movement Disorders: Volume I (Neuromethods)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Emma L. Lane, Stephen B. Dunnett
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در نورو شیمی و  نورو فارماکولوژی سندرم تورت
Advances in the Neurochemistry and Neuropharmacology of Tourette Syndrome
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در نورو شیمی و نورو فارماکولوژی سندرم تورت

Advances in the Neurochemistry and Neuropharmacology of Tourette Syndrome
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Davide Martino, Andrea E Cavanna
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول های بنیادی بزرگسالان
Adult Stem Cells: Biology and Methods of Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های بنیادی بزرگسالان

Adult Stem Cells: Biology and Methods of Analysis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Donald G. Phinney
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای ضروری برای خواندن مقالات پزشکی
Essential Guide to Reading Biomedical Papers: Recognising and Interpreting Best Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای ضروری برای خواندن مقالات پزشکی

Essential Guide to Reading Biomedical Papers: Recognising and Interpreting Best Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Philip D. Langton
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفتها در تحقیقات سرطان
Advances in Cancer Research, Volume 118
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفتها در تحقیقات سرطان

Advances in Cancer Research, Volume 118
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Kenneth D Tew and Paul Fisher
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر