موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مفاهیم اصلی در پیوند کلیه
Core Concepts in Renal Transplantation
نام کتاب:

دانلود کتاب مفاهیم اصلی در پیوند کلیه

Core Concepts in Renal Transplantation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Anil Chandraker, Mohamed H. Sayegh, Ajay K. Singh
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی محاسباتی و  آموزش توام : رایانه، رباتیک و تصویربرداری
Computational Surgery and Dual Training: Computing, Robotics and Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی محاسباتی و آموزش توام : رایانه، رباتیک و تصویربرداری

Computational Surgery and Dual Training: Computing, Robotics and Imaging
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Marc Garbey, Barbara Lee Bass, Scott Berceli, Christophe Collet, Pietro Cerveri
سال انتشار: 2013
حجم فایل:
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جامع مرور آزمون دستیاری پزشکی – برای امتحانات CMA، RMA و CMAS
Comprehensive Medical Assisting Exam Review: Preparation for the CMA, RMA and CMAS Exams
نام کتاب:

دانلود کتاب جامع مرور آزمون دستیاری پزشکی – برای امتحانات CMA، RMA و CMAS

Comprehensive Medical Assisting Exam Review: Preparation for the CMA, RMA and CMAS Exams
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی
نویسنده: J. P. Cody
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 22.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس رنگی جراحی تیروئید: باز کردن، آندوسکوپی و روش رباتیک
Color Atlas of Thyroid Surgery: Open, Endoscopic and Robotic Procedures
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس رنگی جراحی تیروئید: باز کردن، آندوسکوپی و روش رباتیک

Color Atlas of Thyroid Surgery: Open, Endoscopic and Robotic Procedures
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Yeo-Kyu Youn, Kyu Eun Lee and June
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی بالینی
Clinical Anatomy: Applied Anatomy for Students and Junior Doctors
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی بالینی

Clinical Anatomy: Applied Anatomy for Students and Junior Doctors
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Harold Ellis , Vishy Mahadevan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 27.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری شریان کاروتید
Carotid Artery Disease From Bench to Bedside and Beyond
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری شریان کاروتید

Carotid Artery Disease From Bench to Bedside and Beyond
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Farhood Saremi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  CT و MR قلب برای بزرگسالان  بیماری قلبی مادرزادی
Cardiac CT and MR for Adult Congenital Heart Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب CT و MR قلب برای بزرگسالان بیماری قلبی مادرزادی

Cardiac CT and MR for Adult Congenital Heart Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Farhood Saremi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 52.2 مگابایت
قیمت: 35000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متاستاز استخوان
Bone Metastases: A translational and Clinical Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب متاستاز استخوان

Bone Metastases: A translational and Clinical Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Vassilios Vassiliou, Edward Chow, Dimitrios Kardamakis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سنجش تراکم استخوان در طب بالینی
Bone Densitometry in Clinical Practice: Application and Interpretation
نام کتاب:

دانلود کتاب سنجش تراکم استخوان در طب بالینی

Bone Densitometry in Clinical Practice: Application and Interpretation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Sydney Lou Bonnick
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص مولکولی برای ملانوم: روش ها و پروتکل ها
Molecular Diagnostics for Melanoma: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص مولکولی برای ملانوم: روش ها و پروتکل ها

Molecular Diagnostics for Melanoma: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Magdalena Thurin, Francesco M. Marincola
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی و آسیب شناسی تخمک: نقش در باروری و پزشکی
Biology and Pathology of the Oocyte: Role in Fertility, Medicine and Nuclear Reprograming
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی و آسیب شناسی تخمک: نقش در باروری و پزشکی

Biology and Pathology of the Oocyte: Role in Fertility, Medicine and Nuclear Reprograming
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Alan Trounson, Roger Gosden, Ursula Eichenlaub-Ritter
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عیب یابی الکترونیک پایه برای تکنسین پزشکی
Basic Electronic Troubleshooting for Biomedical Technicians
نام کتاب:

دانلود کتاب عیب یابی الکترونیک پایه برای تکنسین پزشکی

Basic Electronic Troubleshooting for Biomedical Technicians
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Nicholas Cram , Selby Holder
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس  اولتراسوند سر و گردن
Atlas of Head and Neck Ultrasound
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس اولتراسوند سر و گردن

Atlas of Head and Neck Ultrasound
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Heinrich Iro , Alessandro Bozzato , Johannes Zenk
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 43.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی در یک نگاه
Anatomy at a Glance
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی در یک نگاه

Anatomy at a Glance
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Omar Faiz , Simon Blackburn , David Moffat
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طب اورژانس بزرگسالان
Adult Emergency Medicine: Self-Assessment Color Review
نام کتاب:

دانلود کتاب طب اورژانس بزرگسالان

Adult Emergency Medicine: Self-Assessment Color Review
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: John F. O'Brien
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متاستاز تجربی: مدل سازی و تجزیه و تحلیل
Experimental Metastasis: Modeling and Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب متاستاز تجربی: مدل سازی و تجزیه و تحلیل

Experimental Metastasis: Modeling and Analysis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Anastasia Malek
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکامل تنظیم پاتوفیزیولوژی تومور
Evolution-adjusted Tumor Pathophysiology
نام کتاب:

دانلود کتاب تکامل تنظیم پاتوفیزیولوژی تومور

Evolution-adjusted Tumor Pathophysiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Albrecht Reichle
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماستکتومی ناچیز در جراحی سینه
Nipple Sparing Mastectomy: Minimally Invasive Video-Assisted Technique
نام کتاب:

دانلود کتاب ماستکتومی ناچیز در جراحی سینه

Nipple Sparing Mastectomy: Minimally Invasive Video-Assisted Technique
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Alberta Ferrari , Adele Sgarella , Sandro Zonta
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سندرم فشار به عصب
Nervenkompressionssyndrome (German Edition)
نام کتاب:

دانلود کتاب سندرم فشار به عصب

Nervenkompressionssyndrome (German Edition)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Hans Assmus , Gregor Antoniadis
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.6
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آترواسکلروز: مکانیسم سلولی و مولکولی
Atherosclerosis: Molecular and Cellular Mechanisms
نام کتاب:

دانلود کتاب آترواسکلروز: مکانیسم سلولی و مولکولی

Atherosclerosis: Molecular and Cellular Mechanisms
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Sarah Jane George , Jason Johnson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر