موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اطلس ایلئوسکوپی (بررسی ایلئوم) : مجموعه موارد بالینی
Atlas of Ileoscopy: A Collection of Clinical Cases
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس ایلئوسکوپی (بررسی ایلئوم) : مجموعه موارد بالینی

Atlas of Ileoscopy: A Collection of Clinical Cases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Antonello Trecca
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب راهنمای  کلینیکی  درمان سردرد کلیولند
The Cleveland Clinic Manual of Headache Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای کلینیکی درمان سردرد کلیولند

The Cleveland Clinic Manual of Headache Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Stewart J Tepper , Deborah E. Tepper
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چشم پزشکی
Postgraduate Ophthalmology
نام کتاب:

دانلود کتاب چشم پزشکی

Postgraduate Ophthalmology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Zia Chaudhari, Murugesan, M.D. Vanathi , P. Namperumalsamy
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 99.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غدد درون ریز ویلیامز
Williams Textbook of Endocrinology: Expert Consult-Online and Print, 12e
نام کتاب:

دانلود کتاب غدد درون ریز ویلیامز

Williams Textbook of Endocrinology: Expert Consult-Online and Print, 12e
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Kenneth S. Polonsky, P. Reed Larsen , Henry M. Kronenberg
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 79.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


  دانلود کتاب دیابت نوع 2
Type 2 Diabetes For Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب دیابت نوع 2

Type 2 Diabetes For Dummies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Lesley Campbell and Alan L. Rubin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات در تعویض کامل مفصل هیپ
Essentials in Total Hip Arthroplasty
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات در تعویض کامل مفصل هیپ

Essentials in Total Hip Arthroplasty
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Javad Parvizi and Brian Klatt
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم تنفسی
The Respiratory System (The Human Body: How It Works)
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم تنفسی

The Respiratory System (The Human Body: How It Works)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Whittemore Susan , Denton A
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تکامل استفاده از ریاضیات در تحقیقات سرطان
The Evolution of the Use of Mathematics in Cancer Research
نام کتاب:

دانلود کتاب تکامل استفاده از ریاضیات در تحقیقات سرطان

The Evolution of the Use of Mathematics in Cancer Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Pedro Jose Gutierrez Diez , Irma H. Russo, Jose Russo
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 الکتروکاردیوگرافی در پیش مراقبت اورژانس بیمارستان
The ECG in Prehospital Emergency Care
نام کتاب:

الکتروکاردیوگرافی در پیش مراقبت اورژانس بیمارستان

The ECG in Prehospital Emergency Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: William J. Brady , Korin Hudson, Robin Naples , Amita Sudhir , Steven Mitchell , Robert Reiser , Jeffrey Ferguson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هدف قرار دادن مسیر وی ان تی در سرطان
Targeting the Wnt Pathway in Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب هدف قرار دادن مسیر وی ان تی در سرطان

Targeting the Wnt Pathway in Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Kathleen H. Goss , Michael Kahn
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


  دانلود کتاب جراحی در مدیریت چندگانه سرطان معده
Surgery in the Multimodal Management of Gastric Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی در مدیریت چندگانه سرطان معده

Surgery in the Multimodal Management of Gastric Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Giovanni di Manzoni, Franco Roviello , Walter Siquini
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سکته مغزی: پاتوفیزیولوژی، تشخیص و مدیریت
Stroke: Pathophysiology, Diagnosis, and Management
نام کتاب:

دانلود کتاب سکته مغزی: پاتوفیزیولوژی، تشخیص و مدیریت

Stroke: Pathophysiology, Diagnosis, and Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: J. P. Mohr , James C. Grotta , Philip A. Wolf , Michael A. Moskowitz , Marc R Mayberg , Rudiger Von Kummer
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 117.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحریک و مهار نورون
Stimulation and Inhibition of Neurons
نام کتاب:

دانلود کتاب تحریک و مهار نورون

Stimulation and Inhibition of Neurons
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Paul M. Pilowsky, Melissa M.J. Farnham, Angelina Y. Fong
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مراقبت های تنفسی از نوزادان
Manual of Neonatal Respiratory Care
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مراقبت های تنفسی از نوزادان

Manual of Neonatal Respiratory Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Steven M. Donn , Sunil K. Sinha
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلولهای بنیادی و بیماری های انسان
Stem Cells and Human Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب سلولهای بنیادی و بیماری های انسان

Stem Cells and Human Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Rakesh K. Srivastava , Sharmila Shankar
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای بی حسی موضعی
Handbook of Local Anesthesia, 6e
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای بی حسی موضعی

Handbook of Local Anesthesia, 6e
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Stanley F. Malamed DDS
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 54.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسفینگولیپیدها و بیماری های متابولیک
Sphingolipids and Metabolic Disease (Advances in Experimental Medicine and Biology)
نام کتاب:

دانلود کتاب اسفینگولیپیدها و بیماری های متابولیک

Sphingolipids and Metabolic Disease (Advances in Experimental Medicine and Biology)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: L. Ashley Cowart
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انقباض عضلانی: تشخیص و مدیریت
Spasticity: Diagnosis and Management
نام کتاب:

دانلود کتاب انقباض عضلانی: تشخیص و مدیریت

Spasticity: Diagnosis and Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Allison Brashear MD , Elie Elovic MD
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیومتریال برای عمل جراحی
Biomaterials for Surgical Operation
نام کتاب:

دانلود کتاب بیومتریال برای عمل جراحی

Biomaterials for Surgical Operation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Shuko Suzuki , Yoshito Ikada
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مروری بر چشم پزشکی
Review of Ophthalmology
نام کتاب:

دانلود کتاب مروری بر چشم پزشکی

Review of Ophthalmology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: William B. Trattler , Peter K. Kaiser and Neil J. Friedman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر