موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  سونوگرافی در زنان و مامایی
Donald School Textbook of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
نام کتاب:

دانلود کتاب سونوگرافی در زنان و مامایی

Donald School Textbook of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Asim Kurjak
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 24.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های بدن انسان
Diseases of the Human Body
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های بدن انسان

Diseases of the Human Body
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Carol D. Tamparo and Marcia A. Lewis
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 85.5 مگابایت
قیمت: 15,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های شکم و لگن: تصویر برداری تشخیصی و ​​تکنیک های مداخله
Diseases of the abdomen and Pelvis : Diagnostic Imaging and Interventional Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های شکم و لگن: تصویر برداری تشخیصی و ​​تکنیک های مداخله

Diseases of the abdomen and Pelvis : Diagnostic Imaging and Interventional Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: J. Hodler , G. K. Von Schulthess , Ch L. Zollikofer
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 19.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری رادیولوژی از دستگاه گوارش در نوزادان و کودکان
Radiological Imaging of the Digestive Tract in Infants and Children (Medical Radiology / Diagnostic Imaging)
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری رادیولوژی از دستگاه گوارش در نوزادان و کودکان

Radiological Imaging of the Digestive Tract in Infants and Children (Medical Radiology / Diagnostic Imaging)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Annick S. Devos , Johan G. Blickman , A.L. Baert
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روشهای تشخیصی و درمانی در گوارش
Diagnostic and Therapeutic Procedures in Gastroenterology: An Illustrated Guide (Clinical Gastroenterology)
نام کتاب:

دانلود کتاب روشهای تشخیصی و درمانی در گوارش

Diagnostic and Therapeutic Procedures in Gastroenterology: An Illustrated Guide (Clinical Gastroenterology)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: George Wu , Subbaramiah Sridhar
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 20.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر  پزشکی عروق
Translational Vascular Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر پزشکی عروق

Translational Vascular Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: David Abraham , Clive Handler , Michael Dashwood and Gerry Coghlan
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 15,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب CT از شکم حاد
CT of the Acute Abdomen
نام کتاب:

دانلود کتاب CT از شکم حاد

CT of the Acute Abdomen
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Patrice Taourel
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 28.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی احیا کننده قرنیه
Corneal Regenerative Medicine: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی احیا کننده قرنیه

Corneal Regenerative Medicine: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Bernice Wright and Che J Connon
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشکلات شایع در جراحی مراقبت حاد
Common Problems in Acute Care Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب مشکلات شایع در جراحی مراقبت حاد

Common Problems in Acute Care Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Laura J. Moore , Krista L. Turner , S. Rob Todd
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب MRI بالینی از شکم
Clinical MRI of the Abdomen
نام کتاب:

دانلود کتاب MRI بالینی از شکم

Clinical MRI of the Abdomen
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Nicholas C. Gourtsoyiannis
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 59.4 مگابایت
قیمت: 10,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی سیستم بافت عصبی مرکزی
Central Nervous System Tissue Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی سیستم بافت عصبی مرکزی

Central Nervous System Tissue Engineering
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Ashley E. Wilkinson , Aleesha M. McCormick, Nic D. Leipzig
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 10,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروندهای بیهوشی
Case Files Anesthesiology
نام کتاب:

دانلود کتاب پروندهای بیهوشی

Case Files Anesthesiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Lydia Conlay, Julia Pollock, Mary Ann Vann , Sheela Pai , Eugene Toy
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اورولوژی کمپبل
Campbell-Walsh Urology
نام کتاب:

دانلود کتاب اورولوژی کمپبل

Campbell-Walsh Urology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Alan J. Wein , Louis R. Kavoussi , Andrew C. Novick Alan W. Partin , Craig A. Peters
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 536 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطان پستان، روز بیماری ناهمگن: مراحل بسیار ابتدایی
Breast Cancer, a Heterogeneous Disease Entity: The Very Early Stages
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان پستان، روز بیماری ناهمگن: مراحل بسیار ابتدایی

Breast Cancer, a Heterogeneous Disease Entity: The Very Early Stages
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Zsuzsanna Kahán , Tibor Tot
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 10,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقد و بررسی دوسالانه ناباروری
Biennial Review of Infertility
نام کتاب:

دانلود کتاب نقد و بررسی دوسالانه ناباروری

Biennial Review of Infertility
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Catherine Racowsky , Peter N. Schlegel, Bart C.J.M. Fauser , Lori Barnard
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رادیولوژی پایه
Basic Radiology
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیولوژی پایه

Basic Radiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Michael Chen , Thomas Pope , David Ott
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 22 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس مجازی کولونوسکوپی
Atlas of Virtual Colonoscopy
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس مجازی کولونوسکوپی

Atlas of Virtual Colonoscopy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Abraham Dachman , Andrea Laghi
سال انتشار: 2011
حجم فایل: - مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکرد به طب داخلی: کتاب مرجع برای طب بالینی
Approach to Internal Medicine: A Resource Book for Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد به طب داخلی: کتاب مرجع برای طب بالینی

Approach to Internal Medicine: A Resource Book for Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: David Hui
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 15,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انکیلوزان اسپوندیلیت: در طب بالینی
Ankylosing Spondylitis: In Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب انکیلوزان اسپوندیلیت: در طب بالینی

Ankylosing Spondylitis: In Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Joachim Sieper , Jurgen Braun
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 10,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیهوشی و مراقبت بعد از عمل جراحی آئورت
Anesthesia and Perioperative Care for Aortic Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب بیهوشی و مراقبت بعد از عمل جراحی آئورت

Anesthesia and Perioperative Care for Aortic Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Kathirvel Subramaniam , Kyung W. Park , Balachundhar Subramaniam
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 21.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر