موضوعات کتاب ها

بیومارکرهای فرار: تشخیص غیر تهاجمی در فیزیولوژی و پزشکی
Volatile Biomarkers: Non-Invasive Diagnosis in Physiology and Medicine
نام کتاب:

بیومارکرهای فرار: تشخیص غیر تهاجمی در فیزیولوژی و پزشکی

Volatile Biomarkers: Non-Invasive Diagnosis in Physiology and Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Anton Amann, David Smith
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


هوش برتر  : یادداشت های از مرزهای علوم اعصاب
The Brain Supremacy: Notes from the Frontiers of Neuroscience
نام کتاب:

هوش برتر : یادداشت های از مرزهای علوم اعصاب

The Brain Supremacy: Notes from the Frontiers of Neuroscience
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Kathleen Taylor
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مفصل ران جوانان بالغ در ورزش
The Young Adult Hip in Sport
نام کتاب:

مفصل ران جوانان بالغ در ورزش

The Young Adult Hip in Sport
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Fares S. Haddad
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فرآیند زیستی سلولهای بنیادی:در درمان سلولی , تشخیص و توسعه دارویی
Stem Cell Bioprocessing: For Cellular Therapy, Diagnostics and Drug Development
نام کتاب:

فرآیند زیستی سلولهای بنیادی:در درمان سلولی , تشخیص و توسعه دارویی

Stem Cell Bioprocessing: For Cellular Therapy, Diagnostics and Drug Development
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: T G Fernandes, M M Diogo, J M S Cabral
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


محرومیت از خواب و بیماری: اثرات آن بر بدن، مغز و رفتار
Sleep Deprivation and Disease: Effects on the Body, Brain and Behavior
نام کتاب:

محرومیت از خواب و بیماری: اثرات آن بر بدن، مغز و رفتار

Sleep Deprivation and Disease: Effects on the Body, Brain and Behavior
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Matt T. Bianchi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بیماری های مقاربتی:  واکسن، پیشگیری، و کنترل
Sexually Transmitted Diseases : Vaccines, Prevention, and Control
نام کتاب:

بیماری های مقاربتی: واکسن، پیشگیری، و کنترل

Sexually Transmitted Diseases : Vaccines, Prevention, and Control
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Lawrence R. Stanberry and Susan L Rosenthal
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


منابع منتخب در تروما و ارتوپدی
Selected References in Trauma and Orthopaedics
نام کتاب:

منابع منتخب در تروما و ارتوپدی

Selected References in Trauma and Orthopaedics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Gavin Bowyer , Andrew Cole
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کاربردهای پزشکی احیا کننده در پیوند اعضای بدن
Regenerative Medicine Applications in Organ Transplantation
نام کتاب:

کاربردهای پزشکی احیا کننده در پیوند اعضای بدن

Regenerative Medicine Applications in Organ Transplantation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Giuseppe Orlando
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 69.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اکسیداسیون پروتئین و پیری
Protein Oxidation and Aging
نام کتاب:

اکسیداسیون پروتئین و پیری

Protein Oxidation and Aging
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Tilman Grune , Betul Catalgol , Tobias Jung , Vladimir Uversky
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


محور مهره
The Axis Vertebra
نام کتاب:

محور مهره

The Axis Vertebra
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Demetrios S. Korres
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مفاهیم میان رشته ای در سلامت قلب و عروق
Interdisciplinary Concepts in Cardiovascular Health
نام کتاب:

مفاهیم میان رشته ای در سلامت قلب و عروق

Interdisciplinary Concepts in Cardiovascular Health
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Ichiro Wakabayashi, Klaus Groschner
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


هپارین - یک قرن پیشرفت
Heparin - A Century of Progress
نام کتاب:

هپارین - یک قرن پیشرفت

Heparin - A Century of Progress
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Rebecca Lever, Barbara Mulloy , Clive P. Page
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنین انسان و  سلول های بنیادی پرتوان القایی
Human Embryonic and Induced Pluripotent Stem Cells
نام کتاب:

دانلود کتاب جنین انسان و سلول های بنیادی پرتوان القایی

Human Embryonic and Induced Pluripotent Stem Cells
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Kaiming Ye and Sha Jin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 15.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 مدیریت شخصی و  مصرف کننده مراقبت های بهداشتی
Self-Management and the Health Care Consumer
نام کتاب:

مدیریت شخصی و مصرف کننده مراقبت های بهداشتی

Self-Management and the Health Care Consumer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Peter William Harvey
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


آناتومی و تکنیک جراحی – راهنمای جیبی
Surgical Anatomy and Technique: A Pocket Manual
نام کتاب:

آناتومی و تکنیک جراحی – راهنمای جیبی

Surgical Anatomy and Technique: A Pocket Manual
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Lee J. Skandalakis, John E. Skandalakis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 20.4 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 مقدمه ای بر پزشکی قانونی شواهد DNA برای حرفه ای ها عدالت کیفری
Introduction to Forensic DNA Evidence for Criminal Justice Professionals
نام کتاب:

مقدمه ای بر پزشکی قانونی شواهد DNA برای حرفه ای ها عدالت کیفری

Introduction to Forensic DNA Evidence for Criminal Justice Professionals
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی قانونی و حقوقی
نویسنده: Jane Moira Taupin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


درمان در طب خواب
Therapy in Sleep Medicine: Expert Consult
نام کتاب:

درمان در طب خواب

Therapy in Sleep Medicine: Expert Consult
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Teri J. Barkoukis, Jean K. Matheson , Richard Ferber , Karl Doghramji
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 27.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بیهوشی برای جراحی ستون فقرات
Anesthesia for Spine Surgery
نام کتاب:

بیهوشی برای جراحی ستون فقرات

Anesthesia for Spine Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Ehab Farag
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 27 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


روش عملی در  ارتوپدی پزشکی: ارزیابی، تشخیص، درمان، 3E
A Practical Approach to Orthopaedic Medicine: Assessment, Diagnosis, Treatment, 3e
نام کتاب:

روش عملی در ارتوپدی پزشکی: ارزیابی، تشخیص، درمان، 3E

A Practical Approach to Orthopaedic Medicine: Assessment, Diagnosis, Treatment, 3e
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Elaine Atkins DProf MA MCSP Cert FE, Jill Kerr MSc BSc MCSP, Emily Goodlad MSc MCSP
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 51.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 تمرین اساسی مبتنی بر ارزش ها – گزارش های بالینی ارتباط دهنده علم با مردم
Essential Values-Based Practice: Clinical Stories Linking Science with People
نام کتاب:

تمرین اساسی مبتنی بر ارزش ها – گزارش های بالینی ارتباط دهنده علم با مردم

Essential Values-Based Practice: Clinical Stories Linking Science with People
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Professor K. W. M. Fulford, Professor Ed Peile and Heidi Carroll
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر