موضوعات کتاب ها

 راهنمای نوار های قلب  (ECG) نوزادان و کودکان
A Guide to Neonatal and Pediatric ECGs
نام کتاب:

راهنمای نوار های قلب (ECG) نوزادان و کودکان

A Guide to Neonatal and Pediatric ECGs
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Maria Albina Galli , Gian Battista Danzi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 41.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تمرین بازسازی (احیا) پزشکی
Reconstructing Medical Practice: Engagement, Professionalism and Critical Relationships in Health Care
نام کتاب:

تمرین بازسازی (احیا) پزشکی

Reconstructing Medical Practice: Engagement, Professionalism and Critical Relationships in Health Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اخلاق پزشکی
نویسنده: Christine Jorm
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پزشکان اطفال و بهداشت کودکان
Paediatrics and Child Health
نام کتاب:

پزشکان اطفال و بهداشت کودکان

Paediatrics and Child Health
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Mary Rudolf , Tim Lee , Malcolm Levene
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 20.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


به روز رسانی در مکانیسم و فعالیت هورمونها - تمرکز بر روی متابولیسم، رشد و تولید مثل
Update on Mechanisms of Hormone Action - Focus on Metabolism, Growth and Reproduction
نام کتاب:

به روز رسانی در مکانیسم و فعالیت هورمونها - تمرکز بر روی متابولیسم، رشد و تولید مثل

Update on Mechanisms of Hormone Action - Focus on Metabolism, Growth and Reproduction
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Gianluca Aimaretti with Paolo Marzullo and Flavia Prodam
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 15.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دیابت نوع 2
Type 2 Diabetes
نام کتاب:

دیابت نوع 2

Type 2 Diabetes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Kazuko Masuo
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 عوارض دیابت نوع 1
Type 1 Diabetes Complications
نام کتاب:

عوارض دیابت نوع 1

Type 1 Diabetes Complications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: David Wagner
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دیابت نوع 1 - پاتوژنز، ژنتیک و سلول های بنیادی
Type 1 Diabetes - Pathogenesis, Genetics and Immunotherapy
نام کتاب:

دیابت نوع 1 - پاتوژنز، ژنتیک و سلول های بنیادی

Type 1 Diabetes - Pathogenesis, Genetics and Immunotherapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: David Wagner
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دیابت نوع 1 - عوارض، پاتوژنز و درمان های جایگزین
Type 1 Diabetes - Complications, Pathogenesis, and Alternative Treatments
نام کتاب:

دیابت نوع 1 - عوارض، پاتوژنز و درمان های جایگزین

Type 1 Diabetes - Complications, Pathogenesis, and Alternative Treatments
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Chih-Pin Liu
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 12.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دیابت نوع 1
Type 1 Diabetes
نام کتاب:

دیابت نوع 1

Type 1 Diabetes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Alan P. Escher and Alice Li
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مباحث مربوط به پیشگیری، درمان و عوارض دیابت نوع 2
Topics in the Prevention, Treatment and Complications of Type 2 Diabetes
نام کتاب:

مباحث مربوط به پیشگیری، درمان و عوارض دیابت نوع 2

Topics in the Prevention, Treatment and Complications of Type 2 Diabetes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Mark B. Zimering
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


هورمون تیروئید
Thyroid Hormone
نام کتاب:

هورمون تیروئید

Thyroid Hormone
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Neeraj Kumar Agrawal
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 بیماری های تیروئید و پاراتیروئید – بینش های جدید در برخی موضوعات قدیمی و جدید
Thyroid and Parathyroid Diseases - New Insights into Some Old and Some New Issues
نام کتاب:

بیماری های تیروئید و پاراتیروئید – بینش های جدید در برخی موضوعات قدیمی و جدید

Thyroid and Parathyroid Diseases - New Insights into Some Old and Some New Issues
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Laura Sterian Ward
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 استروئید ها – از فیزیولوژی تا پزشکی بالینی
Steroids - From Physiology to Clinical Medicine
نام کتاب:

استروئید ها – از فیزیولوژی تا پزشکی بالینی

Steroids - From Physiology to Clinical Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Sergej M. Ostojic
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 استروئید ها – جنبه های بالینی
Steroids - Clinical Aspect
نام کتاب:

استروئید ها – جنبه های بالینی

Steroids - Clinical Aspect
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Hassan Abduljabbar
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


استروئید ها – علم پایه
Steroids - Basic Science
نام کتاب:

استروئید ها – علم پایه

Steroids - Basic Science
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Hassan Abduljabbar
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 هنر درمان غدد درون ریز
State of the Art of Therapeutic Endocrinology
نام کتاب:

هنر درمان غدد درون ریز

State of the Art of Therapeutic Endocrinology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Sameh Magdeldin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


استروئید های جنسی
Sex Steroids
نام کتاب:

استروئید های جنسی

Sex Steroids
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Scott M. Kahn
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


هورمون های جنسی
Sex Hormones
نام کتاب:

هورمون های جنسی

Sex Hormones
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Raghvendra K. Dubey
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 نقش آدیپوسیت (سلول چربی) در بروز دیابت نوع 2
Role of the Adipocyte in Development of Type 2 Diabetes
نام کتاب:

نقش آدیپوسیت (سلول چربی) در بروز دیابت نوع 2

Role of the Adipocyte in Development of Type 2 Diabetes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Coleen Croniger
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت های اخیر در پاتوژنز، پیشگیری و مدیریت دیابت نوع 2 و عوارض آن
Recent Advances in the Pathogenesis, Prevention and Management of Type 2 Diabetes and its Complications
نام کتاب:

پیشرفت های اخیر در پاتوژنز، پیشگیری و مدیریت دیابت نوع 2 و عوارض آن

Recent Advances in the Pathogenesis, Prevention and Management of Type 2 Diabetes and its Complications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Mark B. Zimering, MD, PhD
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 12.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر